Bu yüzden, esas olarak Hidroksiklorokin (HCQ), Çinko ve Azitromisinin (AZ) mevcut koronavirüs suşu ve genel olarak mekanizmalarıyla mücadelede ne kadar etkili olduğuna dair birincil makaleleri araştırarak, bu ilk gönderiyle alabildiğim tüm güvenilir bilgileri gerçekten elde etmeye çalıştım. . Temel olarak, her üçü vücudun COVID enfeksiyonuyla savaşma yeteneğine olumlu katkıda bulunur laboratuvar ortamında. Bu, bir şişede büyüyen çeşitli türlerdeki hücrelerin, HCQ, Zn veya AZ’ye maruz bırakıldığında viral enfeksiyona karşı artan direnç gösterdiği anlamına gelir. Şurada bulunabilecek birçok klinik çalışma: www.c19study.com, insanlarda benzer şekilde etkili olduğunu ve remdesivir’den daha güvenli olduğunu gösteren bir tane olduğunu kanıtlayın. En büyük çalışma popülasyonlarına sahip kağıtları detaylandırdım. Çinko ile sadece bir deneme bulabilsem de, Çinkonun yardımcı olabileceği iddiasını ortaya koyacağım. Ben de arka plan bilgisi veriyorum, bu yüzden bu konu bir konuşma sırasında ortaya çıkarsa, iddialarınızı destekleyecek bilimsel kanıtlara sahip olacaksınız.

HCQ’nun enflamasyonu azalttığı ve bir anti-viral bağışıklık tepkisini tetiklediği iyi bilinmektedir (1, 2). Antiinflamatuar özellikleri, romatoid artrit ve LUPUS gibi enflamatuar hastalıklar için standart bir reçete haline getirecek kadar güçlüdür (1). Bu inflamasyonu kontrol etmek, yüksek riskli COVID hastalarında, Akut Solunum Sıkıntısı Sendromuna ilerleyebileceğinden ve ayrıca organ hasarına yol açabileceğinden kritiktir (3, 4). Bu, bilim insanlarını COVID için denemeye istekli hale getirdi, özellikle önceki çalışmalar Zika, Ebola ve Şili virüs enfeksiyonlarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu gösterdiğinden (5). Ama ne tür antiviral özelliklere sahiptir? Ayrıntılı araştırmalar, HCQ’nun viral yaşam döngüsünün her bölümünü engellemeye çalıştığını ortaya koydu. Virüsün hücreye girmesi için gerekli olan hücre yüzeyi bileşenlerine, yani COVID’nin bağlandığı ACE2 reseptörüne sıkıca bağlanır (6). Aynı zamanda ACE2 reseptörünün işlenmesini de bozar, öyle ki viral bağlanma için gerekli protein parçaları asla protein yapısına eklenmez (2). Ayrıca viral kapsidi yok eden hücre organellerinin asitliğini azaltır, böylece virüsün genetik materyalinin ve replikasyon proteinlerinin hücreye salınmasını engeller (2, 7). HCQ’nun bir diğer önemli özelliği, çinko devreye girdiğinde kendini ortaya çıkarır. HCQ bir iyonofordur; iyonları bağlayan bir bileşik (1) (burada büyük bir sürpriz). Temel endişe kaynağı, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için kritik bir mikro besin olan çinkodur (Zn + 2) (8). Çinkoyu tartışmadan önce HCQ’nun güvenliğini gözden geçirmek önemlidir, çünkü bu, bu ilaçla ilgili çekişmenin bir başka parçasıdır.

Uygun dozlarda, HCQ’nun minimal yan etkileri vardır, genellikle sadece GI yolunu etkiler (7), ancak yüksek dozlar kardiyak anormalliklere neden olabileceğinden meşru endişeler vardır (9, 10). Bununla birlikte, çoğu zaman uzun süreli rejimlerdeki hastaların komplikasyonlar konusunda endişelenmesi gerektiğinden, ani kardiyak etkiler olası değildir. HCQ ile aşırı dozların ölüme neden olma olasılığı diğer ilaçlardan altı kat daha fazladır. Bu, ilacın farklı formlarının gram başına değişen miktarlarda aktif HCQ’ya sahip olması gerçeğiyle birleştiğinde, HCQ için standartlaştırılmış denemeler tasarlamayı zorlaştırır (10, 11). Aslında, klinik testlerin ilk turu (tümü, COVID hastalarında HCQ tedavisinin sonuçları etkilediğini kanıtlayamadı), alınan aktif ilaç miktarını hesaba katmadı. Yüksek oranda duyurulmuş aşırı dozları ekleyin ve ilaca karşı duyguların neden en iyi ihtimalle kargaşalı olduğunu anlayabilirsiniz. İlacın olumsuz algılanmasına neden olan şey, HCQ tedavilerinin kalp sağlığı üzerinde şaşırtıcı derecede ölümcül etkileri olduğunu gösteren bir çalışmaydı (12). Yakalayış? Bu çalışmadan elde edilen veriler tamamen uydurma. Nitekim, 201 bilim adamı The Lancet’e (tıp dergisi) sonuçların oldukça şüpheli olduğunu belirten açık bir mektup imzaladı. Ne yazık ki, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, HCQ’yu COVID için bir ilaç olarak inceleyen tüm programları derhal durdurdu. Bu, 956.000 romatoid artrit hastası üzerinde yapılan ve HCQ’nun çok az hastada negatif kardiyak etkiler oluşturduğunu gösteren bir çalışmaya rağmen. kısa vadede (<30 gün) ancak bir haftadan fazla bir süre sonra yayınlandı. Azitromisin ile eşleştirilmesi veya aşırı yüksek dozlarda verilmesi, her iki ilacın da kalp üzerinde olumsuz etkileri olması nedeniyle uzun vadede kardiyakla ilişkili mortaliteyi artırdı. Uzun vadeli etkiler, HCQ’nun vücutta birikme kolaylığından kaynaklanmaktadır (13, 14). Yine de, HCQ’ya olan tüm kamu ilgisi düştü.

Popüler bir antibiyotik olan azitromisin ayrıca anti-inflamatuar ve antiviral özelliklere sahiptir. Aslında, farklı enflamatuar moleküllerin varlığını azaltarak HCQ’yu tamamlar. Birlikte, şiddetli COVID enfeksiyonlarında artan her enflamatuar belirtecin düzeylerini azaltırlar (5). AZ, ölümcül enflamatuar hastalık kronik fibrozing interstisyel pnömoninin olası bir tedavisi olarak dikkatleri çoktan çekmiştir (16). Enflamasyonun yanı sıra, COVID ayrıca vücudun uzun süreli bağışıklık için gerekli mekanizmalar da dahil olmak üzere herhangi bir anlamlı antiviral bağışıklık tepkisi üretme yeteneğini azaltır (17). AZ, COVID’nin inhibe ettiği aynı bağışıklık tepkisini uyararak bununla mücadele edebilirken, HCQ bu etkiyi hafifçe vurgular. Bu, tamamlayıcı davranışları nedeniyle her ikisine de olası ihtiyacı gösterir (18, 19). AZ ayrıca vücutta oldukça kolay ve tekdüze bir şekilde dağılır, bu da AZ’nin yalnızca viral replikasyonu ve akciğer iltihabını bloke etmenin aksine, COVID’in tüm etkilerine doğrudan müdahale etmesine yardımcı olabilir (15).

Medyadan yalnızca olumsuz ilgi görmesine rağmen HCQ ve AZ ile ilgili araştırmalar devam etti. Sonuçlar şaşırtıcı olmasa da, HCQ’nun COVID-19 nedeniyle ölümleri azaltma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Geriye dönük bir çalışma (geçmiş verileri analiz eden bir çalışma) 2.541 hasta dosyası üzerinden sıralandı ve HCQ veya HCQ ve AZ alan hastaların hayatta kalmada istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğunu buldu (% 26.4 ilaçsız geçti,% 20.1 HCQ + AZ alarak geçti,% 18.1 HCQ alarak geçti). İstatistiksel anlamlılığı ölçmenin en yaygın kabul gören yolu olan p değeri <0,001 idi (20). Bu, sonuçların rastgele oluşma ihtimalinin <% 0,1 olduğu anlamına gelir. Referans için, ABD'de <0,05'lik bir p değeri anlamlı kabul edilir. COVID sonuçlarının prediktörlerini araştıran başka bir çalışmada, tesadüfen HCQ ve AZ ile tedavi bulundu (HCQ ile% 14.7 ve olmadan% 29.2) (21). 1,645 hastayı içeren bir başka retrospektif çalışma, Prednizon (güçlü bir anti-inflamatuar) ve HCQ ile tedavinin benzer şekilde olumlu sonuçlara sahip olduğunu buldu (22). 3.737 hastadan oluşan kritik bir çalışma, 3 günden uzun süredir HCQ-AZ kombinasyon tedavisinin prognoz üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etkiye sahip olduğunu, tedavi edilen kişilerin% 10'unun on gün sonra pozitif test yaptığını, tedavi edilmeyen grupta ise% 20'sini gösterdi. Daha da önemlisi, HCQ-AZ kombinasyonunun tedaviye bağlı komplikasyonlar nedeniyle tedaviyi bırakma oranı remdesivire göre on kat daha düşüktür (3). Bununla birlikte, HCQ-AZ komplikasyonları nedeniyle geri çekilen hastaların% 25’i için EKG’lerin (12’de 3’ü) düzensiz kalp ritmine bağlı ani ölüm olasılığının yüksek olduğunu bir kenara bırakırsam, ihmalkar olurum. Başka bir çalışma, HCQ ve AZ’li hastalarda artmış kalp komplikasyonlarını gösterdi, ancak yazarlar daha ileri istatistiksel analizin bu bulguları anlamlı kılmayacağını kabul ediyorlar (23). Bu makaleyi okursanız, HCQ ve AZ’nin COVID kurtarma üzerinde olumlu bir etkisi olmadığını da göreceksiniz. Karşı nokta, bu çalışmanın hiçbir yönünün kontrol edilmemiş olmasıdır (örneğin, taburcu edilen hastaları takip etmek, varsayılan enfeksiyona göre tedavi süresi / semptomların ortaya çıkışı). Daha önce tarif edilen enflamatuar moleküllerin seviyeleri de hesaba katılmamıştır, bu nedenle bildiğimiz kadarıyla işe yaramaya başlamış olabilir, ancak sonuçları etkilemek için çok geç tanıtılmıştır (23). HCQ’nun güvenliğini ve etkililiğini destekleyen bir meta-analiz (birden fazla bağımsız çalışmanın istatistiksel analizi) dahil olmak üzere çalışmalar bu yazı itibariyle yayınlanmaya devam etmektedir. Konuyla ilgili bilgi tabanımızı geliştirmek için mevcut bulgulardan haberdar olmamızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Sonsöz: Çinko

Daha önce belirtildiği gibi, bugüne kadar sadece bir çalışma çinkonun HCQ ile birleşerek hastaları tedavi etme kabiliyetini araştırdı. Standart bakım hastalarında (YBÜ hastalarının aksine) mortaliteyi yalnızca önemli ölçüde düşürürken, veriler 0.002’lik bir p değeri göstermiştir (24). Bağışıklık sisteminin temel işlevleri çinkoya dayanır. Bu, bağışıklık hücrelerine önemli büyüme sinyalleri sağlayan sağlıklı lenf hücrelerinin korunmasından, bağışıklık hücrelerinin gelişmesine ve çeşitli alt tiplere farklılaşmasına kadar uzanır (25). Çinko eksikliği olan bağışıklık sistemleri enfeksiyonlara yavaş tepki verir ve sonuç olarak verimsiz tepki verir. Klinik bulgular, çinko eksikliği olan kişilerin enfeksiyon, otoimmün hastalık ve kanser için daha büyük risk altında olduğunu göstermektedir (4). Çinko eksikliği aynı zamanda temel inflamasyon seviyelerini önemli ölçüde artırır (26) ve olasılığını artırdığı gösterilmiştir. ventilatöre bağlı yaralanma(27). Hücrelerdeki çinkonun varlığı ise tahrip edici iltihaplanmayı engeller. Çinko ayrıca güçlü bir anti-viral tepki için gereken bağışıklık sinyallerini de düzenler (28). Bu yeterli değilse, çinko ayrıca özellikle viral proteinler üzerinde etki eder. Viral genetik materyalin kopyalanması için gerekli bir enzim olan RNA’ya bağımlı RNA polimerazın işlevini inhibe eder (12, 29). Ek olarak, artan çinko hücresel çinko paradoksal olarak ek doğal iyonoforların üretimini tetikler. Bu iyonoforlar hayati iyonları viral proteinlerden uzaklaştırır (30, 31). Çinkoyu araştıran yalnızca bir çalışmaya rağmen, çinko ve HCQ’nun daha öncekilere dayalı olarak bazı kombine faydaları olabilir. laboratuvar ortamında ve klinik bulgular.

Okuduğunuz için teşekkürler ve gelecekte bunun gibi daha fazla içeriği denizaltına getirmeyi umuyorum. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

 1. Derwand R, Scholz M, Zelenko V, York N. COVID-19 ayakta tedavi gören hastalar – çinko artı düşük doz hidroksiklorokin ve azitromisin ile erken risk tabakalı tedavi: retrospektif bir vaka serisi çalışması. 2020; 49 (Haziran): 1-34.

 2. Wu R, Wang L, Kuo HCD, vd. COVID-19’u Tedavi Eden Güncel Terapötik İlaçlar Üzerine Bir Güncelleme. Curr Pharmacol Raporları. 2020; 6 (3): 56-70. doi: 10.1007 / s40495-020-00216-7

 3. Lagier JC, Million M, Gautret P, vd. Fransa, Marsilya’da hidroksiklorokin / azitromisin ve diğer rejimlerle tedavi edilen 3.737 COVID-19 hastasının sonuçları: Retrospektif bir analiz. Travel Med Infect Dis. 2020; 36. doi: 10.1016 / j.tmaid.2020.101791

 4. Wessels I, Rolles B, Rink L. Çinko Eklemesinin COVID-19 Patogenezi Üzerindeki Potansiyel Etkisi. Ön Immunol. 2020; 11 (Temmuz): 1-11. doi: 10.3389 / fimmu.2020.01712

 5. Shittu MO, Afolami OI. SARS-CoV-2’ye karşı Klorokin ve Hidroksiklorokin etkinliğinin iyileştirilmesi, Çinko katkı maddeleri gerektirebilir – Gelecekteki COVID-19 klinik deneyleri için daha iyi bir sinerji. Le Infez Med. 2020; 28 (2): 192-197.

 6. Fantini J, Di Scala C, Chahinian H, Yahi N. Yapısal ve moleküler modelleme çalışmaları, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı klorokin ve hidroksiklorokinin yeni bir etki mekanizması ortaya koymaktadır. Int J Antimicrob Agents. 2020; 55 (5): 105960. doi: 10.1016 / j.ijantimicag.2020.105960

 7. Ben-Zvi I, Kivity S, Langevitz P, Shoenfeld Y. Hidroksiklorokin: Sıtmadan otoimmüniteye. Clin Rev Allergy Immunol. 2012; 42 (2): 145-153. doi: 10.1007 / s12016-010-8243-x

 8. Salgueiro MJ, Zubillaga M, Lysionek A, vd. Temel bir mikro besin maddesi olarak çinko: Bir inceleme. Nutr Res. 2000; 20 (5): 737-755. doi: 10.1016 / S0271-5317 (00) 00163-9

 9. Borba MGS, Val FFA, Sampaio VS, vd. Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu ile Hastaneye Yatan Hastalarda Yüksek ve Düşük Klorokin Difosfatın Yardımcı Tedavi Olarak Etkisi Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) Enfeksiyonu: Randomize Bir Klinik Çalışma. JAMA Netw açık. 2020; 3 (4): e208857. doi: 10.1001 / jamanetworkopen.2020.8857

 10. White NJ, Watson JA, Hoglund RM, Chan XHS, Cheah PY, Tarning J. COVID-19 prevention and treatment : a critical analysis of chloroquine and hydroxychloroquine clinical pharmacology Summary points. :1-34.
  
 11. Ly T, Zanini D, Laforge V, Arlotto S, Gentile S. Pattern of SARS-CoV-2 infection among dependant elderly residents living in retirement homes in Marseille, France, March-June 2020. 2020;(June):1-18.
  
 12. Mehra MR, Desai SS, Ruschitzka F, Patel AN. RETRACTED:Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. Lancet. Published online 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)31180-6
  
 13. Lane J, Weaver J, Kostka K, et al. Safety of hydroxychloroquine, alone and in combination with azithromycin, in light of rapid wide- spread use for COVID-19: a multinational, network cohort and self-controlled case series study. Published online 2020:1-29.
  
 14. Pastick KA, Okafor EC, Wang F, et al. Review: Hydroxychloroquine and chloroquine for treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19). Open Forum Infect Dis. 2020;7(4):1-9. doi:10.1093/ofid/ofaa130
  
 15. Bleyzac N, Goutelle S, Bourguignon L, Tod M. Azithromycin for COVID-19: More Than Just an Antimicrobial? Clin Drug Investig. 2020;40(8):683-686. doi:10.1007/s40261-020-00933-3
  
 16. Kawamura K, Ichikado K, Suga M, Yoshioka M. Efficacy of azithromycin for treatment of acute exacerbation of chronic fibrosing interstitial pneumonia: A prospective, open-label study with historical controls. Respiration. 2014;87(6):478-484. doi:10.1159/000358443
  
 17. Qin C, Zhou L, Hu Z, et al. Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China. Clin Infect Dis. 2020;71(15):762-768. doi:10.1093/cid/ciaa248
  
 18. Landewe RBM, Miltenburg AMM, Verdonk MJA, et al. Chloroquine inhibits T cell proliferation by interfering with IL-2 production and responsiveness. Clin Exp Immunol. 1995;102(1):144-151. doi:10.1111/j.1365-2249.1995.tb06648.x
  
 19. Tomazic J, Kotnik V, Wraber B. In vivo administration of azithromycin affects lymphocyte activity in vitro. Antimicrob Agents Chemother. 1993;37(9):1786-1789. doi:10.1128/AAC.37.9.1786
  
 20. Arshad S, Kilgore P, Chaudhry ZS, et al. Treatment with hydroxychloroquine, azithromycin, and combination in patients hospitalized with COVID-19. Int J Infect Dis. 2020;97:396-403. doi:10.1016/j.ijid.2020.06.099
  
 21. Gonzalez M. The Prognostic Value of Eosinophil Recovery in COVID-19: A Multicentre, Retrospective Cohort Study on Patients Hospitalised in Spanish Hospitals. Published online 2020.
  
 22. Bernaola N, Mena R, Bernaola A, et al. Observational Study of the Efficiency of Treatments in Patients Hospitalized with Covid-19 in Madrid. medRxiv. Published online 2020:2020.07.17.20155960. doi:10.1101/2020.07.17.20155960
  
 23. Rosenberg ES, Dufort EM, Udo T, et al. Association of Treatment with Hydroxychloroquine or Azithromycin with In-Hospital Mortality in Patients with COVID-19 in New York State. JAMA - J Am Med Assoc. 2020;323(24):2493-2502. doi:10.1001/jama.2020.8630
  
 24. Carlucci P, Ahuja T, Petrilli CM, Rajagopalan H, Jones S, Rahimian J. Hydroxychloroquine and azithromycin plus zinc vs hydroxychloroquine and azithromycin alone: outcomes in hospitalized COVID-19 patients. medRxiv. 2020;(4):2020.05.02.20080036. doi:10.1101/2020.05.02.20080036
  
 25. Shankar AH, Prasad AS. Zinc and immune function: The biological basis of altered resistance to infection. Am J Clin Nutr. 1998;68(2 SUPPL.). doi:10.1093/ajcn/68.2.447S
  
 26. Bonaventura P, Benedetti G, Albarède F, Miossec P. Zinc and its role in immunity and inflammation. Autoimmun Rev. 2015;14(4):277-285. doi:10.1016/j.autrev.2014.11.008
  
 27. Boudreault F, Pinilla-Vera M, Englert JA, et al. Zinc deficiency primes the lung for ventilator-induced injury. JCI insight. 2017;2(11):1-14. doi:10.1172/jci.insight.86507
  
 28. Read SA, Obeid S, Ahlenstiel C, Ahlenstiel G. The Role of Zinc in Antiviral Immunity. Adv Nutr. 2019;10(4):696-710. doi:10.1093/advances/nmz013
  
 29. te Velthuis AJW, van den Worml SHE, Sims AC, Baric RS, Snijder EJ, van Hemert MJ. Zn2+ inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these viruses in cell culture. PLoS Pathog. 2010;6(11):1-10. doi:10.1371/journal.ppat.1001176
  
 30. Krenn BM, Gaudernak E, Holzer B, Lanke K, Van Kuppeveld FJM, Seipelt J. Antiviral Activity of the Zinc Ionophores Pyrithione and Hinokitiol against Picornavirus Infections. J Virol. 2009;83(1):58-64. doi:10.1128/jvi.01543-08
  
 31. Roy A, Sarkar B, Celik C, et al. Can concomitant use of zinc and curcumin with other immunity-boosting nutraceuticals be the arsenal against COVID-19? Phyther Res. 2020;(June). doi:10.1002/ptr.6766
  

Author

68 Comments

 1. Kars merkezden ben ahmet. Slm paylaşım gerçekten dikkatimi çekti, teraziye tıkladım 29-08-2020 13:43:45

 2. Gürbüz Reply

  Slm siten ciddiyim hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum

 3. Mardin merkezden ben ahmet. Selam web sitesi inanki iyi, teşekkürler 29-08-2020 14:40:09

 4. Diyarbakır merkezden ben ali. Selamın aleyküm paylaşımın valla hayran edici, sosyal medyada paylaştım 29-08-2020 18:03:25

 5. Ağrı merkezden ben Emine. Merhaba paylaşımınız inanılmaz çok hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım 29-08-2020 18:37:30

 6. Elazığ merkezden ben doruk. Merhaba herkese sayfanız gerçekten dikkat çekici, şukuladım 31-08-2020 05:37:06

 7. Merhabalar web siteniz gerçekten hayran edici, linkedinde paylaştım

 8. Selamın aleyküm web siten cidden çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım

 9. Selamın aleyküm sayfa yeminle hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum

 10. Malatya merkezden ben doruk. Selam herkese web siteniz inan ki dikkat çekici, sosyal medyada paylaştım 20-09-2020 04:00:07

 11. Sivas merkezden ben banu. Mrb sayfa vallaha dikkat çekici, şukuladım 22-09-2020 23:47:54

 12. Gürbüz Reply

  selamun aleyküm sayfan harbiden çok hoşuma gitti, sağolun

 13. Çanakkale merkezden ben Aylin. selamun aleyküm siten süper ötesi güzel, teşekkürler 11-10-2020 11:46:21

 14. selam arkadaşlar paylaşımınız vallaha dikkatimi çekti, sağolun

 15. selam arkadaşlar sayfa yeminle mükemmel, face de paylaştım

 16. selamun aleyküm paylaşımınız inan ki hayran edici, sosyal medyada paylaştım

 17. Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. merhaba arkadaşlar bu web sitesi yeminle güzel, sağolun , ziya – 185

 18. elif yılmaz Reply

  Ankara dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Merhaba herkese sayfan ciddiyim ilgi uyandırıcı, teşekkürler , elif yılmaz – 243

 19. Slm sayfanız vallaha billaha güzel, linkedinde paylaştım

 20. selam arkadaşlar web siteniz valla hoşuma gitti, şukuladım

 21. Kayseri merkezden ben ali. Selam web siteniz vallaha dikkatimi çekti, teşekkürler 25-11-2020 07:07:36

 22. Merhabalar web sitesi harbiden dikkatimi çekti, twitter da paylaştım

 23. Diyarbakır dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Mrb web siteniz ciddiyim hayran edici, linkedinde paylaştım , ziya – 202

 24. Tekirdağ merkezden ben Aylin. Selam siten inanılmaz çok güzel, linkedinde paylaştım 09-12-2020 07:28:29

 25. Yozgat merkezden ben ziya. Selamın aleyküm paylaşımınız harbiden güzel, teşekkürler 11-12-2020 22:38:30

 26. Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. selam arkadaşlar paylaşımın valla hayran bıraktı, linkedinde paylaştım , ali – 139

 27. Kütahya merkezden ben mehmet. Selam herkese siten inan ki dikkat çekici, facebookta paylaştım 15-12-2020 22:46:20

 28. Selamlar web siteniz harbiden hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum

 29. Gürbüz Reply

  Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. Selamın aleyküm bu web sitesi inanılmaz güzel, facebookta paylaştım , Gürbüz – 388

 30. merhaba arkadaşlar sayfanız inan ki dikkat çekici, sosyal medyada paylaştım

 31. Kütahya merkezden ben gaye. Selamlar paylaşımın inan ki hoşuma gitti, linkedinde paylaştım 30-12-2020 16:12:17

 32. Gürbüz Reply

  Çorum dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Merhaba paylaşımınız vallaha billaha çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum , Gürbüz – 205

 33. Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. Mrb paylaşımınız inanılmaz dikkatimi çekti, sosyal medyada paylaştım , emin – 41

 34. Gürbüz Reply

  Bartın merkezden ben Gürbüz. Mrb web siten vallaha billaha dikkatimi çekti, sağolun 12-01-2021 00:58:49

 35. Denizli dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Mrb siten ciddiyim dikkatimi çekti, sosyal medyada paylaştım , banu – 366

 36. Artvin dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Selamın aleyküm web siten valla dikkat çekici, saolun , banu – 246

 37. Merhabalar paylaşımın gerçekten ilgi uyandırıcı, teraziye tıkladım

 38. Düzce dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Selamlar web siten yeminle mükemmel, saolun , ahmet – 65

 39. Gürbüz Reply

  Selamlar sayfanız ciddiyim dikkat çekici, şukuladım

 40. Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. Selamlar siteniz cidden ilgi uyandırıcı, şukuladım , mehmet – 57

 41. Gümüşhane merkezden ben ali. Selamlar web sitesi valla hayran edici, facebookta paylaştım 03-02-2021 06:04:44

 42. Yozgat dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Merhaba herkese paylaşımınız yeminle güzel, paylaşımların devamını bekliyorum , mehmet – 68

 43. Bolu merkezden ben . Merhaba web sitesi ciddiyim iyi, tebrikler 06-02-2021 00:48:06

 44. Hatay merkezden ben memo. Slm siteniz valla dikkat çekici, sosyal medyada paylaştım 11-02-2021 06:17:22

 45. Kastamonu dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Selam herkese web sitesi vallaha dikkatimi çekti, saolun , mehmet – 382

 46. Karabük dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Selam herkese web siteniz cidden ilgi uyandırıcı, face de paylaştım , ali – 422

 47. Gürbüz Reply

  Yozgat dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . selamun aleyküm siteniz gerçekten dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum , Gürbüz – 387

 48. Selam paylaşım cidden mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum

 49. Diyarbakır merkezden ben gaye. Mrb web siten vallaha hoşuma gitti, saolun 06-03-2021 15:58:42

 50. Merhaba herkese paylaşımınız inan ki hayran bıraktı, linkedinde paylaştım

 51. Bolu dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Selamın aleyküm paylaşım inan ki dikkatimi çekti, şukuladım , banu – 164

 52. Bitlis dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Slm web siteniz gerçekten dikkatimi çekti, saolun , hatice – 244

 53. İzmir merkezden ben Emine. merhaba arkadaşlar paylaşımınız inan ki hayran bıraktı, sağolun 24-03-2021 14:16:23

 54. Kırklareli dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Selam herkese paylaşımın harbiden mükemmel, facebookta paylaştım , banu – 151

 55. Merhaba paylaşım yeminle ilgi uyandırıcı, saolun

 56. Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. Selam web siten valla güzel, sağolun , banu – 439

 57. Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. Merhaba web sitesi inanki mükemmel, saolun , ahmet – 42

 58. Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. Selam herkese web siteniz inanılmaz çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum , Aylin – 324

 59. Kayseri dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . selamun aleyküm paylaşımın yeminle dikkat çekici, face de paylaştım , Aylin – 185

 60. merhaba arkadaşlar sayfa inanılmaz çok güzel, teraziye tıkladım

 61. elif yılmaz Reply

  Bu konu : ” COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko ” çok güzel. Selamlar bu web sitesi süper ötesi dikkatimi çekti, teraziye tıkladım , elif yılmaz – 6

 62. Amasya dan kimler var. COVID için Gizli Tedavi: Hidroksiklorokin, Azitromisin ve (muhtemelen) Çinko . Merhabalar sayfanız inanki ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım , ali – 302

 63. Selamın aleyküm sayfan inan ki ilgi uyandırıcı, şukuladım

Write A Comment

Lütfen Paylaşın !

close-link