Ağacın en üstünde hangi grup var ve neden?

Hyksos. Binlerce ülkeyi, eski servetlerinin momentumunu ve yol boyunca aldıkları fiat hilelerini yöneterek onları iktidarda tuttular.

En son “ipte” oldukları zaman Mısır onları başlattı. Ancak servetlerinin ve insan gücünün çoğuyla kaçtılar, geç bronz çağının çöküşünü başlattılar ve Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya oradan dağıldılar.

Normalde, çok fazla zaman alan herhangi bir aile grubu hiçbir şeye sulanmayacaktı, ancak bu aileler her zaman akraba evliliği ile takıntılıydı ve ağır psikoz ve zihinsel hastalık serpintileri de dahil olmak üzere aile ağaçlarını sağlam tuttu.