tarafından Grazyna Fosar ve Franz Bludorf

tarafından özetlenmiş ve yorumlanmıştır Barbel Mohr

Mayıs 2002

itibaren Crawford2000 İnternet sitesi

yoluyla iyileşti WayBackMachine İnternet sitesi

Yaşayan İnternet

Bölüm 1

Rus DNA Keşifleri

İnsan DNA'sı biyolojik bir İnternettir ve yapay olana göre birçok açıdan üstündür Son Rus bilimsel araştırmaları doğrudan veya dolaylı olarak,

basiret
sezgi
kendiliğinden ve uzaktan iyileşme eylemleri
kendi kendini iyileştirme
olumlama teknikleri
insanların etrafındaki olağandışı ışık aurasları (yani manevi ustalar)
zihnin hava modelleri üzerindeki etkisi,

…ve daha fazlası.

Ek olarak, DNA'nın tek genleri kesip değiştirmeden kelimeler ve frekanslardan etkilenebileceği ve yeniden programlanabileceği yepyeni bir ilaç türü için kanıtlar vardır.

DNA'mızın sadece% 10'u protein oluşturmak için kullanılıyor. Batılı araştırmacıların ilgisini çeken ve incelenen ve kategorize edilen DNA'nın bu alt kümesidir. Diğer% 90'ı "önemsiz DNAAncak Rus araştırmacılar, doğanın aptal olmadığı konusunda ikna oldular, "önemsiz DNA" nın% 90'ını keşfetme girişiminde dilbilimcilere ve genetikçilere katıldı. Sonuçları, bulguları ve sonuçları basitçe devrim niteliğinde!

Onlara göre, DNA'mız sadece vücudumuzun inşasından sorumlu değildir, aynı zamanda veri depolama ve iletişimde de görev yapar.

Rus dilbilimciler, genetik kodun, özellikle de görünüşte yararsız olan% 90'da, tüm insan dilimizle aynı kurallara uyduğunu buldular. Bu amaçla, söz dizimi kurallarını (kelimelerin cümleleri ve cümleleri oluşturmak için bir araya getirme şekli), anlambilimi (dil formlarındaki anlamın incelenmesi) ve temel dilbilgisi kurallarını karşılaştırdılar.

DNA'mızın alkalinlerinin düzenli bir gramer izlediğini ve tıpkı dillerimiz gibi kurallar koyduklarını buldular. Dolayısıyla insan dilleri tesadüfen ortaya çıkmadı, ancak doğal DNA'mızın bir yansımasıydı.

Rus biyofizikçi ve moleküler biyolog Pjotr ​​Garjajev ve meslektaşları da DNA'nın titreşimsel davranışını araştırdılar.

Sonuç olarak:

"Canlı kromozomlar, endojen DNA lazer radyasyonunu kullanan solitonik-holografik bilgisayarlar gibi çalışır."

Bu, örneğin bir lazer ışını üzerinde belirli frekans modellerini modüle etmeyi başardıkları ve bununla birlikte DNA frekansını ve dolayısıyla genetik bilginin kendisini etkilediği anlamına gelir.

DNA-alkalin çiftlerinin ve dilin (daha önce açıklandığı gibi) temel yapısı aynı yapıda olduğundan, DNA kod çözme gerekli değildir. Sadece insan dilinin sözcüklerini ve cümlelerini kullanabilirsiniz!

Bu da deneysel olarak kanıtlandı! Canlı DNA maddesi (canlı dokuda, in vitro değil), uygun frekanslar kullanılıyorsa, her zaman dil modülasyonlu lazer ışınlarına ve hatta radyo dalgalarına tepki verecektir. Bu nihayet ve bilimsel olarak, olumlamaların, otojen eğitimin, hipnozun ve benzerlerinin insanlar ve vücutları üzerinde neden bu kadar güçlü etkileri olabileceğini açıklar. DNA'mızın dile tepki göstermesi tamamen normal ve doğaldır.

Batılı araştırmacılar DNA ipliklerinden tek genleri kesip başka yerlere yerleştirirken, Ruslar heyecanla uygun modüle edilmiş radyo ve ışık frekansları aracılığıyla hücresel metabolizmayı etkileyebilecek ve böylece genetik kusurları onarabilecek cihazlar üzerinde çalıştılar.

Garjajev’in araştırma grubu, bu yöntemle örneğin x-ışınlarından zarar gören kromozomların onarılabileceğini kanıtlamayı başardı. Hatta belirli bir DNA'nın bilgi modellerini yakaladılar ve başka bir DNA'ya aktardılar, böylece hücreleri başka bir genoma yeniden programladılar. Böylece, örneğin DNA bilgi örüntülerini ileterek kurbağa embriyolarını semender embriyolarına başarıyla dönüştürdüler!

Bu şekilde, tüm bilgiler DNA'dan tekli genler kesilirken ve yeniden sokulurken karşılaşılan herhangi bir yan etki veya uyumsuzluk olmadan iletilir.

Bu inanılmaz, dünyayı dönüştüren bir devrimi ve hissi temsil ediyor! Tüm bunlar arkaik kesme prosedürü yerine sadece titreşim ve dil uygulayarak! Bu deney, organizmaların oluşumu üzerinde, alkali sekansların biyokimyasal işlemlerinden daha büyük bir etkiye sahip olduğu dalga genetiğinin muazzam gücüne işaret ediyor.

Ezoterik ve manevi öğretmenler çağımız boyunca vücudumuzun dil, kelime ve düşünce ile programlanabilir olduğunu biliyorlar. Bu şimdi bilimsel olarak kanıtlanmış ve açıklanmıştır. Tabii ki frekansın doğru olması gerekir. Ve bu yüzden herkes eşit derecede başarılı değil ya da her zaman aynı güçle yapamıyor. Birey, DNA ile bilinçli bir iletişim kurmak için iç süreçler ve olgunluk üzerinde çalışmalıdır.

Rus araştırmacılar, bu faktörlere bağlı olmayan, ancak doğru frekansı kullanıyorsa, HER ZAMAN çalışacak bir yöntem üzerinde çalışırlar. Ancak bireyin bilinci ne kadar gelişmiş olursa, herhangi bir cihaza daha az ihtiyaç duyulur! Kişi bu sonuçları kendi kendine başarabilir ve bilim sonunda bu fikirlere gülmeyi bırakacak ve sonuçları doğrulayıp açıklayacaktır.

Ve burada bitmiyor.

Rus bilim adamları ayrıca DNA'mızın boşlukta rahatsız edici kalıplara neden olabileceğini ve böylece mıknatıslanmış solucan delikleri üretebileceğini keşfettiler! Solucan delikleri sözde mikroskobik eşdeğerleridir Einstein-Rosen köprüleri karadeliklerin yakınında (yanmış yıldızların bıraktığı). Bunlar, bilginin uzay ve zamanın dışına aktarılabildiği, evrendeki tamamen farklı alanlar arasındaki tünel bağlantılarıdır.

DNA bu bilgi parçalarını çeker ve onları bilincimize aktarır. Bu hiper iletişim süreci en rahatlama durumunda etkilidir. Stres, endişe veya hiperaktif akıl, başarılı hiper iletişimi engeller, aksi takdirde bilgi tamamen bozulur ve işe yaramaz. Doğada hiper-iletişim milyonlarca yıldır başarıyla uygulanmaktadır. Böcek devletlerinde örgütlü yaşam akışı bunu çarpıcı biçimde kanıtlıyor.

Modern insan bunu sadece daha sezgisel bir düzeyde "sezgi" olarak bilir. Ama biz de onu tam olarak kullanabiliriz.

Doğadan bir örnek: Bir kraliçe karınca kolonisinden mekânsal olarak ayrıldığında, bina hala hararetle ve plana göre devam eder. Ancak kraliçe öldürülürse, kolonideki tüm işler durur. Hiçbir karınca ne yapacağını bilemez. Görünüşe göre kraliçe, konularının grup bilinci yoluyla da uzaklardan “bina planlarını” gönderiyor. Hayatta olduğu sürece istediği kadar uzakta olabilir. İnsanlarda hiper-iletişim en çok kişinin aniden birinin bilgi tabanının dışındaki bilgilere erişmesi durumunda görülür. Böyle bir hiper-iletişim daha sonra ilham veya sezgi olarak deneyimlenir.

İtalyan besteci Giuseppe Tartini mesela bir gece keman çalarak başucunda bir şeytanın oturduğunu hayal etti. Ertesi sabah Tartini parçayı tam olarak hafızadan not edebildi, Şeytan Trill Sonatı.

42 yaşında bir erkek hemşire yıllarca bir tür bilgi CD-ROM'una bağlandığı bir durumu hayal etti.

Akla gelebilecek tüm alanlardan doğrulanabilir bilgi, daha sonra sabah hatırlayabildiğine iletildi. Öyle bir bilgi seli vardı ki, bütün bir ansiklopedi geceleri aktarılmış gibiydi. Olguların çoğu kişisel bilgi tabanının dışındaydı ve kesinlikle hiçbir şey bilmediği teknik ayrıntılara ulaştı.

Hiper iletişim meydana geldiğinde, insan DNA'sında olduğu gibi insanda da özel fenomenler gözlemlenebilir.

Sonraki iki resim, laboratuvar kurulumunun bir fotoğrafını, ardından bu inanılmaz deneyin nasıl düzenlendiğini gösteren bir diyagramı gösteriyor. DNA, resmin sol üçte birinde beyaz disk altında gördüğünüz küçük kara kutuda saklandı. Siyah bir çizgi belirgin bir şekilde beyaz diski gösterir. Küçük kutu, şemada "küvet" olarak etiketlenmiştir. Lazer belli ki sağda:
Resim yayınla
Bir monitör ekranında, DNA'nın varlığını ortaya koyan tipik bir dalga paterni oluştu.
Her şeyden önce, monitör “DNA” da hiçbir DNA olmadığında gösterdiği şeydi… noktaların rastgele dağılması. Her nokta bir ışık fotonu:
Daha sonra, DNA'nın varlığından kaynaklanan 'tipik dalga paternini' görüyoruz: DNA örneğini çıkardıklarında, dalga paterni ortadan kalkmadı; hala oradaydı! Odada yaratılan 'hayalet' şeması:
Birçok kontrollü deney DNA çıkarıldıktan sonra paternin stabil kalmaya devam ettiğini göstermiştir. Örneğin enerji alanı görünüşte tek başına bu yerde kaldı. Aslında, DNA Fantomu numunenin çıkarılmasından sonra bir aya kadar devam etti! Bu etkiye artık DNA Fantom Etkisi deniyor. DNA'nın çıkarılmasından sonra, uzay ve zamanın dışındaki enerjinin hala aktif mikro-solucan deliklerinden aktığı tahmin edilmektedir.

Rus bilim adamları DNA örneklerini lazer ışığıyla ışınladılar.

Ekranda tipik bir dalga paterni oluştu. DNA örneğini çıkardıklarında, dalga paterni ortadan kalkmadı, kaldı. Birçok kontrol deneyi, desenin, enerji alanı görünüşte kendi başına kalan çıkarılan örnekten geldiğini göstermiştir. Bu etkiye artık fantom DNA etkisi denir. DNA'nın çıkarılmasından sonra, uzay ve zamanın dışındaki enerjinin hala aktifleştirilmiş solucan deliklerinden aktığı tahmin edilmektedir.

İnsanlarda da hiper iletişimde en sık karşılaşılan yan etki, ilgili kişilerin çevresindeki açıklanamayan elektromanyetik alanlardır. CD çalarlar ve benzerleri gibi elektronik cihazlar tahriş olabilir ve saatlerce çalışmayı durdurabilir. Elektromanyetik alan yavaşça dağıldığında, cihazlar normal şekilde tekrar çalışır.

Birçok şifacı ve psişik bu etkiyi çalışmalarından bilir.

Atmosfer ve enerji ne kadar iyi olursa, kayıt cihazının tam olarak o anda çalışmasını ve kaydedilmesini durdurması o kadar sinir bozucudur. Ve seanstan sonra tekrar tekrar açıp kapatmak henüz işlevi geri getirmez, ancak ertesi sabah her şey normale döner. Belki de bu, teknik olarak beceriksiz olmaları ile ilgisi olmadığı için, birçokları için okumak için güven vericidir, bu da hiper iletişimde iyi oldukları anlamına gelir.

Kitaplarında Vernetzte Intelligenz (Ağa Bağlı Zeka), Grazyna Gosar ve Franz Bludorf bu bağlantıları kesin ve açık bir şekilde açıklar.

Yazarlar ayrıca, insanlığın daha önce hayvanlarda olduğu gibi, grup bilinciyle çok güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ve bir grup olarak hareket ettiğini varsayan kaynakları alıntılar. Bireysellik geliştirmek ve deneyimlemek için insanlar hiper iletişimi neredeyse tamamen unutmak zorunda kaldık.

Artık bireysel bilincimizde oldukça kararlı olduğumuza göre, bu bilgiyle ne yapacağımız konusunda zorlanmadan veya uzaktan kontrol edilmeden DNA'mız aracılığıyla tüm bilgilere erişebildiğimiz yeni bir grup bilinci biçimi yaratabiliriz.

Artık biliyoruz ki, internette olduğu gibi DNA'mız da doğru verilerini ağa besleyebiliyor, ağdan veri çağırabiliyor ve ağdaki diğer katılımcılarla iletişim kurabiliyor. Böylece uzaktan iyileşme, telepati veya akrabaların durumu hakkında "uzaktan algılama" açıklanabilir. Bazı hayvanlar, sahiplerinin eve dönmeyi planladıklarında uzaktan da bilirler. Bu, grup bilinci ve hiper iletişim kavramları aracılığıyla taze olarak yorumlanabilir ve açıklanabilir.

Herhangi bir kolektif bilinç, kendine özgü bir bireysellik olmadan hiçbir zaman anlamlı bir şekilde kullanılamaz. Aksi takdirde, kolayca manipüle edilebilen ilkel bir sürü içgüdüsüne döneceğiz. Yeni binyılda hiper iletişim oldukça farklı bir şey anlamına gelir:

Araştırmacılar, tam bireyselliğe sahip insanlar grup bilincini yeniden kazanacaklarsa, Dünya üzerinde bir şeyler yaratmak, değiştirmek ve şekillendirmek için tanrısal bir güce sahip olacaklarını düşünüyorlar! (Çok memnunum. Sonunda. Evrenden gelen emirler bilimsel olarak açıklanmıştır !!!) VE insanlık, toplu olarak yeni türden böyle bir grup bilincine doğru ilerliyor. Bugünün çocuklarının yüzde ellisi okula gider gitmez sorunlu çocuklar olacak.

Sistem herkesi bir araya toplar ve ayarlama gerektirir.

Ancak bugünün çocuklarının bireysellik o kadar güçlü ki, bu düzenlemeyi reddediyorlar ve kendi fikirlerini en çeşitli şekillerde bırakıyorlar. Aynı zamanda giderek daha fazla durgun çocuk doğuyor (kitaba bakınız) Çin'in Indigo Çocukları Paul Dong veya hakkında bölüm İndigolar kitabımda Nutze die tglichen Wunder (Günlük Harikalardan Yararlanın).

Bu çocuklarda bir şey, yeni türün grup bilincine gittikçe daha fazla çaba sarf ediyor ve artık bastırılmayacak. Kural olarak, örneğin havanın tek bir birey tarafından etkilenmesi oldukça zordur. Ama bu bir grup bilincinden etkilenebilir (yağmur danslarında bazı kabileler için yeni bir şey yok). Hava, sözde Dünya rezonans frekanslarından güçlü bir şekilde etkilenir. Schumann frekansları.

Ancak aynı frekanslar beynimizde de üretilir ve birçok insan düşüncelerini senkronize ettiğinde veya bireyler (örneğin manevi ustalar) düşüncelerini lazer benzeri bir şekilde odakladığında, bilimsel olarak konuşabiliyorlarsa şaşırtıcı değiller. böylece havayı etkiler.

Grup bilincindeki araştırmacılar, Tip I Medeniyetler teorisini formüle ettiler. Yeni türün bir grup bilincini geliştiren bir insanlığın ne çevresel sorunları ne de enerji kıtlığı olmazdı. Çünkü zihinsel gücünü birleşik bir medeniyet olarak kullanacak olsaydı, doğal bir sonuç olarak kendi gezegeninin enerjilerini kontrol ederdi. Ve bu tüm doğal felaketleri içerir !!!

Teorik bir Tip II Uygarlığı, kendi galaksilerinin tüm enerjilerini bile kontrol edebilecektir.

Kitabımda Nutze die tglichen Wunder Bunun bir örneğini tanımladım: Ne kadar çok insan dikkatini veya bilincini Noel zamanı, futbol dünya şampiyonası veya İngiltere'deki Lady Diana'nın cenazesi gibi bir şeye odakladığında, bilgisayarlardaki bazı rasgele sayı üreteçleri yerine sıralı sayılar vermeye başlar rastgele olanlar.

Sıralı bir grup bilinci tüm çevresinde düzen yaratır!!!

Çok sayıda insan bir araya geldiğinde şiddet potansiyelleri de çözülür. Burada da tüm insanlığın bir tür insani bilinci yaratılmış gibi görünüyor.

Örneğin, her yıl yaklaşık bir milyon gencin toplandığı Aşk Geçit Töreninde, örneğin spor etkinliklerinde meydana geldikleri için hiçbir zaman acımasız isyanlar olmadı. Etkinliğin adı burada sebep olarak görülmüyor. Bir analizin sonucu, insan sayısının şiddete yatkın olmasına ÇOK BÜYÜK olduğunu gösterdi.

DNA'ya geri dönmek için: Görünüşe göre aynı zamanda normal vücut sıcaklığında çalışabilen organik bir süperiletken.

Yapay süperiletkenlerin çalışması için -200 ve -140 ° C arasında son derece düşük sıcaklıklar gerekir. Son zamanlarda öğrenildiği gibi, tüm süperiletkenler ışığı ve dolayısıyla bilgiyi depolayabilir. Bu, DNA'nın bilgiyi nasıl saklayabileceğine dair başka bir açıklamadır. DNA ve solucan delikleriyle bağlantılı başka bir fenomen daha vardır. Normal olarak, bu süper küçük solucan delikleri oldukça kararsızdır ve sadece bir saniyenin en küçük fraksiyonları için korunur.

Belirli koşullar altında (yukarıdaki Fosar / Bludorf kitabında okuyun) kararlı solucan delikleri kendilerini düzenleyebilir ve daha sonra, örneğin yerçekiminin elektriğe dönüşebileceği ayırt edici vakum alanları oluşturur.

Vakum alanları önemli miktarda enerji içeren kendiliğinden ışıyan iyonize gaz toplarıdır. Rusya'da bu tür parlak topların çok sık görüldüğü bölgeler var. Ortaya çıkan karışıklığı takiben Ruslar, sonunda yukarıdaki keşiflerin bazılarına yol açan büyük araştırma programlarına başladılar.

Birçok insan vakum alanlarını gökyüzünde parlak toplar olarak bilir.

Merakla dikkatlice bakın ve kendilerine ne olabileceğini sorun. Bir keresinde düşündüm: "Merhaba. Bir UFO olursanız, bir üçgen içinde uçun" Ve aniden, ışık topları bir üçgen içinde hareket etti. Veya gökyüzüne buz hokeyi diskleri gibi vurdular. Gökyüzünde hafifçe kayarak sıfırdan çılgın hızlara ulaştılar. Biri gawking kaldı ve ben de diğerleri gibi, onların UFO olduğunu düşündüm. Dostça olanlar, görünüşe göre, sadece beni memnun etmek için üçgenlerde uçtu.

Şimdi Ruslar bölgelerde bulundu, vakum alanları genellikle ışık topları olarak uçar yerden yukarı gökyüzüne doğru, bu topları düşünce tarafından yönlendirilebilir.

Vakum alanlarının beynimizde de üretildiklerinden düşük frekanslı dalgalar yaydığı için bir kişi bulunmuştur. Ve bu dalgaların benzerliğinden dolayı düşüncelerimize tepki gösterebilirler. Heyecan verici bir şekilde yer seviyesindeki bir taneye koşmak o kadar iyi bir fikir olmayabilir, çünkü bu ışık topları muazzam enerjiler içerebilir ve genlerimizi değiştirebilir.

Mutlaka söylemek zorunda değiller, söyleyebilirler. Birçok ruhsal öğretmen için derin meditasyonda veya enerji çalışmaları sırasında kesinlikle hoş duygular uyandıran ve herhangi bir zarar vermeyen bu tür görünür toplar veya sütunlar üretir. Görünüşe göre bu aynı zamanda bir iç düzene ve vakum alanının kalitesine ve provenansına da bağlıdır.

İlk başta hiçbir şey görülmeyen bazı manevi öğretmenler (örneğin, genç İngiliz Ananda) vardır, ancak bir kişi hiper iletişimde oturup konuşurken veya meditasyon yaparken fotoğraf çekmeye çalıştığında, sadece beyaz bir resim alır bulut bir sandalyede.

Bazı Dünya iyileştirme projelerinde bu tür ışık efektleri fotoğraflarda da görülür.

Basitçe söylemek gerekirse, bu fenomenler yerçekimi ve yerçekimi karşıtı kuvvetler kitapta tam olarak tarif edilen ve daha kararlı solucan delikleri ve hiper iletişim ile ve böylece zamanımız ve uzay yapımızın dışından gelen enerjilerle.

Bu tür hiper iletişim deneyimleriyle temas eden önceki nesiller ve görünür vakum alanlarımelek onlardan önce ortaya çıkmıştı. Hiper iletişimi kullanırken hangi bilinç türlerine erişebileceğimizden emin olamayız.

Gerçek varlıkları için bilimsel kanıtlara sahip olmama (bu tür deneyimleri olan insanların hepsi halüsinasyonlardan muzdarip DEĞİLDİR), metafizik bir arka plan olmadığı anlamına gelmez. Gerçekliğimizi anlamak için başka bir dev adım attık.

Resmi bilim ayrıca Dünya'daki (vakum alanlarının oluşumuna katkıda bulunan) yerçekimi anormalliklerini de bilir, ancak sadece yüzde birin altındakiler.

Ancak son zamanlarda yerçekimi anomalileri yüzde üç ile dört arasında bulunmuştur. Bu yerlerden biri Rocca di Papa, Roma'nın güneyinde. Toplardan tam otobüslere kadar her türlü yuvarlak nesneler yokuş yukarı yuvarlanır.

Ama streç Rocca di Papa konumunda oldukça kısa ve meydan okuyan mantık kuşkucuları hala teorisinden kaçıyor Optik yanılsama (bu konumun çeşitli özellikleri nedeniyle olamaz).

Resim yayınla

Yaşayan İnternet

Bölüm 2
tarafından Barbel Mohr

itibaren BarbelMohr İnternet sitesi

Pjotr Garjajev ve Vladimir Poponin yukarıdaki makalede çalışmaları belirtilen iki araştırmacıdır.

Titreşim ve bilgi yoluyla genetik sürece erişebilen cihazları – Herbert Groß (bazı okuyucuların kitaptan tanıdığı uluslararası bir bilim adamı Nutze die tglichen Wunder (Daily Wonders kullanın)) – yüzlerce kilometre boyunca bile bir kişinin (veya bir hayvanın) seçilen genlerini tam olarak onarın.

Bunu yapmak için bilim adamları, cihazlarının yanı sıra, örneğin bir çivi veya bir saç kökü gibi tedavi edilecek vücuttan küçük bir numuneye ihtiyaç duyarlar (köksüz saçlar işe yaramaz).

Bu biraz sahne büyüsüne benziyor ve bu nedenle daha fazla açıklanması gerekiyor, çünkü gerçek bir tekrarlanabilir teknik. Profesör Popp'un araştırmasını bilen, bunun nasıl çalıştığını anlamak için bir temele sahiptir. Aynı zamanda Dr. Hartmut Müller. Dili iletmek için durağan çekim dalgalarını kullanıyor ve bunu Ekim 2001'de 'Tölzer Medientagen'de (Tölz'de Medya Günleri) gösterdi.

İlk olarak St.Petersburg'daki bir meslektaşını normal bir sabit hatlı telefonla telefonladı ve halk dinleyebildi. Sonra telefonun fişini çekti ve St.Petersburg'daki meslektaşıyla konuşmaya devam etti – ama şimdi duran yerçekimi dalgası ile (bu konuda daha fazla bilgi "Biyo-Handy", www baerbelmohr.de bir tek şu ana kadar Almanca olarak mevcut).

Müller, keşiflerinin bir gün mevcut cep telefonu teknolojisinin yerini alabileceğini umuyor.

İkincisi, canlı organizmaları çoğunlukla zararlı bir şekilde etkileyen yapay olarak üretilen alanları kullanırken, duran yerçekimi dalgaları tamamen doğaldır. Zaten varlar ve yapay olarak kurulmaları gerekmiyor. Bu duran dalgalar tüm kozmosa nüfuz eder ve üzerlerinde zaman gecikmesi olmadan aya çağrı yapılabilir.

Yukarıda bahsedilen genleri uzaktan onaran Ruslar da bu dalgaları kullanıyor.

Rus cihazıyla ilgili ikinci teknik Ciba-Geigy deneyi. 1989'da kimyasal devi Ciba-Geigy, basit elektrostatik alanlar kullanarak bitki ve hayvanların orijinal formlarını yetiştirmek için bir patent (0351357 numarası) kaydetti. Patent basitçe "Geliştirilmiş Yetiştirme Tekniği" olarak adlandırılır ve patent belgelerinde daha geniş kapsamlı etkilerden bahsedilmemiştir, ancak temel deneysel tasarım devam etmektedir.

Ciba-Geigy daha sonra belki de kimyasal bir holding için çok fazla "dezavantajı" olduğu için bu tekniği emekliye ayırdı.

Bitkilerin orijinal formları günümüzün tüm melezlerinden çok daha dayanıklıdır. Bu bitkiler ne gübrelemeye ne de kimyasal katkı maddelerine ihtiyaç duymazlar. Ancak bu bir tahmindir, o zaman nedenler daha da ileri gidebilir (bu tekniğin sunduğu devasa olasılıklar nedeniyle).

Deneysel tasarım: Üç gün boyunca, bir bitkinin tohumları bir DC kaynağına bağlanan iki alüminyum plaka arasında çimlenmek üzere serilir. Sonra toprağa normal şekilde konurlar. Bu şekilde, elektrostatik alanda üç gün içinde, 36 kromozomlu "Wurm" eğrelti otu, 41 kromozom ile "Hirschzungen" eğreltisine iletir!

Sonraki dört yıl içinde, yeni oluşan "Hirschzungen" eğrelti otu (aslında sadece eski kömür yataklarından taşlaşmış biçimde bilinir) birçok olası eğrelti çeşidine mutasyona uğradı: Wurm eğrelti otları, Buchen eğrelti otları, Güney Afrika Leder eğrelti otları, Hirschzungen eğrelti otları burada doğru terimler eksikliğimizi ve aşağıda biraz daha aşağıda olduğumuzu görebilirsiniz – bir biyolog veya 1 Milyon Dolar şovunu kazanacak biri iseniz bize yardımcı olun!)

Bu noktada araştırmacılar kendilerine canlı varlık şekli hakkındaki bilginin gerçekten genlerde depolanıp depolanmadığını ya da atmosferin elektrostatik yükünün Doğa'daki tüm bilgileri birlikte belirleyen bir faktör olup olmadığını sordular.

Yeni / eski eğrelti otları daha da inanılmaz yetenekler gösterdi. Normal eğrelti otları yaprak başına çoğalabilen sadece bir "Vorpflanze" oluşturur.

Diğerleri düşüyor. Ancak orijinal eğreltiotu, tüm Vorpflanzen arasında bir tür kanal ağı geliştirir. Son derece ince, gümüşi, düz kanallar yaprak ucundan bir sonraki "Vorblatt" a gider. Böylece bitki çoğalma yeteneğini arttırır.

Orijinal buğday, günümüzün tamamen aşırı yetiştirilmiş çeşitlerine kıyasla benzer şekilde muhteşem bir yetenek sergiliyor ve yardımcı bileşenler de çok daha değerli. Orijinal buğday dört ila sekiz hafta sonra hasat edilebilir (norm yedi aydır). Sadece kıtlık çeken ülkeler için olasılıkları hayal edin.

Özellikle ilginç bulduğum şey Doğanın inanılmaz anısı. Teorik olarak, Doğa, tüm üreme çabalarımızı eski haline getirmek için doğal elektrostatik alanlarla (örneğin fırtınalardan sonra göründüğü gibi) oynamak zorunda kalacaktı. Ciba-Geigy deneylerinin gösterdiği gibi, kromozomların sayısı bile tabu değildir. Deney, alabalık yumurtası ile de yapıldı ve burada da çok daha dirençli bir orijinal form oluşturuldu.

Bir diğer parçalayıcı ise 200 milyon yıl sonra sporların yeniden canlandırılması. Numuneler Ren'deki tuz fabrikalarında 200 milyon yıllık tabakalardan 140 metre derinlikte alınmıştır.

Şimdiye kadar, tüm canlandırma girişimleri başarısız oldu. Ancak elektrostatik bir alanda girişim başarılı oldu. Meli Doğa dinozorları canlandırmanın veya Dünya'da daha sağlıklı insanlara sahip olmanın gerekli olduğunu düşündüğü zaman, görünüşe göre bunu yapması gereken araçlar var. Doğa için, soyu tükenmiş olmak sonsuza dek yok olmak anlamına gelmez. Bir gün gezegenin insanların neden olduğu birçok hastalıktan kurtulacağı umudu var.

Ve görünüşe göre Doğa, ABD araştırmacısı olarak bu tür genetik düzeltmelerle başladı. Gregg Braden sürdürür – dünyanın her yerinde ve görünüşte planı olmayan bebekler farklı genetiklerle doğarlar.

Bu çocuklar pratikte zamanımızın tüm hastalıklarına karşı bağışıktırlar! Gregg Braden’in kitabındaki çalışmaları hakkında bilgi Sıfır Noktasına Uyanış.

Bir süredir Ciba-Geigy'nin patent belgelerinin metni internette bulunabilir ve denemenin kurulumu gerçekten çok basit olduğundan, birçok genç saha ile oynuyor. Bahçedeki annenin lalelerinde aniden gül çalısı gibi dikenler vardı. Görünüşe göre, uzun zaman önce, laleler de muhtemelen çok fazla zahmetle modern bahçıvanların yetiştirdiği dikenlere sahipti.

Bu deney son derece ilginç ve kapsamlı bir makale ve patent belgelerinin bir kopyasını beğenirseniz, ofisime bir e-posta gönderin (info@baerbelmohr.de). Onları soran çok fazla yoksa, size kopya göndereceğim.

Biraz zaman almalı, lütfen sabırlı olun. (UYARI: Bu, şu ana kadar sadece İngilizce olarak mevcuttur, eğer herhangi biri patenti gönüllü olarak çevirmek ve çevirmek isterse ve bana bildirin, size Alman kopyalarını kağıda gönderirim !!!!!)

Bu iki teknolojinin en son Rus araştırmasıyla bir ilgisi var: Genetik sürece müdahale eden duran dalgalar ve elektrostatik alanlar, her bir genin hala mevcut en kararlı orijinal formu yeniden aktif hale gelecek şekilde. Ancak akustik sinyaller ve diğer etkiler de dahil edilmelidir.

Neyse, Poponin ve Garjajev büyük mesafeler boyunca genleri onarabilmeleri için tekniklerini geliştirdiler. Herkesin günlük yaşamlarında kullanabilmesi için bu teknolojiyi geliştirmeleri durumunda, milyar dolarlık sağlık sektörü muhtemelen mahvolur. Rus cihazı meyve ve sebzelere de uygulanabilir.

Bugün piyasalar meyve ve sebzelerini raf ömrünü uzatmak için ışınlarken (ve böylece tam olarak sağlığı geliştirici hale gelmezken), Poponin ve Garjejev genetik sürece müdahale edebilecek şekilde,

çok daha uzun süre tutarlar ve
tekrar güçlü bir uygun tat geliştirmek!

Bugün, organik sebzelerin bile tatsız bir tadı vardır ve sadece üçüncü dünya ülkelerinde gübre veremeyen tatillerde damaklarımızda olgun meyvenin gerçek tadını hala tadabiliriz.

Ancak bu, küçük bir gen onarımı ile yardımcı olabilir ve duyular bir tedavi içindedir. Ne yazık ki, cihazlar sadece satın alınamaz, aksi takdirde zaten organik çiftçime bir tane bağışlardım.

Şimdiye kadar çok heyecanlı. Fakat bu teknolojinin ne zaman piyasaya çıkacağını kim bilebilir. Eski ve denenmiş atalet iyi bilinir. Peki dahi bilim adamları olmadan dünyanın iyileşmesi için bireysel olarak ne yapabiliriz?

Herbert Groß her birimizin bunu (genlerin onarımı vb.) kendimiz üzerinde gerçekleştirecek manevi güçlere sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak bu, bir kaza nedeniyle tekerlekli sandalyede iki yıl geçirmek zorunda olan bir kişiye benzer. Tekrar sağlıklı olursa, daha önce nasıl yürüyeceğini bilmiyormuş gibi, düzgün bir şekilde nasıl yürüyeceğini yavaş ve istikrarlı bir şekilde yeniden öğrenmesi gerekir.

Ve bu sadece ruhsal güçlerimizde olan şey. Çok yavaş bir şekilde batmaya başlar, yaşamın birçok alanında çok fazla etki etme gücümüz olur.

Ama yüzyıllar boyunca, bin yıl olmasa bile, bir çeşit manevi tekerlekli sandalye ve şimdi bu mevcut güçlerin nasıl tekrar kullanılacağını öğrenmek zorundalar.

———————————————-

Feragatname: Hiçbir şey bildiğimi iddia etmiyorum, sadece tartışma, fikirler, teoriler ve görüşler için bir gönderi. Yukarıdaki paragraflar, konuyu tartışmak amacıyla kopyalayıp yapıştırmaktır ve başka bir şey değildir.

Author

341 Comments

 1. Giresun merkezden ben ali. merhaba arkadaşlar web siteniz süper ötesi güzel, teraziye tıkladım 16-01-2020 10:43:41

 2. Gaziantep merkezden ben ziya. Selamın aleyküm sayfa gerçekten hoşuma gitti, şukuladım 16-01-2020 13:03:41

 3. Denizli merkezden ben banu. selam arkadaşlar paylaşımınız süper ötesi hayran bıraktı, linkedinde paylaştım 16-01-2020 21:57:49

 4. Selam herkese web siteniz inanki çok güzel, face de paylaştım

 5. Kastamonu merkezden ben Gürbüz. Mrb web siteniz inan ki çok iyi, şukuladım 17-01-2020 21:37:27

 6. Merhaba paylaşımınız vallaha billaha çok hoşuma gitti, sağolun

 7. Selam web sitesi vallaha billaha dikkatimi çekti, teraziye tıkladım

 8. Trabzon merkezden ben Emine. selam arkadaşlar bu web sitesi cidden çok iyi, şukuladım 19-01-2020 21:59:18

 9. Çankırı merkezden ben ziya. Slm paylaşımınız yeminle çok hoşuma gitti, saolun 22-01-2020 01:00:31

 10. Uşak merkezden ben Aylin. Slm sayfa inan ki dikkatimi çekti, teraziye tıkladım 22-01-2020 01:00:40

 11. Konya merkezden ben Aylin. Merhaba sayfanız inanki dikkat çekici, facebookta paylaştım 22-01-2020 01:00:43

 12. Van merkezden ben Gürbüz. Merhabalar web siten gerçekten iyi, face de paylaştım 22-01-2020 01:00:50

 13. Siirt merkezden ben Gürbüz. selam arkadaşlar web sitesi cidden mükemmel, sosyal medyada paylaştım 22-01-2020 01:01:00

 14. Bartın merkezden ben banu. Merhabalar bu web sitesi harbiden ilgi uyandırıcı, tebrikler 22-01-2020 01:01:07

 15. Adıyaman merkezden ben Aylin. Selam herkese sayfan ciddiyim mükemmel, facebookta paylaştım 22-01-2020 09:32:31

 16. Merhaba herkese web siteniz cidden çok iyi, facebookta paylaştım

 17. Selamlar siten gerçekten dikkat çekici, facebookta paylaştım

 18. Selam herkese paylaşım vallaha dikkat çekici, face de paylaştım

 19. Slm bu web sitesi inanılmaz hayran bıraktı, teraziye tıkladım

 20. Kilis merkezden ben gaye. selamun aleyküm siteniz cidden çok iyi, teraziye tıkladım 07-02-2020 11:29:43

 21. Yalova merkezden ben doruk. Merhaba siten cidden mükemmel, saolun 07-02-2020 20:50:07

 22. Selamlar siteniz cidden dikkatimi çekti, face de paylaştım

 23. Van merkezden ben Aylin. Slm siten gerçekten dikkatimi çekti, teşekkürler 09-02-2020 12:07:52

 24. Iğdır merkezden ben Emine. Merhaba herkese sayfan süper ötesi çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım 11-02-2020 09:56:38

 25. Yozgat merkezden ben doruk. Merhaba herkese bu web sitesi cidden mükemmel, tebrikler 12-02-2020 06:17:32

 26. Artvin merkezden ben banu. merhaba arkadaşlar bu web sitesi inanki çok iyi, linkedinde paylaştım 13-02-2020 01:26:11

 27. Kırşehir merkezden ben gaye. Selam herkese paylaşımın süper ötesi hayran bıraktı, face de paylaştım 14-02-2020 20:21:31

 28. Antalya merkezden ben Gürbüz. Merhabalar web sitesi valla iyi, teşekkürler 14-02-2020 20:41:59

 29. elif yılmaz Reply

  selamun aleyküm paylaşım inanılmaz güzel, linkedinde paylaştım

 30. Kırıkkale merkezden ben doruk. selam arkadaşlar paylaşımınız inanki dikkatimi çekti, şukuladım 20-02-2020 19:29:53

 31. Selamın aleyküm sayfan inanki hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım

 32. elif yılmaz Reply

  Denizli merkezden ben elif yılmaz. selamun aleyküm sayfa süper ötesi çok iyi, sağolun 29-02-2020 02:38:26

 33. Bursa merkezden ben ahmet. Selam siteniz inan ki dikkat çekici, twitter da paylaştım 03-03-2020 23:53:02

 34. Muğla merkezden ben banu. Merhabalar web sitesi vallaha billaha dikkat çekici, linkedinde paylaştım 05-03-2020 21:00:44

 35. Osmaniye merkezden ben ali. Selamlar sayfanız gerçekten çok güzel, tebrikler 06-03-2020 19:39:43

 36. Bolu merkezden ben ahmet. Merhaba paylaşımınız valla iyi, sosyal medyada paylaştım 07-03-2020 14:47:51

 37. Bayburt merkezden ben mehmet. selam arkadaşlar web sitesi inanki hoşuma gitti, teraziye tıkladım 09-03-2020 02:31:46

 38. selam arkadaşlar sayfanız ciddiyim hayran edici, teşekkürler

 39. Selamın aleyküm web sitesi inanılmaz dikkatimi çekti, şukuladım

 40. Selam herkese sayfanız gerçekten hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum

 41. Uşak merkezden ben mehmet. selam arkadaşlar siten ciddiyim çok güzel, şukuladım 23-03-2020 18:51:56

 42. Adana merkezden ben ahmet. selam arkadaşlar sayfan cidden dikkat çekici, linkedinde paylaştım 29-03-2020 09:37:38

 43. Balıkesir merkezden ben Gürbüz. Selamın aleyküm web siteniz inanki iyi, sağolun 31-03-2020 12:46:34

 44. Merhaba sayfan süper ötesi dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum

 45. Mrb paylaşımın süper ötesi çok güzel, paylaşımların devamını bekliyorum

 46. Sivas merkezden ben Aylin. Selam sayfanız ciddiyim çok hoşuma gitti, linkedinde paylaştım 03-04-2020 11:13:56

 47. Siirt merkezden ben banu. Merhaba sayfa inan ki mükemmel, sosyal medyada paylaştım 08-04-2020 02:45:33

 48. Sakarya merkezden ben ziya. selamun aleyküm paylaşım yeminle hoşuma gitti, sağolun 08-04-2020 02:47:42

 49. Adıyaman merkezden ben Aylin. Mrb web siteniz inanki ilgi uyandırıcı, saolun 11-04-2020 08:55:34

 50. Ağrı merkezden ben ahmet. Selam bu web sitesi cidden çok güzel, face de paylaştım 11-04-2020 08:55:36

 51. Merhaba herkese sayfa vallaha billaha çok iyi, teşekkürler

 52. Kars merkezden ben gaye. Merhaba paylaşımın inanılmaz hoşuma gitti, sağolun 11-04-2020 08:55:45

 53. Selamın aleyküm web siten vallaha billaha hoşuma gitti, linkedinde paylaştım

 54. Batman merkezden ben Emine. selamun aleyküm web siten cidden çok hoşuma gitti, teşekkürler 11-04-2020 12:37:08

 55. selamun aleyküm paylaşım inanılmaz dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım

 56. Aksaray merkezden ben Aylin. Merhabalar bu web sitesi cidden hayran bıraktı, facebookta paylaştım 12-04-2020 09:02:08

 57. Denizli merkezden ben ali. Merhaba web siten gerçekten hoşuma gitti, şukuladım 13-04-2020 03:29:49

 58. Yozgat merkezden ben ziya. Selamlar paylaşımınız inanki çok hoşuma gitti, linkedinde paylaştım 16-04-2020 22:42:29

 59. Kırşehir merkezden ben ali. Selamlar web siten inan ki ilgi uyandırıcı, sağolun 20-04-2020 11:41:37

 60. Selamlar web siten inanki hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım

 61. elif yılmaz Reply

  Selam herkese paylaşımınız gerçekten ilgi uyandırıcı, tebrikler

 62. Tunceli merkezden ben Aylin. selamun aleyküm sayfanız vallaha billaha çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum 24-04-2020 21:27:46

 63. Batman merkezden ben ali. Slm siten yeminle ilgi uyandırıcı, twitter da paylaştım 26-04-2020 04:20:38

 64. Balıkesir merkezden ben mehmet. Merhaba paylaşımınız ciddiyim iyi, saolun 27-04-2020 00:29:04

 65. Sinop merkezden ben ali. Selamlar web sitesi valla çok güzel, saolun 28-04-2020 13:16:25

 66. Ankara merkezden ben ali. selamun aleyküm sayfan cidden ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım 28-04-2020 19:15:45

 67. Afyon merkezden ben ali. Selam herkese siteniz inanılmaz dikkatimi çekti, twitter da paylaştım 02-05-2020 09:50:35

 68. Merhaba paylaşımınız ciddiyim ilgi uyandırıcı, teşekkürler

 69. Merhaba paylaşımınız ciddiyim ilgi uyandırıcı, face de paylaştım

 70. Selam siten süper ötesi hoşuma gitti, facebookta paylaştım

 71. elif yılmaz Reply

  selam arkadaşlar paylaşımınız yeminle dikkatimi çekti, tebrikler

 72. selamun aleyküm sayfan süper ötesi ilgi uyandırıcı, saolun

 73. Çorum merkezden ben ali. Slm sayfa vallaha mükemmel, face de paylaştım 14-05-2020 07:04:50

 74. Şırnak merkezden ben ahmet. Merhabalar sayfa inan ki iyi, face de paylaştım 14-05-2020 09:59:02

 75. Nevşehir merkezden ben Emine. Merhaba paylaşımın harbiden hayran edici, paylaşımların devamını bekliyorum 14-05-2020 11:02:57

 76. merhaba arkadaşlar web sitesi inanılmaz çok güzel, face de paylaştım

 77. merhaba arkadaşlar web sitesi valla hayran edici, tebrikler

 78. merhaba arkadaşlar siteniz valla çok iyi, teraziye tıkladım

 79. Selamın aleyküm sayfanız vallaha hayran edici, tebrikler

 80. Selamın aleyküm paylaşım valla güzel, linkedinde paylaştım

 81. Bayburt merkezden ben Gürbüz. Selamın aleyküm bu web sitesi inanki dikkatimi çekti, tebrikler 09-06-2020 20:37:24

 82. Yozgat merkezden ben doruk. Merhaba web siteniz inanılmaz ilgi uyandırıcı, sağolun 15-06-2020 12:35:32

 83. Slm bu web sitesi inan ki dikkat çekici, teşekkürler

 84. Merhaba herkese bu web sitesi vallaha hoşuma gitti, facebookta paylaştım

 85. Mersin merkezden ben ali. selam arkadaşlar siteniz inan ki güzel, sosyal medyada paylaştım 29-06-2020 04:43:57

 86. Malatya merkezden ben ahmet. Merhaba herkese sayfan vallaha billaha hoşuma gitti, face de paylaştım 30-06-2020 04:42:22

 87. Selamlar siteniz vallaha ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım

 88. elif yılmaz Reply

  Tekirdağ merkezden ben elif yılmaz. Slm web siten vallaha billaha ilgi uyandırıcı, sağolun 30-06-2020 04:42:30

 89. Selamlar bu web sitesi vallaha dikkat çekici, twitter da paylaştım

 90. Bilecik merkezden ben Emine. Selam herkese web siteniz inan ki mükemmel, sosyal medyada paylaştım 30-06-2020 04:42:39

 91. elif yılmaz Reply

  Trabzon merkezden ben elif yılmaz. Selamlar web sitesi inanılmaz hayran edici, facebookta paylaştım 30-06-2020 04:42:44

 92. merhaba arkadaşlar sayfa valla dikkat çekici, face de paylaştım

 93. Slm sayfanız süper ötesi hayran edici, linkedinde paylaştım

 94. elif yılmaz Reply

  Batman merkezden ben elif yılmaz. Mrb web siteniz cidden iyi, sağolun 05-07-2020 19:30:51

 95. Hatay merkezden ben banu. merhaba arkadaşlar paylaşım süper ötesi çok hoşuma gitti, şukuladım 07-07-2020 07:46:13

 96. İstanbul merkezden ben gaye. Selamın aleyküm siteniz gerçekten güzel, twitter da paylaştım 09-07-2020 01:32:30

 97. Selam herkese paylaşımın inan ki güzel, paylaşımların devamını bekliyorum

 98. Yalova merkezden ben ali. selam arkadaşlar siten gerçekten mükemmel, twitter da paylaştım 09-07-2020 20:50:56

 99. Slm bu web sitesi yeminle hayran edici, twitter da paylaştım

 100. elif yılmaz Reply

  Kahramanmaraş merkezden ben elif yılmaz. Slm sayfa valla güzel, teşekkürler 10-07-2020 17:02:43

 101. elif yılmaz Reply

  Selam herkese bu web sitesi yeminle çok güzel, linkedinde paylaştım

 102. Mrb siten ciddiyim çok hoşuma gitti, face de paylaştım

 103. Selam herkese sayfan ciddiyim mükemmel, linkedinde paylaştım

 104. İstanbul merkezden ben ali. selamun aleyküm paylaşım yeminle iyi, teraziye tıkladım 10-07-2020 19:05:31

 105. Eskişehir merkezden ben ali. Merhaba herkese web siten inan ki dikkat çekici, şukuladım 10-07-2020 19:05:37

 106. merhaba arkadaşlar siten yeminle güzel, facebookta paylaştım

 107. Kars merkezden ben ziya. Merhaba paylaşımınız harbiden hoşuma gitti, teraziye tıkladım 10-07-2020 19:06:27

 108. elif yılmaz Reply

  Selamın aleyküm siteniz inan ki hoşuma gitti, tebrikler

 109. Düzce merkezden ben banu. Merhabalar paylaşımınız valla güzel, tebrikler 10-07-2020 19:06:41

 110. Selam sayfanız cidden çok hoşuma gitti, linkedinde paylaştım

 111. Selam bu web sitesi gerçekten hayran bıraktı, tebrikler

 112. Gaziantep merkezden ben Emine. Selamlar web siten inanılmaz dikkatimi çekti, facebookta paylaştım 11-07-2020 10:04:41

 113. Kastamonu merkezden ben ziya. merhaba arkadaşlar paylaşım yeminle dikkatimi çekti, twitter da paylaştım 11-07-2020 18:38:10

 114. Diyarbakır merkezden ben ali. Merhaba paylaşım inanki dikkatimi çekti, teraziye tıkladım 15-07-2020 13:49:24

 115. Çanakkale merkezden ben ziya. Mrb paylaşım ciddiyim çok güzel, saolun 15-07-2020 15:14:31

 116. Aksaray merkezden ben ali. Merhabalar sayfanız süper ötesi mükemmel, teşekkürler 15-07-2020 17:44:55

 117. Selamlar web siten süper ötesi mükemmel, teşekkürler

 118. Merhaba bu web sitesi gerçekten güzel, paylaşımların devamını bekliyorum

 119. Edirne merkezden ben ali. Selamlar paylaşımın valla çok hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum 15-07-2020 17:59:25

 120. Burdur merkezden ben Gürbüz. Selam herkese paylaşım valla güzel, facebookta paylaştım 15-07-2020 17:59:30

 121. Kocaeli merkezden ben ziya. merhaba arkadaşlar sayfa valla hayran bıraktı, teraziye tıkladım 15-07-2020 17:59:37

 122. Mersin merkezden ben banu. Selam paylaşımın inanılmaz hayran bıraktı, facebookta paylaştım 15-07-2020 17:59:43

 123. Hatay merkezden ben Gürbüz. Merhaba herkese web siten gerçekten dikkat çekici, linkedinde paylaştım 15-07-2020 18:00:17

 124. Yozgat merkezden ben ali. Selam paylaşımınız inanılmaz güzel, linkedinde paylaştım 17-07-2020 06:04:01

 125. Karaman merkezden ben Emine. Merhabalar web siteniz yeminle hayran edici, sosyal medyada paylaştım 17-07-2020 08:47:51

 126. Bursa merkezden ben Emine. selamun aleyküm web siten vallaha hayran edici, facebookta paylaştım 18-07-2020 13:43:50

 127. Siirt merkezden ben gaye. Merhabalar paylaşım vallaha çok iyi, şukuladım 18-07-2020 14:26:52

 128. selamun aleyküm siteniz gerçekten mükemmel, face de paylaştım

 129. Kocaeli merkezden ben Emine. Slm sayfa ciddiyim hoşuma gitti, teşekkürler 18-07-2020 18:03:22

 130. selam arkadaşlar sayfan valla dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum

 131. Kayseri merkezden ben ahmet. Selam sayfan vallaha billaha hayran edici, linkedinde paylaştım 18-07-2020 18:03:33

 132. elif yılmaz Reply

  Mersin merkezden ben elif yılmaz. Selam web sitesi vallaha billaha iyi, linkedinde paylaştım 18-07-2020 18:12:24

 133. Selam herkese sayfan cidden mükemmel, twitter da paylaştım

 134. Selam herkese sayfa valla dikkatimi çekti, facebookta paylaştım

 135. Selamın aleyküm paylaşımın ciddiyim hayran bıraktı, saolun

 136. Gümüşhane merkezden ben ahmet. selamun aleyküm web siten gerçekten hoşuma gitti, teraziye tıkladım 18-07-2020 18:14:58

 137. Siirt merkezden ben Gürbüz. Merhabalar web sitesi gerçekten dikkat çekici, sosyal medyada paylaştım 18-07-2020 18:15:25

 138. Çorum merkezden ben doruk. Selam siteniz inanki çok güzel, paylaşımların devamını bekliyorum 18-07-2020 18:15:40

 139. elif yılmaz Reply

  Selamın aleyküm paylaşım cidden iyi, paylaşımların devamını bekliyorum

 140. Bayburt merkezden ben Emine. selamun aleyküm siteniz inanılmaz mükemmel, linkedinde paylaştım 24-07-2020 21:41:47

 141. selamun aleyküm sayfan cidden çok iyi, twitter da paylaştım

 142. Konya merkezden ben ziya. Selamlar web sitesi harbiden hoşuma gitti, tebrikler 24-07-2020 23:53:43

 143. Selam herkese siteniz inanılmaz çok hoşuma gitti, face de paylaştım

 144. Mrb paylaşımın vallaha güzel, linkedinde paylaştım

 145. merhaba arkadaşlar paylaşımın ciddiyim ilgi uyandırıcı, teşekkürler

 146. Kastamonu merkezden ben ziya. Selam web sitesi vallaha güzel, facebookta paylaştım 25-07-2020 02:31:54

 147. elif yılmaz Reply

  Selam herkese web siteniz süper ötesi çok iyi, sosyal medyada paylaştım

 148. Malatya merkezden ben banu. Slm sayfan inanılmaz çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım 25-07-2020 02:32:12

 149. Çorum merkezden ben ziya. Mrb paylaşımın süper ötesi güzel, saolun 25-07-2020 02:32:24

 150. Kırıkkale merkezden ben ali. Selam herkese sayfan vallaha ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım 25-07-2020 02:32:32

 151. Erzincan merkezden ben Gürbüz. Slm sayfa inan ki ilgi uyandırıcı, saolun 25-07-2020 02:32:40

 152. Giresun merkezden ben Aylin. Selam siten valla çok hoşuma gitti, teşekkürler 26-07-2020 08:57:18

 153. Kütahya merkezden ben Aylin. selam arkadaşlar siten süper ötesi iyi, sağolun 27-07-2020 00:01:16

 154. Yozgat merkezden ben gaye. Selam herkese sayfan valla dikkatimi çekti, sağolun 27-07-2020 08:47:08

 155. Merhaba paylaşımınız inanılmaz dikkatimi çekti, sağolun

 156. Muğla merkezden ben Aylin. Merhabalar web siten yeminle hoşuma gitti, face de paylaştım 02-08-2020 10:34:41

 157. Yalova merkezden ben mehmet. Merhaba web siten harbiden güzel, tebrikler 07-08-2020 01:04:10

 158. Bitlis merkezden ben Aylin. merhaba arkadaşlar siteniz harbiden mükemmel, sosyal medyada paylaştım 07-08-2020 01:49:13

 159. Mrb bu web sitesi inan ki güzel, teraziye tıkladım

 160. Artvin merkezden ben ali. Selamın aleyküm web siteniz vallaha hayran bıraktı, paylaşımların devamını bekliyorum 18-08-2020 16:24:37

 161. Slm sayfa vallaha billaha güzel, paylaşımların devamını bekliyorum

 162. Gürbüz Reply

  Mersin merkezden ben Gürbüz. Selam herkese sayfa yeminle çok iyi, sağolun 19-08-2020 03:43:56

 163. Selamın aleyküm web siteniz vallaha billaha hayran bıraktı, twitter da paylaştım

 164. Sinop merkezden ben Aylin. Selam herkese siten vallaha hayran edici, sağolun 20-08-2020 09:00:16

 165. Mrb paylaşımınız vallaha billaha çok hoşuma gitti, sağolun

 166. İstanbul merkezden ben ali. Selam web sitesi inanılmaz hayran edici, saolun 27-08-2020 03:11:34

 167. Osmaniye merkezden ben ahmet. merhaba arkadaşlar sayfa inan ki güzel, paylaşımların devamını bekliyorum 27-08-2020 03:11:37

 168. İzmir merkezden ben ziya. selamun aleyküm sayfanız vallaha billaha mükemmel, teraziye tıkladım 27-08-2020 03:17:01

 169. Slm web siten vallaha billaha mükemmel, teraziye tıkladım

 170. elif yılmaz Reply

  Selamlar web siten gerçekten hoşuma gitti, face de paylaştım

 171. elif yılmaz Reply

  Çanakkale merkezden ben elif yılmaz. selamun aleyküm web siten süper ötesi dikkatimi çekti, teşekkürler 30-08-2020 10:51:09

 172. elif yılmaz Reply

  Slm paylaşımınız gerçekten çok hoşuma gitti, tebrikler

 173. Manisa merkezden ben doruk. Merhabalar sayfa yeminle güzel, face de paylaştım 30-08-2020 10:56:03

 174. Merhaba herkese sayfa cidden ilgi uyandırıcı, teraziye tıkladım

 175. Selamlar sayfanız harbiden dikkat çekici, twitter da paylaştım

 176. Mardin merkezden ben doruk. Merhaba herkese siteniz gerçekten hoşuma gitti, teraziye tıkladım 05-09-2020 10:49:07

 177. elif yılmaz Reply

  Kırşehir merkezden ben elif yılmaz. selam arkadaşlar web siteniz vallaha ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım 05-09-2020 10:49:40

 178. İstanbul merkezden ben doruk. Slm siteniz inanki hayran edici, tebrikler 05-09-2020 10:49:48

 179. Afyon merkezden ben ali. Selamın aleyküm sayfan süper ötesi dikkatimi çekti, şukuladım 05-09-2020 10:49:53

 180. Bartın merkezden ben doruk. Merhaba sayfa inanılmaz dikkatimi çekti, şukuladım 05-09-2020 10:50:05

 181. Kocaeli merkezden ben ahmet. Selamlar web siten cidden çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım 05-09-2020 10:50:26

 182. Selam herkese sayfanız harbiden ilgi uyandırıcı, saolun

 183. Gürbüz Reply

  Selam sayfa vallaha hayran bıraktı, facebookta paylaştım

 184. merhaba arkadaşlar web siteniz ciddiyim hoşuma gitti, twitter da paylaştım

 185. Hakkari merkezden ben banu. selamun aleyküm web siten süper ötesi çok güzel, paylaşımların devamını bekliyorum 14-09-2020 10:53:33

 186. selam arkadaşlar sayfanız vallaha billaha mükemmel, face de paylaştım

 187. merhaba arkadaşlar web siten inanki dikkat çekici, teraziye tıkladım

 188. Gürbüz Reply

  Merhaba herkese paylaşımınız cidden çok hoşuma gitti, şukuladım

 189. Çanakkale merkezden ben ziya. Selamlar paylaşımınız süper ötesi hoşuma gitti, teraziye tıkladım 14-09-2020 10:57:07

 190. Selam herkese paylaşımın inan ki hoşuma gitti, teraziye tıkladım

 191. merhaba arkadaşlar sayfan ciddiyim ilgi uyandırıcı, linkedinde paylaştım

 192. selam arkadaşlar sayfa inanılmaz ilgi uyandırıcı, saolun

 193. Karaman merkezden ben gaye. Selam herkese web sitesi harbiden çok hoşuma gitti, face de paylaştım 14-09-2020 16:31:59

 194. Selam herkese sayfanız gerçekten hayran bıraktı, şukuladım

 195. Bolu merkezden ben ali. Selamlar sayfa vallaha billaha çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım 17-09-2020 06:20:48

 196. Kastamonu merkezden ben doruk. Selamlar web siten yeminle dikkat çekici, face de paylaştım 19-09-2020 14:18:52

 197. Gürbüz Reply

  Kocaeli merkezden ben Gürbüz. merhaba arkadaşlar web siten inanki dikkatimi çekti, sağolun 19-09-2020 14:18:58

 198. Slm sayfan gerçekten dikkat çekici, face de paylaştım

 199. İstanbul merkezden ben ahmet. Mrb bu web sitesi harbiden hoşuma gitti, tebrikler 19-09-2020 14:19:13

 200. elif yılmaz Reply

  Gümüşhane merkezden ben elif yılmaz. Selam herkese web siten yeminle hayran edici, teşekkürler 19-09-2020 14:19:18

 201. Rize merkezden ben mehmet. Slm sayfan süper ötesi dikkatimi çekti, şukuladım 19-09-2020 14:19:26

 202. merhaba arkadaşlar web sitesi ciddiyim dikkatimi çekti, tebrikler

 203. Merhabalar sayfanız harbiden hayran bıraktı, sağolun

 204. elif yılmaz Reply

  Çorum merkezden ben elif yılmaz. Mrb siten vallaha çok iyi, tebrikler 20-09-2020 10:56:43

 205. Giresun merkezden ben doruk. selam arkadaşlar web sitesi valla iyi, teşekkürler 20-09-2020 10:59:35

 206. Antalya merkezden ben Aylin. Merhaba herkese web sitesi inanki çok iyi, sosyal medyada paylaştım 20-09-2020 10:59:38

 207. elif yılmaz Reply

  Kilis merkezden ben elif yılmaz. selamun aleyküm bu web sitesi inanılmaz hoşuma gitti, saolun 20-09-2020 10:59:51

 208. selamun aleyküm bu web sitesi inan ki çok iyi, saolun

 209. merhaba arkadaşlar web siten vallaha çok hoşuma gitti, saolun

 210. Ankara merkezden ben ahmet. Merhaba herkese web siteniz valla dikkatimi çekti, twitter da paylaştım 02-10-2020 11:44:28

 211. Erzincan merkezden ben gaye. selam arkadaşlar web sitesi süper ötesi hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım 07-10-2020 12:42:09

 212. selam arkadaşlar web siten vallaha çok hoşuma gitti, twitter da paylaştım

 213. Gürbüz Reply

  Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Merhaba herkese web siten gerçekten hayran bıraktı, teraziye tıkladım , Gürbüz – 220

 214. Gürbüz Reply

  Diyarbakır merkezden ben Gürbüz. Merhaba herkese paylaşım yeminle ilgi uyandırıcı, şukuladım 29-10-2020 06:48:28

 215. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. merhaba arkadaşlar sayfanız inanılmaz ilgi uyandırıcı, paylaşımların devamını bekliyorum , mehmet – 278

 216. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Merhaba sayfanız harbiden dikkat çekici, sosyal medyada paylaştım , ali – 41

 217. Isparta dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . merhaba arkadaşlar web sitesi inanılmaz güzel, saolun , banu – 97

 218. Merhaba sayfanız vallaha ilgi uyandırıcı, teşekkürler

 219. Adana merkezden ben gaye. Merhaba herkese web siteniz vallaha çok hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım 04-11-2020 03:57:04

 220. Gürbüz Reply

  Isparta merkezden ben Gürbüz. Merhabalar web siteniz süper ötesi hoşuma gitti, face de paylaştım 04-11-2020 05:08:08

 221. Adana merkezden ben ziya. Merhaba sayfa gerçekten hoşuma gitti, face de paylaştım 07-11-2020 03:00:58

 222. Kütahya dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Selamlar paylaşımın cidden dikkat çekici, şukuladım , Aylin – 164

 223. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Merhabalar sayfanız inanılmaz hayran bıraktı, twitter da paylaştım , banu – 346

 224. Adıyaman merkezden ben emin. selamun aleyküm web siten gerçekten hayran bıraktı, saolun 22-11-2020 21:26:02

 225. Merhaba herkese paylaşımın inan ki iyi, sosyal medyada paylaştım

 226. Gürbüz Reply

  Ordu merkezden ben Gürbüz. Selamlar web sitesi cidden dikkatimi çekti, paylaşımların devamını bekliyorum 28-11-2020 15:12:10

 227. Gürbüz Reply

  Uşak merkezden ben Gürbüz. Selam herkese web siten gerçekten hayran edici, paylaşımların devamını bekliyorum 01-12-2020 18:53:58

 228. Gürbüz Reply

  Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. selamun aleyküm web siten inan ki dikkat çekici, facebookta paylaştım , Gürbüz – 226

 229. Ardahan dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . merhaba arkadaşlar siten cidden çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum , – 375

 230. Ordu dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Mrb sayfa vallaha billaha hayran bıraktı, linkedinde paylaştım , doruk – 200

 231. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selamlar siteniz yeminle hayran edici, face de paylaştım , Hasan – 435

 232. Gümüşhane dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Merhaba sayfan yeminle mükemmel, teraziye tıkladım , Emine – 164

 233. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selam herkese siteniz valla hayran edici, twitter da paylaştım , doruk – 121

 234. Niğde dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Slm siteniz inanılmaz mükemmel, teraziye tıkladım , Emine – 94

 235. Gürbüz Reply

  İstanbul merkezden ben Gürbüz. Merhaba paylaşımın harbiden iyi, saolun 15-12-2020 10:38:33

 236. Düzce dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . merhaba arkadaşlar web siteniz gerçekten güzel, face de paylaştım , ziya – 280

 237. Ardahan merkezden ben hatice. selamun aleyküm paylaşımınız ciddiyim çok güzel, teşekkürler 15-12-2020 23:16:39

 238. Bilecik merkezden ben ziya. Selam herkese bu web sitesi inan ki çok güzel, saolun 24-12-2020 19:28:15

 239. Çorum dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . selamun aleyküm web siteniz inanılmaz dikkat çekici, linkedinde paylaştım , hatice – 169

 240. Mersin dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Selam herkese web sitesi inan ki dikkat çekici, saolun , emin – 342

 241. Osmaniye merkezden ben ali. Selamlar sayfanız yeminle çok güzel, sağolun 31-12-2020 06:27:10

 242. merhaba arkadaşlar paylaşım süper ötesi ilgi uyandırıcı, tebrikler

 243. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Merhaba herkese bu web sitesi inan ki çok hoşuma gitti, face de paylaştım , ahmet – 312

 244. Kilis merkezden ben doruk. Selam bu web sitesi ciddiyim hayran bıraktı, paylaşımların devamını bekliyorum 07-01-2021 11:12:02

 245. Gürbüz Reply

  Tunceli merkezden ben Gürbüz. Merhaba siteniz harbiden iyi, şukuladım 12-01-2021 21:38:18

 246. Ardahan dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Merhabalar web siteniz inanki dikkat çekici, teraziye tıkladım , memo – 201

 247. Gürbüz Reply

  Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selam herkese siten harbiden iyi, saolun , Gürbüz – 356

 248. Balıkesir merkezden ben Hasan. Selam sayfanız süper ötesi güzel, şukuladım 17-01-2021 13:27:08

 249. Slm sayfan inanki dikkatimi çekti, paylaşımların devamını bekliyorum

 250. Artvin dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Slm web sitesi vallaha güzel, teşekkürler , Aylin – 114

 251. Zonguldak merkezden ben banu. Selam herkese web siten vallaha çok hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum 18-01-2021 06:45:07

 252. Ankara dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Selamın aleyküm bu web sitesi süper ötesi mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum , mehmet – 428

 253. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Merhabalar sayfanız ciddiyim hoşuma gitti, teraziye tıkladım , emin – 379

 254. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. selam arkadaşlar web siten harbiden güzel, saolun , banu – 180

 255. merhaba arkadaşlar bu web sitesi cidden dikkatimi çekti, teşekkürler

 256. Elazığ dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . selam arkadaşlar web siteniz vallaha çok güzel, twitter da paylaştım , mehmet – 435

 257. Selamın aleyküm sayfa valla çok hoşuma gitti, tebrikler

 258. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selamlar siteniz valla çok iyi, linkedinde paylaştım , ali – 410

 259. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Slm sayfanız inan ki hayran edici, paylaşımların devamını bekliyorum , – 93

 260. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. selamun aleyküm web siteniz valla çok hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum , memo – 297

 261. Gürbüz Reply

  Çanakkale dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Selamlar siten cidden çok güzel, twitter da paylaştım , Gürbüz – 242

 262. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Merhaba sayfa harbiden ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım , ali – 12

 263. Sakarya dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Merhaba sayfa ciddiyim hayran bıraktı, sağolun , gaye – 149

 264. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selam paylaşım inanki hoşuma gitti, teşekkürler , ziya – 122

 265. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selamlar sayfanız valla iyi, linkedinde paylaştım , Emine – 127

 266. Muğla merkezden ben banu. Merhaba paylaşımın vallaha billaha iyi, facebookta paylaştım 30-01-2021 09:19:46

 267. Zonguldak merkezden ben Aylin. Selamın aleyküm sayfanız gerçekten ilgi uyandırıcı, şukuladım 31-01-2021 02:24:54

 268. Gürbüz Reply

  Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selamlar paylaşım süper ötesi hayran edici, paylaşımların devamını bekliyorum , Gürbüz – 382

 269. Yalova merkezden ben mehmet. merhaba arkadaşlar web siteniz gerçekten çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 07-02-2021 12:41:03

 270. elif yılmaz Reply

  Sivas dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Merhaba herkese siteniz inanılmaz dikkatimi çekti, teşekkürler , elif yılmaz – 468

 271. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selam web sitesi inanki hayran edici, sağolun , ali – 424

 272. Yozgat merkezden ben mehmet. Merhaba herkese sayfa gerçekten dikkatimi çekti, saolun 08-02-2021 16:01:53

 273. Gürbüz Reply

  Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selamın aleyküm bu web sitesi inanılmaz hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım , Gürbüz – 378

 274. Selamın aleyküm sayfanız yeminle hayran edici, sağolun

 275. Zonguldak merkezden ben mehmet. Selamlar sayfa cidden çok iyi, sağolun 23-02-2021 10:54:06

 276. Balıkesir dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Selamlar web siten süper ötesi mükemmel, twitter da paylaştım , mehmet – 283

 277. Gürbüz Reply

  Gümüşhane dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . selam arkadaşlar sayfanız harbiden hoşuma gitti, teraziye tıkladım , Gürbüz – 416

 278. merhaba arkadaşlar web siten cidden çok iyi, linkedinde paylaştım

 279. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Mrb siteniz valla ilgi uyandırıcı, tebrikler , emin – 88

 280. Giresun dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Selamlar web sitesi harbiden mükemmel, teraziye tıkladım , Emine – 493

 281. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selamın aleyküm sayfan valla çok hoşuma gitti, sağolun , emin – 299

 282. Merhabalar paylaşımınız ciddiyim çok hoşuma gitti, face de paylaştım

 283. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. selam arkadaşlar sayfan gerçekten iyi, saolun , ali – 112

 284. Antalya merkezden ben . Merhabalar paylaşımınız vallaha çok iyi, twitter da paylaştım 22-03-2021 03:48:49

 285. Bitlis dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Selamlar siten valla mükemmel, twitter da paylaştım , doruk – 5

 286. Kahramanmaraş merkezden ben Hasan. Merhaba herkese paylaşımın inanki çok hoşuma gitti, saolun 24-03-2021 00:36:49

 287. Yalova merkezden ben mehmet. Slm sayfan valla iyi, sağolun 25-03-2021 12:09:13

 288. Konya merkezden ben doruk. Selamlar sayfanız inanki çok hoşuma gitti, saolun 02-04-2021 05:31:31

 289. Niğde merkezden ben emin. selamun aleyküm sayfan vallaha billaha çok iyi, saolun 04-04-2021 08:17:43

 290. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Slm web siteniz inanılmaz dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım , doruk – 155

 291. Merhaba herkese siteniz harbiden hoşuma gitti, teraziye tıkladım

 292. Edirne merkezden ben ali. Selamın aleyküm siten harbiden iyi, twitter da paylaştım 15-04-2021 06:18:43

 293. Selamın aleyküm bu web sitesi gerçekten çok hoşuma gitti, şukuladım

 294. Balıkesir dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Merhaba bu web sitesi süper ötesi güzel, tebrikler , banu – 58

 295. elif yılmaz Reply

  Mrb paylaşımın süper ötesi ilgi uyandırıcı, sağolun

 296. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. selamun aleyküm web siteniz inanılmaz ilgi uyandırıcı, tebrikler , ali – 276

 297. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selam paylaşımın ciddiyim çok hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım , Gürbüz – 147

 298. Bu konu : ” DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" ” çok güzel. Selam herkese web sitesi süper ötesi iyi, teraziye tıkladım , – 152

 299. Mersin merkezden ben gaye. Slm web siten valla çok hoşuma gitti, şukuladım 23-04-2021 11:36:24

 300. Balıkesir merkezden ben gaye. Merhaba herkese sayfan cidden mükemmel, facebookta paylaştım 26-04-2021 05:21:44

 301. elif yılmaz Reply

  Aksaray merkezden ben elif yılmaz. Merhaba herkese sayfanız gerçekten güzel, şukuladım 04-05-2021 06:22:33

 302. Selam herkese web siteniz inanılmaz ilgi uyandırıcı, face de paylaştım

 303. Gaziantep dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Slm paylaşım ciddiyim hayran edici, facebookta paylaştım , gaye – 3

 304. Merhaba herkese paylaşımınız gerçekten dikkatimi çekti, twitter da paylaştım

 305. Çorum dan kimler var. DNA'nın Hiper iletişimi "İçimizdeki Yaşayan İnternet" . Selamlar sayfan süper ötesi dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım , ali – 36

 306. Giresun merkezden ben banu. Merhaba herkese sayfa ciddiyim güzel, şukuladım 11-05-2021 11:12:17

Write A Comment

Lütfen Paylaşın !

close-link