SS: Hastalık korkusu bizi yürüyor “Adım Kilitle” içine “Kapitalizmin Büyük Sıfırlanması” aka bir faşist-sosyalist Yeni Dünya Düzeni. Bu, Rockefeller İmparatorluğunun geçtiğimiz yüzyılda birkaç kez kullandığı ve güncellediği bir aldatmaca.

“Rockefeller gazetecileri,” hayırseverlik “alanında işverenleri tarafından aranan” hayırsever güven “aşamasını inşa etmeye başladıklarında,” Hayırseverlik Vakfı “nın itibarını yitirmiş organizasyonunu daha da geliştirmeyi taahhüt ettiler. Örgütleri için, “iyileştirme” faaliyetlerini geçersiz kılan soruşturmadan çıkan çürük kokusunu ortadan kaldırmaya hizmet edecek yeni bir cephe aradılar. “Köylülerin” saflığına ve cüzdanlarına yeni bir yaklaşımı olmalıydı.

Bunu, kendisini bu belayla savaşma davasına adamış bağnaz bir grup doktor tarafından kurulan, saygın New York Verem ve Sağlık Derneği’nde buldular. Halka dinamik bir yaklaşım ve hastalık korkusu cüzdanı ve komployu finanse etmek için düzenli toplama kampanyaları ve yerleşik Noel mühürlerinin satışından elde edilen kalıcı bir gelir ek avantajı sunuyordu.

Kullanımı hastalık korkusu Rockefeller tarafından benimsenen halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biri olmuştu ve etkili. O zamandan beri standart ve kabul edilmiş uygulama komplocular arasında, radikal çevrelerde bile. Böylece Rus Komünistleri, Besarabya’da “endemik hastalıkların korkunç bir prevalansını” göstermek için tasarlanan istatistikleri Romanya’nın işgaline bahane olarak sundular. Komünistler, bir yorumcunun sözleriyle, “Romanya gereksiz yere hastalara Komünizm ile muamele etmezse, Rusya onları bombalarla iyileştirecektir” diyorlar. Rockefeller çıkarları, New York Tüberküloz ve Sağlık Derneği Direktörü olarak programdan sorumlu, görece bilinmeyen sosyal hizmet çalışanı Harry L. Hopkins’i yerleştirdi. Böylece, ulusu ve dünyayı ele geçirmek için yaptıkları komplolarda en iyi teğmenlerinden biri olarak onu eğitmeye başladılar. Sonra sözde hayırsever komploları, ultra güçlü bir güç modeli ortaya çıkardı.

Bir Rockefeller almoner ve ajan olan Harry L. Hopkins’in himayesinde bir sosyal hizmet inşa edildi. hayırseverlik ve hayırseverlik tröstü bu ulusal ve dünya çapında genişledi. 1920’lerde, yılda dört milyar dolardan fazla “alım” yaptı ve ülkenin en büyük ve en zengin beş işletmesinden biriydi. Bu raket New York Tüberküloz ve Sağlık Derneği’nin çekirdeği üzerine inşa edildi. Enayi, Xmas mühürlerini satın alarak genişlemesini finanse etti. New York Tüberküloz ve Sağlık Derneği mühürlerinin satışından elde edilen paranın bir kuruşu bile tüberkülozlu bir kişinin yardımına veya bakımı için bir kuruma gitmedi. Bu gerçek, New York Şehri Sağlık Komiseri Louis I. Harris tarafından, New York Times’a 8 Haziran 1932 tarihli bir mektupta teyit edildi; ve Dernek görevlilerinin “tüm parasının maaşlara ve genel giderlere harcandığını” sonradan kabul etmesiyle (Your Life Is Their Toy, 1940, s. 27) Xmas mühür fonları, Kalp Derneği, Amerikan Kanser Derneği, Sosyal Hijyen Derneği, Diyabet Derneği, Ulusal Körlüğü Önleme Derneği gibi hastalıkların sömürülmesi için bir dizi ajans oluşturmak için sahtekarlıkla kullanıldı. diğerleri.

Bu organizasyonlar sırayla, dolandırıcılık iddiasıyla hastalık kurbanlarına yardım etme iddiasıyla halktan para topladı. Fonlar, ulusal ve uluslararası “Hayırseverlik Vakfı” nı oluşturmak için kullanıldı. sahte iddialarla halkın elinden alınan milyarlarca doları kontrol eden. Bu para, koruyucu bir politik makine oluşturmak için kullanıldı. Rockefeller’in hedefi, ilk aşamalarında Yeni ve Adil Anlaşmalar olarak ortaya çıkan “yeni bir sosyal düzen”. Nihai hedefi, emperyal lordlar tarafından kontrol edilen ve özgürlüklerini ve mülklerini savunma iddiasıyla fonları elde edilen insanları soyan Marksist bir “refah devleti” diktatörlüğüdür. Komplocuların hakim olduğu mali müttefikler savaş sandıklarını şişirdi. Böylelikle Metropolitan Life Insurance Company memurları, diğerlerinin yanı sıra, poliçe sahiplerinin milyonlarca dolarlık parasını halk sağlığına fayda sağlama bahanesiyle bu kuruluşların siyasi faaliyetlerine akıtarak güvenlerini ve yasayı ihlal ettiler. (Hayatınız Onların Oyuncağı, 1940, s. 121-135)

Bu “sosyal hizmet” örgütleri, hükümeti ele geçirmek ve komplocuların kullanımına dönüştürmek için yapılan komploya maddi olarak katkıda bulundular. Hem paraya hem de propaganda değerine katkıda bulundular. Halkın fiziksel refahına menfaat bahanesi ile, hükümetlerin sağlık, hastane ve sosyal yardım kurumlarının kontrolünü ele geçirdiler. Bunları, bir bütün olarak hükümetin kontrolünü ele geçirmeye ve onun bir “refah devletine” dönüştürme. Fonlarının çoğu, Rockefeller, totaliter hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak Marksist “sosyal bilimlerin” ve Komünizmin yayılmasını finanse eden “hayırseverleri” kontrol etti.

Tüm bu faaliyetlerde, dolandırıcı New York Tüberküloz ve Sağlık Derneği Direktörü Harry L. Hopkins, Rockefeller çıkarlarının piyonu olarak görev yaptı. Roosevelt’in “New Deal” daki siyasi üstünlüğü ve gücü, yalnızca, hükümeti “sosyal hizmet” aracıyla ele geçirme konusunda en üst düzey temsilci olarak ortaya çıkması anlamına geliyordu. Hopkins’in Rockefeller’lara itaati, Nelson A. Rockefeller’e yaptığı ve onu Ticaret Bakan Yardımcısı yapma teklifi de dahil olmak üzere defalarca hükümet gönderileri teklifinde açıkça görülüyor.

Rockefeller propagandasını, “düşünce kontrolünü” ve “hayırseverlik” kılığına giren ticari ajansları incelemeden önce Rockefeller’ların bu “hayırseverlerin” veya onların Standard Oil veya diğer endüstriyel işletmelerin mali kontrolünden asla vazgeçmedikleri unutulmamalıdır. Çeşitli zamanlarda emekliye ayrılmış veya kontrolü bırakmış gibi davranırlar, popüler aldatma veya bazı alçakça faaliyetlerin sonuçlarından kaçmak için. Bu iddia, 1916’da ABD Endüstriyel İlişkiler Komisyonu önünde John D.Rockefeller’ın yeminli ifadesinde yanlış olarak ifşa edildi. Komisyon başkanı Frank Walsh’un özetinde belirtildiği üzere:

“Vakıf tamamen Hükümetin dışında ve üstündedir. Pratik olarak sınırsızca kullandığı güç. . . Bay Rockefeller, uygulamayı uygun gördüğü takdirde, kullandığı paranın muazzam gücünün uygulanamayacağı neredeyse hiçbir şey yoktur. Bay Rockefeller diyorum çünkü Bay Rockefeller Vakıftır. İfade, Mütevelli Heyetinin kendisinden gelmeyen hiçbir yetkiye sahip olmadığını gösteriyor. “Rockefeller ayrıca, Vakfın dağılmasıyla sermaye fonlarının kendisine veya mirasçılarına geri döneceğini ifade etti, bu da Vakfın özel mülkiyet olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Rockefeller’ın hâkim olduğu vakıfların bağış alanlarının faaliyetleri üzerinde uyguladığı kontrolün kapsamı, Rockefeller’ın hâkim olduğu Carnegie Endowment For International Peace’in son eyleminde açıkça görülmektedir. ABD Senatosu tarafından onaylanan BM Soykırım Konvansiyonu çalışması için Amerikan Barolar Birliği’nden 15.000 $ ‘lık bir hibe geri ödenmesini talep etti, çünkü Komite’nin raporu Konvansiyonu onaylandığı gibi kınadı (NY Times, Ekim. 15 ve 20, 1950). Rockefeller kontrolündeki vakıflar tarafından destek verilen “araştırmalar” Rockefeller menfaatlerine uygun veya onaylı raporlar yapmak zorundadır. Pratik olarak, Rockefeller nedenlerini desteklediği bilinen kişiler dışında bağış yapılmaz. Rockefeller hibeleri Komünistlere ve diğer yıkıcılara verildiğinde, Rockefeller’lerin görüşlerinin bağış alanların görüşleriyle örtüştüğü veya bunun tersi olduğu varsayılabilir. Rockefeller “hayırseverlerinin” veya onların müttefiklerinin, Anayasayı desteklemek ve cumhuriyetimize saygı ve bağlılık uyandırmak için tasarlanmış bir vatansever davaya katkıda bulunduğunun bilinmediği çarpıcı bir gerçektir.

Vakıflar tarafından yasanın ihlal edilmesinin alçaltıcılığı, fonlarının büyük kısmının Hazine’ye ödenen ancak kamu yararına kullanılmak üzere vakıflara emanet bırakılan paralar olması gerçeğiyle vurgulanmaktadır. Hazine, üstlenilen faaliyetlerin “kamu yararına” olup olmadığı ve bu nedenle vakıf fonlarının vergiden muaf olup olmadığı veya paranın doğrudan Hazineye mi gideceği konusunda nihai söz hakkına sahiptir. Rockefeller çıkarları ABD Hazinesini kontrol ettiğinden, kendi vakıflarının fonlarını vergiler için hacizden muaf tutmaları basit bir mesele. ve kendi kontrolleri altında olanların dışında başka vakıfların kurulmasını engellemek. Aslında bu şu anlama gelir: Hazine, Rockefeller kontrolündeki vakıfların faaliyetlerinin, ne kadar yıkıcı olursa olsun, “kamu yararına” olduğuna karar verdi.

Vergi yasalarımız, temsilcileriyle birlikte Rockefeller kuklaları tarafından yazılmıştır. Vergiler alanındaki bu ajanların en önemlilerinden biri, Marksist “sosyal bilimler” için Rockefeller kampanyasını gizlice başlatan Laura Spelman Rockefeller Memorial’ın eski Direktörü Beardsley Ruml’dur. Horace Coon, Money To Burn adlı kitabında şunları söyledi:

“… Rockefeller çıkarlarının ‘sosyal bilimlere’ katkıda bulunduğu her yerde, Beardsley Ruml’ın adı genellikle bulunur.” (Alıntı: Hughes, Prejudice & the Press, s. 302) Filmin yönetmenliğini yapan aynı Beardsley Ruml’ın olması tesadüf değildir. Rockefeller kontrolündeki vakıfların fonlarının “sosyal bilimler” kisvesi altında Komünizmi geliştirmek için harcanması, aynı zamanda Rockefeller’lara ülkenin vergi mevzuatını dikte etmede sözcüsü olarak hizmet etti. Komünizmin topraklara en kolay şekilde ulusal iflas yoluyla empoze edilebileceği, Marx-Lenin formülünün temellerinden biridir. Bu, sloganında Harry Hopkins tarafından özetlenmiştir:

“Vergi! Vergi!! Harcama! Harcama!! Seç! Seç!!” Çok açıklayıcı olduğu için bu politikanın amacını atladı: “İhanet! İhanet!! Enslave! Enslave !!”

Doğal olarak Rockefeller çıkarları, kendilerini etkileyecek hiçbir vergi yasası dikte etmedi. Petrol için sondaj işiyle uğraşanlara, özellikle “ulusal güvenlik yararına” vergi kaçırmak için çok sayıda boşluk bırakılmaktadır. Bedeni ve ruhunu bir arada tutacak kadar az kazanan en düşük maaşlı işçilerin bile vergiden kaçmasına izin verilmiyor, Rockefellers’ın acenteleri Beardsley Ruml aracılığıyla kendilerine sağladıkları stopaj vergisiyle. Anayasaya aykırı olarak hükümet, işverenin hizmetlerini alması için etkiliyor ve böylece ona karşı halkın gazabını yanlış yönlendiriyor. “

Rockefeller “Enternasyonalist” Dünyayı Yanlış Yöneten Adam Emanuel M.Josephson, 1952, S.92-97

Author

68 Comments

 1. Bilecik merkezden ben banu. selam arkadaşlar sayfan vallaha billaha dikkatimi çekti, şukuladım 23-09-2020 18:34:41

 2. selam arkadaşlar paylaşımın vallaha billaha dikkatimi çekti, paylaşımların devamını bekliyorum

 3. elif yılmaz Reply

  Merhabalar paylaşımınız yeminle hayran bıraktı, face de paylaştım

 4. Merhaba herkese paylaşım inanki çok hoşuma gitti, twitter da paylaştım

 5. elif yılmaz Reply

  Uşak merkezden ben elif yılmaz. selam arkadaşlar siten yeminle dikkat çekici, teraziye tıkladım 02-10-2020 09:20:53

 6. Kırıkkale merkezden ben Gürbüz. Merhaba paylaşımınız vallaha billaha çok iyi, saolun 02-10-2020 11:19:16

 7. Selamlar paylaşımınız vallaha mükemmel, facebookta paylaştım

 8. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. selamun aleyküm paylaşımınız yeminle çok güzel, linkedinde paylaştım , ali – 186

 9. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. merhaba arkadaşlar siten valla çok hoşuma gitti, twitter da paylaştım , memo – 11

 10. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selamlar paylaşım vallaha billaha dikkatimi çekti, paylaşımların devamını bekliyorum , ahmet – 475

 11. Yozgat dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Merhaba herkese siteniz valla hoşuma gitti, şukuladım , doruk – 84

 12. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selamın aleyküm web siten valla güzel, saolun , ali – 269

 13. Selamlar web siteniz inanılmaz çok güzel, paylaşımların devamını bekliyorum

 14. Muş merkezden ben ali. Selamlar paylaşımın inanki çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum 24-11-2020 00:16:32

 15. Samsun dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Selam herkese web sitesi harbiden güzel, paylaşımların devamını bekliyorum , ali – 456

 16. Osmaniye dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Mrb paylaşımınız cidden hoşuma gitti, sağolun , memo – 140

 17. Mersin dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Merhaba paylaşımın ciddiyim çok güzel, tebrikler , Hasan – 300

 18. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. selamun aleyküm paylaşım inan ki çok iyi, tebrikler , ahmet – 71

 19. Samsun merkezden ben banu. Selam herkese web sitesi gerçekten hayran edici, twitter da paylaştım 21-12-2020 15:57:36

 20. Ardahan merkezden ben gaye. Merhaba herkese sayfan inan ki çok güzel, teşekkürler 22-12-2020 17:39:11

 21. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selamlar paylaşımın gerçekten mükemmel, sağolun , emin – 400

 22. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Merhaba paylaşımın süper ötesi güzel, şukuladım , memo – 240

 23. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selamlar paylaşımın süper ötesi çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum , mehmet – 461

 24. Rize merkezden ben ali. Merhabalar web sitesi süper ötesi çok iyi, linkedinde paylaştım 12-01-2021 12:05:07

 25. Yozgat merkezden ben ahmet. Merhabalar bu web sitesi vallaha çok iyi, teşekkürler 16-01-2021 08:32:47

 26. Kırıkkale merkezden ben emin. Selam bu web sitesi ciddiyim güzel, face de paylaştım 18-01-2021 22:25:49

 27. Mersin merkezden ben Aylin. merhaba arkadaşlar sayfan ciddiyim mükemmel, facebookta paylaştım 19-01-2021 10:22:05

 28. selam arkadaşlar siteniz gerçekten mükemmel, sosyal medyada paylaştım

 29. Selam herkese bu web sitesi harbiden hayran bıraktı, şukuladım

 30. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Slm siten inan ki ilgi uyandırıcı, linkedinde paylaştım , ahmet – 423

 31. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selam herkese paylaşım ciddiyim hayran bıraktı, sağolun , ali – 198

 32. Yalova dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Merhabalar paylaşımın vallaha iyi, teşekkürler , mehmet – 311

 33. Gürbüz Reply

  Bingöl merkezden ben Gürbüz. Slm web siteniz inanılmaz hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım 06-02-2021 01:25:09

 34. Gürbüz Reply

  selam arkadaşlar sayfa vallaha çok güzel, saolun

 35. Aydın dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Mrb siten valla çok güzel, facebookta paylaştım , memo – 379

 36. Mrb sayfa gerçekten iyi, paylaşımların devamını bekliyorum

 37. Mardin dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Slm sayfa valla çok hoşuma gitti, şukuladım , banu – 178

 38. Antalya dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Slm siten inanılmaz hayran bıraktı, linkedinde paylaştım , emin – 359

 39. Kırşehir dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . merhaba arkadaşlar paylaşımınız yeminle çok güzel, sosyal medyada paylaştım , ziya – 397

 40. Kahramanmaraş dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . selamun aleyküm paylaşım inan ki ilgi uyandırıcı, paylaşımların devamını bekliyorum , Hasan – 3

 41. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selamlar bu web sitesi inanki çok hoşuma gitti, linkedinde paylaştım , doruk – 81

 42. Mersin merkezden ben Aylin. Slm paylaşım inanki hoşuma gitti, sağolun 01-04-2021 05:47:46

 43. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Mrb siteniz valla çok güzel, şukuladım , mehmet – 152

 44. Selamın aleyküm bu web sitesi inan ki dikkat çekici, tebrikler

 45. Edirne merkezden ben Emine. Merhaba herkese paylaşım inanılmaz hoşuma gitti, twitter da paylaştım 05-05-2021 11:19:10

 46. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Mrb web siteniz yeminle hoşuma gitti, tebrikler , Hasan – 490

 47. Hakkari dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Selamlar paylaşım vallaha çok hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum , memo – 464

 48. Karaman dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . selam arkadaşlar siten vallaha billaha iyi, linkedinde paylaştım , ali – 127

 49. Burdur dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . Slm sayfan inan ki güzel, linkedinde paylaştım , hatice – 373

 50. Tunceli merkezden ben banu. Merhabalar siten inan ki güzel, facebookta paylaştım 25-06-2021 20:03:17

 51. Antalya merkezden ben . selamun aleyküm web siteniz gerçekten dikkatimi çekti, şukuladım 03-07-2021 17:38:30

 52. selamun aleyküm web siteniz valla çok güzel, linkedinde paylaştım

 53. Erzincan merkezden ben ali. Selam herkese paylaşımınız cidden iyi, face de paylaştım 11-07-2021 15:28:00

 54. elif yılmaz Reply

  selam arkadaşlar siten gerçekten çok hoşuma gitti, saolun

 55. elif yılmaz Reply

  Karabük dan kimler var. “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD . merhaba arkadaşlar sayfan süper ötesi çok iyi, saolun , elif yılmaz – 204

 56. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selamlar paylaşım yeminle iyi, face de paylaştım , – 213

 57. Malatya merkezden ben mehmet. merhaba arkadaşlar sayfa gerçekten hayran bıraktı, facebookta paylaştım 14-07-2021 12:08:45

 58. elif yılmaz Reply

  Tokat merkezden ben elif yılmaz. Selam herkese sayfanız inanki çok güzel, linkedinde paylaştım 16-07-2021 17:24:45

 59. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selam herkese paylaşımınız valla güzel, sosyal medyada paylaştım , Hasan – 255

 60. Çorum merkezden ben ahmet. Selamlar web siteniz valla güzel, facebookta paylaştım 25-07-2021 00:22:06

 61. Niğde merkezden ben Hasan. Merhaba herkese paylaşım süper ötesi ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım 25-07-2021 22:35:11

 62. Bayburt merkezden ben ali. Merhaba bu web sitesi gerçekten dikkatimi çekti, paylaşımların devamını bekliyorum 26-07-2021 21:37:58

 63. Malatya merkezden ben Hasan. Selamın aleyküm siten harbiden hoşuma gitti, tebrikler 29-07-2021 11:56:27

 64. Bu konu : ” “Hastalık korkusunun kullanılması, Rockefeller tarafından halkın iyi niyetine yönelik ilk yaklaşımlardan biriydi ve etkili olduğunu biliyordu. O zamandan beri komplocular arasında radikal çevrelerde bile standart ve kabul gören bir uygulama haline geldi. ” -Emanuel M. Josephson, MD ” çok güzel. Selamlar paylaşım inanki hayran bıraktı, twitter da paylaştım , Hasan – 410

Write A Comment

Lütfen Paylaşın !

close-link