NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. Ayrıca sinyal izleme sistemi denen şeye sahiptirler.

NSA'nın Sinyaller İstihbarat misyonu, bilgisayarlara kablosuz olarak bağlanmak ve insanları vücutlarındaki elektrik akımları ile izlemek için ortamdaki EMF dalgalarının kodunu çözme programına dönüştü.

Sinyaller İstihbarat, içinde elektrik akımı olan ortamdaki her şeyin etrafında EMF dalgalarını veren beyin dalgaları = emf olan manyetik akıya dayanır. Ayrıca uzaktan nöral izleme denir.

• Uzaktan Beyin Dalgaları İzleme (RF Enerji / ELF / EMF)

• Uzaktan Düşünce Gözetimi

• Gözlerin Gördüklerinin Uzak Resimleri

• Uzaktan İşitsel Gözetim

• Uzaktan Olfaktik (Koku) Gözetimi

• Çeşitli Kaynaklara Göre: İmplant Gerekmiyor

• Bir Söylenti Yöntemi: Gelişmiş Mikrodalga Teknolojisi ile Yapıldı – Taşıyıcı Dalga Olarak Mikrodalgalar

• Bir Söylenti Yöntemi: Dünya'nın Doğal Gauss Alanını EEG / MRI Olarak Kullanmak

• Bir Söylenti Yöntemi: Boyuna Dalgalar

• Uzaktan Nöral İzleme İnsan Beynini 5 Sense Gözetim Cihazına dönüştürür

• Günümüz Gözetiminde; Hayvan Algıları Uzaktan Nöral İzlemeyle Casus Yöntemler Oluyor

• Yapay Zeka RNM Telepati Dosyalarının İzini Sürüyor

• Uzaktan Nöral İzleme Düşüncelerin En Derin Motivasyonlara Doğrudan Kaydedilmesini Sağlar

• Uzaktan Nöral İzleme Reaktif Siyah Projesi Yapay Zeka Hedefli Bireyleri Etkiliyor

• Uzaktan Nöral İzleme Düşünce Kuruluşları (IE: Nüfusta İmplante Edilmiş Düşünceler + RNM)

• Uzak Nöral İzlenen Sürdürülebilir Beyin Sinyallerinin Klonlanması

• Beyin Parmak İzi Ellerimiz Kadar Benzersiz

• Uzaktan Nöral İzleme Şifrelemeyi Atlar

• Uzaktan Nöral İzleme Parolalara Doğrudan Erişim Sağlar

• Uzaktan Nöral İzleme Devrimi Sürveyans

• Nöral İzleme Fonksiyonel Elektronik Telepati ve Elektromanyetik Zihin Kontrolünün Temelidir

• Uzaktan Sinir İzleme Tabanlı Psyche Profilleri

• Uzak Nöral İzleme Bir Kullanıcıya Tekrar Oynatıldı; Gözetim Tabanlı Elektronik Telepati

• Gelecekteki Mahkeme Salonunda Uzaktan Nöral İzleme Yöntemleri Kullanılacak

• Uzaktan Nöral İzleme Yasası İnsanlığın Geleceğinde Olabilir

• NSA gibi Gruplar tarafından Uzaktan Sinirsel İzleme Üstün Zeka ve Etkinlik Tahmini Sağlar

• Uzaktan Nöral İzleme Yöntemleri Elektronik Cihazlarda da Kullanılabilir

• RNM Bir Oyun Sonu Gözetim Metodu – Bilim Metodolojisinin Zirvesi

• Uzaktan Nöral İzleme İstihbarat Sürecinde Devrim Yarattı

Gizli Uzaktan Nöral İzleme Düşünce Kuruluşları

• v2k İmplante Düşünceler / İmplante Bilinçli Enerji + RNM

• Makine Öğrenmesi ve Psikolojik Operasyonların Honlanması için Organik Nüfus Düşüncelerinin Gözetimi

• Nüfus = Siyah Proje Makinesi Öğrenmesi için Düşüncesiz Düşünce Jeneratörleri

• Elektronik Telepati / Sentetik Telepati / v2k Kaynakça Kullanıldı

• Devrimci Bölümlendirme ve Gizlilik sağlar

• Gelişmiş Psikoloji ve Nüfus Eğilim Verileri Sağlar (Steroidlerde Google)

• Psyche Profile Yöntemi olabilir

• Black Project AI tarafından saklanır ve dosyalanır

Uzaktan Nöral İzleme + Siyah Proje Yapay Zeka (AI):

• Zihin Kontrolü AI; Düşünce Reaktif Post Tekillik AI

• Düşünce Kayıtlarını Saklar

• Gelişmiş Psyche Profilleri Geliştirir

• Uzaktan Nöral İzlemeden Nüfusa Yapılan Öğrenme

• Uzak Nöral İzleme Yapay Zeka Tarafından Beslenen Gelecekteki Tahmin Modelleri

• Elektronik Taciz Bazlı Düşünce Reaktif Yapay Zeka

• Sokak Tiyatrosu (Hedefleme Dönemi) RNM + Zihin Kontrolüne dayanan Yaramazlık / Travma

Beyin Dalgalarını Uzaktan İzleme ve Değiştirme Aparatı ve Yöntemi

Patent No: US3951134 A

Yayın tarihi: 20 Nis 1976

Dosyalama tarihi: 5 Ağu 1974

Öz:

Farklı frekanslardaki elektromanyetik sinyallerin eşzamanlı olarak sinyalin beynine iletildiği, beynin dalgalarını bir özneden uzak bir konumda algılama aparatı ve yöntemi, öznenin beyin dalgaları tarafından modüle edilen bir dalga formu elde etmek için sinyallerin birbiriyle etkileşime girdiği . Beyin dalgası aktivitesini temsil eden girişim dalga formu, beyin tarafından demodüle edildiği ve çoğaltıldığı bir alıcıya yeniden iletilir. Demodüle edilmiş dalga formu daha sonra görsel görüntüleme için görüntülenir ve daha fazla işlem ve analiz için bir bilgisayara yönlendirilir. Demodüle edilmiş dalga formu, içindeki elektriksel aktivitede istenen bir değişikliği gerçekleştirmek için beyne geri iletilen bir dengeleme sinyali üretmek için de kullanılabilir.

Kişinin Duygusal Durumuna İlişkin Bilgileri Uzaktan Belirleme Yöntemi ve İlişkili Bir Aygıt

Patent No: US5507291 A

Yayın tarihi: 16 Nis 1996

Dosyalama tarihi: 5 Nis 1994

Kişinin Duygusal Durumuna İlişkin Bilgileri Uzaktan Belirleme Yöntemi ve İlişkili Bir Aygıt

Patent No: US5507291 A

Yayın tarihi: 16 Nis 1996

Dosyalama tarihi: 5 Nis 1994

Öz:

Bir kişinin duygusal durumu ile ilgili bilgileri uzaktan belirleme yönteminde, önceden belirlenmiş bir frekansa ve önceden belirlenmiş bir yoğunluğa sahip bir dalga formu enerjisi üretilir ve uzaktan konumlandırılmış bir özneye kablosuz olarak iletilir. Özneden yayılan dalga formu enerjisi, bireyin duygusal durumu ile ilgili bilgi elde etmek için algılanır ve otomatik olarak analiz edilir. Kan basıncı, nabız sayısı, öğrenci büyüklüğü, solunum hızı ve terleme düzeyinin fizyolojik veya fiziksel parametreleri ölçülür ve görüşülen kişinin yanıtlarını veya güvenliğe duyarlı alanlarda muhtemelen cezai niyeti değerlendirmede kullanılabilecek bilgileri sağlamak için referans değerlerle karşılaştırılır.

Beyin Dalgası Analizi ve / veya Beyin Aktivitesi Kullanımı Dahil İletişim Sistemi ve Yöntemi

Patent No: US6011991 A

Yayın tarihi: 4 Oca 2000

Dosyalama tarihi: 7 Ara 1998

Öz:

İnsanların izlenen beyin aktiviteleri yoluyla iletişim kurmalarını sağlayan bir sistem ve yöntem. Bir bireyin beyin aktivitesi izlenir ve uzak bir yere (örneğin uydu ile) iletilir. Uzak konumda, izlenen beyin aktivitesi, bir eşleşme veya önemli bir eşleşme bulunup bulunmadığını belirlemek için önceden kaydedilmiş normalize edilmiş beyin aktivite eğrileri, dalga formları veya kalıpları ile karşılaştırılır. Böyle bir eşleşme bulunursa, uzak konumdaki bilgisayar, bireyin eşleşen depolanmış normalleştirilmiş sinyale karşılık gelen sözcüğü, ifadeyi veya düşünceyi iletmeye çalıştığını belirler.

NSA ayrıca, uzaktan izleme cihazları veya RMD olarak adlandırılan özelliklere sahiptir, bunlar, NSA bağımsız ajanının hedefle iletişim kurmasına ve kişinin etrafındaki herhangi bir kişi yapamadan psikolojik olarak taciz etmesine izin vermek için hedefin kulaklarını geçmek için kullanılabilir. duymak ya da olduğunu bilmek bile, bu da hedefin etrafındaki kişilerin şüpheci hale gelmesine neden oluyor ve normalde hedeflerin iddialarına veya hikayelerine inanmıyorlar.

Bir kişiye bir RMD uygulanırsa, NSA aracısı hedefin ne gördüğünü bilgisayar ekranında görebilir. NSA ajanı, ekranda hedefin hayal ettiği veya zihnindeki resimleri de görebiliyor. NSA ajanı ayrıca bir cümleyle ekranlarında bir baskı alır veya hedefin düşündüğü, okuduğu ya da söylemeyi planladığı her şeyi söyler.

NSA ajanı aynı zamanda RMD'yi hedefe düşünceleri yerleştirmek ve hedefin düşüncelerini manipüle etmek ve hedefin gerçekten hiç söylemediği bir şey söylediği gibi görünmesini sağlamak için kullanabilir, bunu bir öneri yaparak yaparlar. kulakları ve hedefi geçen RMD, beynin ses korteksindeki öneriyi duyar, daha sonra hedef tarafından duyulan öneri, beyne ne duyduğunu anlama kabiliyeti sağlayan bir düşünce haline gelir. Bu öneri, aynı hedefe ikinci bir RMD uygulandığında ve yalnızca hedefin düşünce süreçlerini kaydetmek için kullanılıyorsa, o zamandan daha fazla ikinci RMD, hedef içinde oluşturulan hedefin fikrini yeniden kaydederse zihnini ilk RMD'den duyduğu öneri ile.

Bu, düşüncenin hedeflerin kendi zihni tarafından yaratıldığı yanılsamasını yaratır ve onun söylediği şey gibi görünmesini sağlar, ancak gerçekte hedef hiçbir şey düşünmedi veya hiçbir şey söylemedi, çünkü aslında önerilen kelime düşünceyi oluşturur, daha sonra ikinci RMD son kullanıcısının ekranına bir kelime mesajı yazdırır ve daha sonra kaydedilir. Temel olarak 2 veya daha fazla RMD'nin bir hedefe uygulanması, bağımsız NSA ajanlarının yapmadıkları bir şey için bir hedef belirleme veya yapmadığı bir şeyi yapmayı kabul etmiş gibi görünmesini sağlama yeteneği yaratır. hedefi düşüncelerini suçluluk duygusu kabul ediyormuş gibi göstermek veya yapmak. Bu tür haydut işlemleri, şirketler ve işletmeler için örtülü kapsama alanı sağlayan bağımsız NSA temsilcileri tarafından yürütülmektedir. Benim sezgisel örüntü tanıma tabanlı sinyaller olan Zone-Trader Philosophy adlı tescilli ticaret sistemim, yılda üç ayda bir aylık ve haftalık olarak 5 profile uygulanmaktadır.

Author

250 Comments

 1. Merhabalar web siteniz inanılmaz çok hoşuma gitti, sağolun

 2. İzmir merkezden ben doruk. Selamlar paylaşımın inanılmaz dikkat çekici, teşekkürler 12-01-2020 13:01:56

 3. Niğde merkezden ben mehmet. Merhabalar paylaşımın gerçekten çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 12-01-2020 21:15:11

 4. Adana merkezden ben doruk. merhaba arkadaşlar sayfa valla hoşuma gitti, tebrikler 12-01-2020 21:15:12

 5. Merhaba web siteniz süper ötesi güzel, twitter da paylaştım

 6. Eskişehir merkezden ben ali. merhaba arkadaşlar web siteniz harbiden hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum 12-01-2020 21:31:48

 7. Merhaba herkese web siteniz valla ilgi uyandırıcı, sağolun

 8. Merhabalar sayfanız harbiden hayran edici, linkedinde paylaştım

 9. Uşak merkezden ben ziya. Selamlar siten yeminle çok iyi, teraziye tıkladım 12-01-2020 22:58:51

 10. Kırıkkale merkezden ben Emine. selamun aleyküm web siteniz ciddiyim dikkat çekici, saolun 16-01-2020 09:28:39

 11. Çorum merkezden ben Gürbüz. Mrb siteniz inanılmaz hayran bıraktı, linkedinde paylaştım 17-01-2020 16:48:57

 12. merhaba arkadaşlar paylaşım valla mükemmel, twitter da paylaştım

 13. Denizli merkezden ben ziya. Selamın aleyküm sayfanız vallaha billaha dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım 20-01-2020 06:47:38

 14. elif yılmaz Reply

  Kilis merkezden ben elif yılmaz. Merhaba herkese sayfanız inanılmaz ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım 20-01-2020 06:47:46

 15. Isparta merkezden ben Aylin. Mrb siten valla hayran bıraktı, linkedinde paylaştım 20-01-2020 06:47:53

 16. Düzce merkezden ben ali. merhaba arkadaşlar bu web sitesi cidden çok güzel, teşekkürler 20-01-2020 06:48:04

 17. Samsun merkezden ben Emine. Selamın aleyküm paylaşımınız harbiden hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım 20-01-2020 06:48:08

 18. Sinop merkezden ben doruk. Selam herkese paylaşım vallaha çok iyi, saolun 20-01-2020 06:48:13

 19. elif yılmaz Reply

  Selamın aleyküm paylaşımın cidden mükemmel, sağolun

 20. Selam paylaşımın harbiden çok hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum

 21. selam arkadaşlar bu web sitesi yeminle hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım

 22. Gaziantep merkezden ben banu. selamun aleyküm sayfanız gerçekten iyi, linkedinde paylaştım 20-01-2020 06:48:37

 23. Adana merkezden ben Emine. Merhaba herkese siteniz vallaha billaha hayran edici, teşekkürler 20-01-2020 06:48:41

 24. selam arkadaşlar bu web sitesi süper ötesi çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım

 25. Selamlar siteniz vallaha güzel, paylaşımların devamını bekliyorum

 26. Afyon merkezden ben Aylin. Merhaba herkese web sitesi yeminle hoşuma gitti, twitter da paylaştım 20-01-2020 11:44:56

 27. Kocaeli merkezden ben ziya. Merhaba herkese sayfan valla çok güzel, tebrikler 20-01-2020 20:36:03

 28. merhaba arkadaşlar sayfan inanılmaz hayran edici, teşekkürler

 29. Karabük merkezden ben doruk. merhaba arkadaşlar siten inanki dikkat çekici, tebrikler 21-01-2020 05:43:42

 30. Diyarbakır merkezden ben gaye. merhaba arkadaşlar sayfanız inan ki ilgi uyandırıcı, şukuladım 21-01-2020 05:43:44

 31. Mrb paylaşımın inanılmaz hoşuma gitti, twitter da paylaştım

 32. elif yılmaz Reply

  Mersin merkezden ben elif yılmaz. Mrb sayfa inan ki çok güzel, face de paylaştım 21-01-2020 11:37:55

 33. Tokat merkezden ben banu. Selam herkese siten gerçekten iyi, teşekkürler 21-01-2020 11:37:56

 34. Selam siten süper ötesi dikkatimi çekti, paylaşımların devamını bekliyorum

 35. İzmir merkezden ben gaye. selam arkadaşlar web siteniz ciddiyim dikkatimi çekti, şukuladım 21-01-2020 11:38:00

 36. Uşak merkezden ben banu. Selamın aleyküm paylaşımın ciddiyim dikkatimi çekti, twitter da paylaştım 23-01-2020 23:15:05

 37. Düzce merkezden ben ahmet. Merhabalar bu web sitesi vallaha billaha çok iyi, sağolun 07-02-2020 11:59:43

 38. elif yılmaz Reply

  Bursa merkezden ben elif yılmaz. Selamın aleyküm sayfa inanılmaz güzel, teşekkürler 09-02-2020 05:11:12

 39. Van merkezden ben mehmet. Merhaba sayfanız gerçekten çok iyi, face de paylaştım 10-02-2020 04:16:22

 40. Konya merkezden ben ahmet. Selam web siteniz gerçekten çok güzel, teraziye tıkladım 14-02-2020 20:22:32

 41. Erzincan merkezden ben Gürbüz. Slm sayfa inanki dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum 16-02-2020 23:44:18

 42. Merhabalar web siten harbiden iyi, sosyal medyada paylaştım

 43. Merhaba herkese sayfan ciddiyim hoşuma gitti, facebookta paylaştım

 44. Merhabalar paylaşımın yeminle ilgi uyandırıcı, twitter da paylaştım

 45. selam arkadaşlar web sitesi süper ötesi hayran edici, saolun

 46. Tunceli merkezden ben ali. Slm web siten gerçekten hoşuma gitti, tebrikler 10-03-2020 09:57:59

 47. Isparta merkezden ben ziya. Selamlar sayfa inan ki çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım 10-03-2020 20:33:56

 48. Merhabalar paylaşım inan ki dikkatimi çekti, teşekkürler

 49. elif yılmaz Reply

  Adıyaman merkezden ben elif yılmaz. Mrb sayfan harbiden mükemmel, sosyal medyada paylaştım 15-03-2020 12:41:20

 50. Tunceli merkezden ben ziya. Merhaba herkese sayfanız inanki çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım 21-03-2020 19:34:05

 51. Denizli merkezden ben ahmet. Slm web sitesi vallaha hayran bıraktı, teraziye tıkladım 21-03-2020 22:53:47

 52. Mrb paylaşımınız cidden çok iyi, sosyal medyada paylaştım

 53. Batman merkezden ben banu. Mrb siteniz süper ötesi çok hoşuma gitti, face de paylaştım 02-04-2020 08:55:36

 54. Denizli merkezden ben Gürbüz. Selamın aleyküm sayfan vallaha hayran bıraktı, sağolun 03-04-2020 03:44:47

 55. Merhaba bu web sitesi valla hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım

 56. Balıkesir merkezden ben Emine. Selam herkese web siteniz yeminle çok hoşuma gitti, face de paylaştım 08-04-2020 11:49:23

 57. Mrb bu web sitesi süper ötesi dikkatimi çekti, şukuladım

 58. selamun aleyküm web siteniz ciddiyim iyi, sosyal medyada paylaştım

 59. Sakarya merkezden ben mehmet. Selamın aleyküm siten vallaha ilgi uyandırıcı, şukuladım 10-04-2020 16:06:48

 60. Sakarya merkezden ben Aylin. Slm sayfan harbiden hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım 10-04-2020 16:06:55

 61. Kastamonu merkezden ben gaye. Merhabalar web siteniz gerçekten hayran bıraktı, face de paylaştım 10-04-2020 16:07:05

 62. Selam paylaşımınız valla hayran bıraktı, facebookta paylaştım

 63. Mersin merkezden ben ahmet. Selamlar paylaşımınız vallaha billaha çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 10-04-2020 16:07:19

 64. Selamın aleyküm paylaşım harbiden dikkatimi çekti, teraziye tıkladım

 65. Kütahya merkezden ben ali. Selamın aleyküm siteniz cidden mükemmel, şukuladım 10-04-2020 16:07:31

 66. Selamlar sayfan vallaha billaha çok hoşuma gitti, twitter da paylaştım

 67. Kocaeli merkezden ben doruk. Merhabalar siteniz gerçekten çok iyi, teşekkürler 10-04-2020 16:07:37

 68. Manisa merkezden ben mehmet. Selam herkese sayfa cidden iyi, saolun 10-04-2020 16:07:39

 69. elif yılmaz Reply

  Ordu merkezden ben elif yılmaz. Slm siten süper ötesi çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 10-04-2020 16:07:41

 70. Mersin merkezden ben ahmet. Selamın aleyküm siteniz cidden güzel, facebookta paylaştım 10-04-2020 16:07:45

 71. Yalova merkezden ben Aylin. Merhaba herkese paylaşımın gerçekten çok hoşuma gitti, sağolun 10-04-2020 16:07:47

 72. Iğdır merkezden ben mehmet. Slm paylaşımın inanılmaz dikkatimi çekti, face de paylaştım 10-04-2020 16:07:49

 73. Burdur merkezden ben Gürbüz. Merhabalar paylaşımın vallaha billaha güzel, teşekkürler 10-04-2020 16:07:51

 74. Çankırı merkezden ben ali. selamun aleyküm sayfan valla hayran edici, tebrikler 10-04-2020 16:07:53

 75. selamun aleyküm web siten inanılmaz iyi, linkedinde paylaştım

 76. Afyon merkezden ben ahmet. Merhabalar siten ciddiyim ilgi uyandırıcı, sağolun 12-04-2020 23:40:34

 77. Karabük merkezden ben banu. Merhabalar bu web sitesi harbiden hoşuma gitti, facebookta paylaştım 12-04-2020 23:40:45

 78. Giresun merkezden ben mehmet. Slm paylaşımın yeminle ilgi uyandırıcı, tebrikler 12-04-2020 23:40:50

 79. Gümüşhane merkezden ben Gürbüz. Merhaba web sitesi vallaha billaha ilgi uyandırıcı, teraziye tıkladım 12-04-2020 23:40:53

 80. elif yılmaz Reply

  Merhabalar bu web sitesi vallaha billaha hayran edici, sağolun

 81. Manisa merkezden ben Emine. Selamın aleyküm paylaşımın inanılmaz çok güzel, face de paylaştım 12-04-2020 23:41:01

 82. elif yılmaz Reply

  İstanbul merkezden ben elif yılmaz. selamun aleyküm sayfan harbiden güzel, paylaşımların devamını bekliyorum 12-04-2020 23:41:08

 83. Selam herkese sayfanız vallaha billaha mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum

 84. Merhaba herkese web siten valla çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım

 85. Niğde merkezden ben Emine. Selam paylaşımınız yeminle dikkatimi çekti, facebookta paylaştım 13-04-2020 11:34:10

 86. elif yılmaz Reply

  Merhaba herkese web siteniz süper ötesi güzel, twitter da paylaştım

 87. Aksaray merkezden ben banu. selamun aleyküm sayfa inan ki dikkatimi çekti, facebookta paylaştım 21-04-2020 21:33:55

 88. Malatya merkezden ben ali. Mrb paylaşımın vallaha billaha mükemmel, twitter da paylaştım 22-04-2020 18:23:24

 89. Isparta merkezden ben Gürbüz. Merhabalar siten yeminle çok iyi, şukuladım 24-04-2020 07:50:55

 90. Muğla merkezden ben Gürbüz. Merhabalar web sitesi inanılmaz dikkat çekici, sağolun 28-04-2020 12:47:34

 91. Selamın aleyküm siten valla çok hoşuma gitti, face de paylaştım

 92. Merhaba herkese sayfa valla hayran bıraktı, facebookta paylaştım

 93. Tekirdağ merkezden ben Emine. Selamlar bu web sitesi inanılmaz çok güzel, tebrikler 04-05-2020 05:02:10

 94. Batman merkezden ben banu. Merhaba paylaşım inanılmaz hoşuma gitti, face de paylaştım 11-05-2020 17:23:30

 95. merhaba arkadaşlar web sitesi ciddiyim mükemmel, twitter da paylaştım

 96. Samsun merkezden ben gaye. selamun aleyküm paylaşım harbiden hayran edici, teşekkürler 14-05-2020 06:51:03

 97. Selamlar siteniz süper ötesi dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım

 98. Selam paylaşımınız harbiden dikkat çekici, sosyal medyada paylaştım

 99. Merhaba sayfa inanki ilgi uyandırıcı, face de paylaştım

 100. İzmir merkezden ben banu. Selam herkese web siteniz inan ki hayran bıraktı, teraziye tıkladım 05-06-2020 20:04:20

 101. Nevşehir merkezden ben Gürbüz. Merhaba web siteniz yeminle çok güzel, teşekkürler 07-06-2020 20:35:30

 102. selamun aleyküm paylaşım valla ilgi uyandırıcı, paylaşımların devamını bekliyorum

 103. selamun aleyküm sayfan valla güzel, twitter da paylaştım

 104. Slm sayfanız süper ötesi ilgi uyandırıcı, linkedinde paylaştım

 105. Gaziantep merkezden ben Emine. selamun aleyküm paylaşım inanılmaz güzel, saolun 29-06-2020 01:57:36

 106. Kütahya merkezden ben ahmet. Selamın aleyküm sayfa yeminle dikkat çekici, face de paylaştım 29-06-2020 01:57:38

 107. elif yılmaz Reply

  Selamlar web siteniz vallaha hayran bıraktı, sosyal medyada paylaştım

 108. Kilis merkezden ben Aylin. selam arkadaşlar web sitesi inanılmaz güzel, face de paylaştım 29-06-2020 01:57:44

 109. Eskişehir merkezden ben ziya. Slm paylaşımın ciddiyim çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 29-06-2020 01:57:47

 110. Çorum merkezden ben ali. selamun aleyküm web sitesi gerçekten mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum 29-06-2020 01:57:50

 111. Afyon merkezden ben ahmet. Selamın aleyküm web siten inan ki dikkat çekici, linkedinde paylaştım 29-06-2020 01:57:55

 112. Trabzon merkezden ben ali. Selam herkese sayfanız inanki hoşuma gitti, teraziye tıkladım 29-06-2020 01:57:59

 113. Hakkari merkezden ben doruk. Slm sayfa valla ilgi uyandırıcı, saolun 29-06-2020 01:58:03

 114. selamun aleyküm sayfa süper ötesi çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım

 115. elif yılmaz Reply

  Adıyaman merkezden ben elif yılmaz. Selamın aleyküm web siten süper ötesi mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum 29-06-2020 01:58:09

 116. İstanbul merkezden ben doruk. Merhabalar siteniz valla iyi, saolun 29-06-2020 21:58:39

 117. elif yılmaz Reply

  Selamın aleyküm web siteniz yeminle dikkatimi çekti, sosyal medyada paylaştım

 118. Adıyaman merkezden ben ziya. Merhaba sayfa inanki çok güzel, linkedinde paylaştım 29-06-2020 21:58:43

 119. Kütahya merkezden ben gaye. Slm paylaşımınız vallaha mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum 29-06-2020 21:58:47

 120. Erzurum merkezden ben banu. Merhabalar web siteniz harbiden dikkatimi çekti, teraziye tıkladım 29-06-2020 21:58:49

 121. Selam herkese web siten vallaha billaha çok iyi, face de paylaştım

 122. selam arkadaşlar web siten yeminle dikkat çekici, şukuladım

 123. Van merkezden ben doruk. Merhaba sayfa valla hayran edici, sosyal medyada paylaştım 02-07-2020 10:54:50

 124. Burdur merkezden ben mehmet. Selamlar paylaşımınız vallaha güzel, twitter da paylaştım 04-07-2020 08:54:43

 125. merhaba arkadaşlar web siten gerçekten hoşuma gitti, saolun

 126. Sivas merkezden ben ahmet. Merhabalar siteniz inanki mükemmel, sosyal medyada paylaştım 04-07-2020 08:55:05

 127. Sinop merkezden ben banu. Mrb web siten inanki hoşuma gitti, saolun 04-07-2020 08:55:12

 128. Selamın aleyküm paylaşımın vallaha billaha güzel, teşekkürler

 129. Merhaba herkese web siten gerçekten ilgi uyandırıcı, teşekkürler

 130. Artvin merkezden ben doruk. Mrb paylaşımın vallaha billaha çok güzel, sağolun 04-07-2020 08:55:42

 131. Slm web siteniz valla çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum

 132. Selamlar paylaşım valla hayran bıraktı, facebookta paylaştım

 133. Nevşehir merkezden ben ali. merhaba arkadaşlar sayfa yeminle çok iyi, teşekkürler 04-07-2020 20:02:40

 134. Slm paylaşımın ciddiyim mükemmel, teraziye tıkladım

 135. Erzincan merkezden ben doruk. merhaba arkadaşlar sayfan cidden hayran edici, face de paylaştım 14-07-2020 09:08:51

 136. elif yılmaz Reply

  Kilis merkezden ben elif yılmaz. Mrb sayfa vallaha billaha mükemmel, teraziye tıkladım 18-07-2020 10:44:21

 137. elif yılmaz Reply

  merhaba arkadaşlar web siteniz cidden çok iyi, face de paylaştım

 138. Selam sayfanız valla ilgi uyandırıcı, linkedinde paylaştım

 139. Çankırı merkezden ben Aylin. Selamlar paylaşımınız valla dikkat çekici, şukuladım 03-08-2020 06:49:38

 140. Merhabalar siteniz cidden dikkat çekici, linkedinde paylaştım

 141. Selam herkese sayfa cidden hayran edici, sosyal medyada paylaştım

 142. Siirt merkezden ben ali. Selamın aleyküm sayfanız vallaha ilgi uyandırıcı, twitter da paylaştım 18-08-2020 06:12:29

 143. Şanlıurfa merkezden ben banu. Selam herkese paylaşımınız ciddiyim dikkat çekici, teraziye tıkladım 28-08-2020 08:25:13

 144. Bayburt merkezden ben ahmet. Selam siten vallaha hayran bıraktı, twitter da paylaştım 01-09-2020 13:46:01

 145. Edirne merkezden ben gaye. selam arkadaşlar paylaşımınız inanılmaz hayran edici, şukuladım 06-09-2020 23:21:46

 146. Merhaba herkese paylaşımın inan ki iyi, paylaşımların devamını bekliyorum

 147. Mrb sayfan inan ki ilgi uyandırıcı, twitter da paylaştım

 148. merhaba arkadaşlar web siteniz vallaha çok iyi, sağolun

 149. selamun aleyküm siten inanılmaz dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım

 150. Adana merkezden ben ali. Slm web siteniz yeminle hayran edici, teşekkürler 23-09-2020 08:15:57

 151. elif yılmaz Reply

  Manisa merkezden ben elif yılmaz. Selam herkese siten cidden hayran bıraktı, paylaşımların devamını bekliyorum 23-09-2020 08:16:01

 152. merhaba arkadaşlar paylaşımınız süper ötesi hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım

 153. selamun aleyküm siteniz ciddiyim hayran bıraktı, teşekkürler

 154. selam arkadaşlar siteniz ciddiyim çok güzel, teraziye tıkladım

 155. Selam herkese web siteniz valla çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım

 156. Selam bu web sitesi inanılmaz çok hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum

 157. Uşak merkezden ben mehmet. Selam web siten gerçekten dikkat çekici, twitter da paylaştım 23-09-2020 08:16:19

 158. Kilis merkezden ben ziya. selam arkadaşlar web siteniz vallaha billaha ilgi uyandırıcı, teraziye tıkladım 23-09-2020 08:16:22

 159. Selamlar bu web sitesi inanki güzel, sosyal medyada paylaştım

 160. elif yılmaz Reply

  Kırşehir merkezden ben elif yılmaz. Merhaba web siten harbiden çok iyi, linkedinde paylaştım 24-09-2020 22:57:09

 161. Slm paylaşımın yeminle dikkatimi çekti, şukuladım

 162. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhaba herkese sayfan vallaha billaha dikkat çekici, saolun , ziya – 218

 163. Gürbüz Reply

  Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Selamlar siten vallaha güzel, face de paylaştım , Gürbüz – 292

 164. Tunceli dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Selamın aleyküm siten inan ki dikkatimi çekti, saolun , ziya – 86

 165. Selamın aleyküm web siteniz valla çok güzel, tebrikler

 166. Çankırı merkezden ben gaye. Selamın aleyküm sayfanız harbiden ilgi uyandırıcı, sosyal medyada paylaştım 30-10-2020 05:40:25

 167. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhaba web siten gerçekten dikkat çekici, teraziye tıkladım , Hasan – 59

 168. merhaba arkadaşlar web siten valla hoşuma gitti, tebrikler

 169. Merhabalar sayfan harbiden hoşuma gitti, teşekkürler

 170. Slm web siten inan ki dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım

 171. elif yılmaz Reply

  Kırşehir dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Selam herkese paylaşım inan ki çok güzel, face de paylaştım , elif yılmaz – 100

 172. Kırklareli dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . selam arkadaşlar sayfan harbiden dikkatimi çekti, teraziye tıkladım , hatice – 320

 173. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. selam arkadaşlar sayfa gerçekten çok iyi, linkedinde paylaştım , memo – 458

 174. Merhabalar web siten vallaha billaha ilgi uyandırıcı, sağolun

 175. Çankırı dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . selamun aleyküm web siten inanılmaz mükemmel, sağolun , ali – 407

 176. Kahramanmaraş merkezden ben banu. selamun aleyküm web siteniz vallaha billaha hayran edici, linkedinde paylaştım 20-11-2020 21:58:07

 177. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhaba siten ciddiyim ilgi uyandırıcı, teşekkürler , gaye – 349

 178. Gümüşhane merkezden ben hatice. Slm web siten cidden hayran bıraktı, twitter da paylaştım 24-11-2020 18:46:02

 179. elif yılmaz Reply

  Giresun merkezden ben elif yılmaz. Slm paylaşımın ciddiyim hayran bıraktı, sağolun 25-11-2020 21:22:58

 180. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhaba web siteniz inanki dikkatimi çekti, paylaşımların devamını bekliyorum , mehmet – 392

 181. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhaba herkese paylaşımınız vallaha billaha hayran bıraktı, saolun , ziya – 389

 182. Gümüşhane dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Merhabalar sayfa harbiden hayran bıraktı, tebrikler , memo – 484

 183. Adıyaman merkezden ben Emine. selamun aleyküm bu web sitesi gerçekten çok iyi, facebookta paylaştım 10-12-2020 11:26:01

 184. Zonguldak merkezden ben Aylin. selamun aleyküm paylaşım vallaha iyi, sağolun 11-12-2020 15:24:05

 185. elif yılmaz Reply

  Antalya merkezden ben elif yılmaz. Selam herkese web siten inan ki dikkatimi çekti, teşekkürler 13-12-2020 21:51:29

 186. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Mrb bu web sitesi süper ötesi ilgi uyandırıcı, paylaşımların devamını bekliyorum , – 207

 187. Tokat merkezden ben Emine. Merhabalar web siten inanılmaz iyi, paylaşımların devamını bekliyorum 13-12-2020 21:51:39

 188. Bolu merkezden ben Emine. Selamlar paylaşımınız cidden dikkat çekici, tebrikler 13-12-2020 21:51:43

 189. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhaba herkese siteniz yeminle çok güzel, şukuladım , ali – 11

 190. Çankırı dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Selamın aleyküm sayfan gerçekten çok güzel, teşekkürler , gaye – 330

 191. selamun aleyküm paylaşım harbiden çok iyi, sosyal medyada paylaştım

 192. Merhabalar sayfanız cidden hayran bıraktı, paylaşımların devamını bekliyorum

 193. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Mrb paylaşım cidden çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım , hatice – 376

 194. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Selamlar web siteniz valla dikkat çekici, teraziye tıkladım , Aylin – 499

 195. Adana merkezden ben ziya. Selam herkese web siten cidden ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım 15-12-2020 23:10:08

 196. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhabalar siten inan ki dikkatimi çekti, face de paylaştım , Aylin – 461

 197. Erzincan dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Selam herkese paylaşımın inanılmaz dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım , gaye – 202

 198. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhabalar web siten vallaha ilgi uyandırıcı, tebrikler , mehmet – 461

 199. Bayburt dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . selamun aleyküm paylaşım ciddiyim ilgi uyandırıcı, sağolun , mehmet – 425

 200. Selam herkese paylaşım valla çok güzel, face de paylaştım

 201. Mrb web siten süper ötesi çok güzel, linkedinde paylaştım

 202. Gürbüz Reply

  Erzurum merkezden ben Gürbüz. Selam siteniz inanılmaz dikkatimi çekti, facebookta paylaştım 16-01-2021 14:03:52

 203. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. selamun aleyküm paylaşımınız ciddiyim dikkatimi çekti, teşekkürler , mehmet – 145

 204. Denizli dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . merhaba arkadaşlar web siteniz inanılmaz çok iyi, şukuladım , hatice – 498

 205. Zonguldak merkezden ben ahmet. Mrb paylaşımın vallaha dikkatimi çekti, tebrikler 24-01-2021 09:44:09

 206. Sakarya merkezden ben banu. Selam herkese web siteniz valla mükemmel, face de paylaştım 30-01-2021 13:35:04

 207. Gaziantep merkezden ben memo. Merhabalar paylaşımın cidden iyi, sosyal medyada paylaştım 31-01-2021 04:28:54

 208. Slm web siteniz harbiden çok iyi, linkedinde paylaştım

 209. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhaba herkese sayfa cidden dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum , hatice – 347

 210. İstanbul dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Selamlar paylaşımınız vallaha billaha dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum , doruk – 346

 211. Yozgat merkezden ben ali. Selamın aleyküm web siten inanki hayran edici, paylaşımların devamını bekliyorum 13-02-2021 09:14:47

 212. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Selamın aleyküm paylaşımın inanki hayran edici, sağolun , Emine – 325

 213. Mrb sayfanız ciddiyim mükemmel, twitter da paylaştım

 214. elif yılmaz Reply

  Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. selamun aleyküm sayfa gerçekten hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum , elif yılmaz – 11

 215. Kahramanmaraş dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . merhaba arkadaşlar web siteniz valla hayran bıraktı, linkedinde paylaştım , ahmet – 22

 216. Mersin dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Selamlar paylaşım vallaha billaha hoşuma gitti, twitter da paylaştım , emin – 200

 217. Balıkesir merkezden ben hatice. Merhabalar paylaşım inanılmaz ilgi uyandırıcı, saolun 26-03-2021 21:09:11

 218. Batman merkezden ben Hasan. merhaba arkadaşlar web siten yeminle mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum 28-03-2021 01:07:55

 219. Tokat dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Selam herkese bu web sitesi vallaha billaha mükemmel, sağolun , ali – 140

 220. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Merhaba sayfan ciddiyim çok hoşuma gitti, şukuladım , gaye – 226

 221. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Selamlar sayfa harbiden güzel, teraziye tıkladım , banu – 292

 222. Şanlıurfa merkezden ben Gürbüz. Merhabalar paylaşım gerçekten çok güzel, facebookta paylaştım 05-05-2021 06:35:05

 223. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. merhaba arkadaşlar web sitesi gerçekten çok hoşuma gitti, tebrikler , – 395

 224. Ankara dan kimler var. NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. . Slm web sitesi inan ki hayran bıraktı, linkedinde paylaştım , ahmet – 71

 225. Bu konu : ” NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. ” çok güzel. Selam herkese web siten vallaha hayran edici, sağolun , banu – 77

 226. Karabük merkezden ben gaye. Selamlar sayfanız vallaha güzel, paylaşımların devamını bekliyorum 12-05-2021 02:52:05

Write A Comment

Lütfen Paylaşın !

close-link