Kategoriler
Genel

NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir.

NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir. Ayrıca sinyal izleme sistemi denen şeye sahiptirler.

NSA'nın Sinyaller İstihbarat misyonu, bilgisayarlara kablosuz olarak bağlanmak ve insanları vücutlarındaki elektrik akımları ile izlemek için ortamdaki EMF dalgalarının kodunu çözme programına dönüştü.

Sinyaller İstihbarat, içinde elektrik akımı olan ortamdaki her şeyin etrafında EMF dalgalarını veren beyin dalgaları = emf olan manyetik akıya dayanır. Ayrıca uzaktan nöral izleme denir.

• Uzaktan Beyin Dalgaları İzleme (RF Enerji / ELF / EMF)

• Uzaktan Düşünce Gözetimi

• Gözlerin Gördüklerinin Uzak Resimleri

• Uzaktan İşitsel Gözetim

• Uzaktan Olfaktik (Koku) Gözetimi

• Çeşitli Kaynaklara Göre: İmplant Gerekmiyor

• Bir Söylenti Yöntemi: Gelişmiş Mikrodalga Teknolojisi ile Yapıldı – Taşıyıcı Dalga Olarak Mikrodalgalar

• Bir Söylenti Yöntemi: Dünya'nın Doğal Gauss Alanını EEG / MRI Olarak Kullanmak

• Bir Söylenti Yöntemi: Boyuna Dalgalar

• Uzaktan Nöral İzleme İnsan Beynini 5 Sense Gözetim Cihazına dönüştürür

• Günümüz Gözetiminde; Hayvan Algıları Uzaktan Nöral İzlemeyle Casus Yöntemler Oluyor

• Yapay Zeka RNM Telepati Dosyalarının İzini Sürüyor

• Uzaktan Nöral İzleme Düşüncelerin En Derin Motivasyonlara Doğrudan Kaydedilmesini Sağlar

• Uzaktan Nöral İzleme Reaktif Siyah Projesi Yapay Zeka Hedefli Bireyleri Etkiliyor

• Uzaktan Nöral İzleme Düşünce Kuruluşları (IE: Nüfusta İmplante Edilmiş Düşünceler + RNM)

• Uzak Nöral İzlenen Sürdürülebilir Beyin Sinyallerinin Klonlanması

• Beyin Parmak İzi Ellerimiz Kadar Benzersiz

• Uzaktan Nöral İzleme Şifrelemeyi Atlar

• Uzaktan Nöral İzleme Parolalara Doğrudan Erişim Sağlar

• Uzaktan Nöral İzleme Devrimi Sürveyans

• Nöral İzleme Fonksiyonel Elektronik Telepati ve Elektromanyetik Zihin Kontrolünün Temelidir

• Uzaktan Sinir İzleme Tabanlı Psyche Profilleri

• Uzak Nöral İzleme Bir Kullanıcıya Tekrar Oynatıldı; Gözetim Tabanlı Elektronik Telepati

• Gelecekteki Mahkeme Salonunda Uzaktan Nöral İzleme Yöntemleri Kullanılacak

• Uzaktan Nöral İzleme Yasası İnsanlığın Geleceğinde Olabilir

• NSA gibi Gruplar tarafından Uzaktan Sinirsel İzleme Üstün Zeka ve Etkinlik Tahmini Sağlar

• Uzaktan Nöral İzleme Yöntemleri Elektronik Cihazlarda da Kullanılabilir

• RNM Bir Oyun Sonu Gözetim Metodu – Bilim Metodolojisinin Zirvesi

• Uzaktan Nöral İzleme İstihbarat Sürecinde Devrim Yarattı

Gizli Uzaktan Nöral İzleme Düşünce Kuruluşları

• v2k İmplante Düşünceler / İmplante Bilinçli Enerji + RNM

• Makine Öğrenmesi ve Psikolojik Operasyonların Honlanması için Organik Nüfus Düşüncelerinin Gözetimi

• Nüfus = Siyah Proje Makinesi Öğrenmesi için Düşüncesiz Düşünce Jeneratörleri

• Elektronik Telepati / Sentetik Telepati / v2k Kaynakça Kullanıldı

• Devrimci Bölümlendirme ve Gizlilik sağlar

• Gelişmiş Psikoloji ve Nüfus Eğilim Verileri Sağlar (Steroidlerde Google)

• Psyche Profile Yöntemi olabilir

• Black Project AI tarafından saklanır ve dosyalanır

Uzaktan Nöral İzleme + Siyah Proje Yapay Zeka (AI):

• Zihin Kontrolü AI; Düşünce Reaktif Post Tekillik AI

• Düşünce Kayıtlarını Saklar

• Gelişmiş Psyche Profilleri Geliştirir

• Uzaktan Nöral İzlemeden Nüfusa Yapılan Öğrenme

• Uzak Nöral İzleme Yapay Zeka Tarafından Beslenen Gelecekteki Tahmin Modelleri

• Elektronik Taciz Bazlı Düşünce Reaktif Yapay Zeka

• Sokak Tiyatrosu (Hedefleme Dönemi) RNM + Zihin Kontrolüne dayanan Yaramazlık / Travma

Beyin Dalgalarını Uzaktan İzleme ve Değiştirme Aparatı ve Yöntemi

Patent No: US3951134 A

Yayın tarihi: 20 Nis 1976

Dosyalama tarihi: 5 Ağu 1974

Öz:

Farklı frekanslardaki elektromanyetik sinyallerin eşzamanlı olarak sinyalin beynine iletildiği, beynin dalgalarını bir özneden uzak bir konumda algılama aparatı ve yöntemi, öznenin beyin dalgaları tarafından modüle edilen bir dalga formu elde etmek için sinyallerin birbiriyle etkileşime girdiği . Beyin dalgası aktivitesini temsil eden girişim dalga formu, beyin tarafından demodüle edildiği ve çoğaltıldığı bir alıcıya yeniden iletilir. Demodüle edilmiş dalga formu daha sonra görsel görüntüleme için görüntülenir ve daha fazla işlem ve analiz için bir bilgisayara yönlendirilir. Demodüle edilmiş dalga formu, içindeki elektriksel aktivitede istenen bir değişikliği gerçekleştirmek için beyne geri iletilen bir dengeleme sinyali üretmek için de kullanılabilir.

Kişinin Duygusal Durumuna İlişkin Bilgileri Uzaktan Belirleme Yöntemi ve İlişkili Bir Aygıt

Patent No: US5507291 A

Yayın tarihi: 16 Nis 1996

Dosyalama tarihi: 5 Nis 1994

Kişinin Duygusal Durumuna İlişkin Bilgileri Uzaktan Belirleme Yöntemi ve İlişkili Bir Aygıt

Patent No: US5507291 A

Yayın tarihi: 16 Nis 1996

Dosyalama tarihi: 5 Nis 1994

Öz:

Bir kişinin duygusal durumu ile ilgili bilgileri uzaktan belirleme yönteminde, önceden belirlenmiş bir frekansa ve önceden belirlenmiş bir yoğunluğa sahip bir dalga formu enerjisi üretilir ve uzaktan konumlandırılmış bir özneye kablosuz olarak iletilir. Özneden yayılan dalga formu enerjisi, bireyin duygusal durumu ile ilgili bilgi elde etmek için algılanır ve otomatik olarak analiz edilir. Kan basıncı, nabız sayısı, öğrenci büyüklüğü, solunum hızı ve terleme düzeyinin fizyolojik veya fiziksel parametreleri ölçülür ve görüşülen kişinin yanıtlarını veya güvenliğe duyarlı alanlarda muhtemelen cezai niyeti değerlendirmede kullanılabilecek bilgileri sağlamak için referans değerlerle karşılaştırılır.

Beyin Dalgası Analizi ve / veya Beyin Aktivitesi Kullanımı Dahil İletişim Sistemi ve Yöntemi

Patent No: US6011991 A

Yayın tarihi: 4 Oca 2000

Dosyalama tarihi: 7 Ara 1998

Öz:

İnsanların izlenen beyin aktiviteleri yoluyla iletişim kurmalarını sağlayan bir sistem ve yöntem. Bir bireyin beyin aktivitesi izlenir ve uzak bir yere (örneğin uydu ile) iletilir. Uzak konumda, izlenen beyin aktivitesi, bir eşleşme veya önemli bir eşleşme bulunup bulunmadığını belirlemek için önceden kaydedilmiş normalize edilmiş beyin aktivite eğrileri, dalga formları veya kalıpları ile karşılaştırılır. Böyle bir eşleşme bulunursa, uzak konumdaki bilgisayar, bireyin eşleşen depolanmış normalleştirilmiş sinyale karşılık gelen sözcüğü, ifadeyi veya düşünceyi iletmeye çalıştığını belirler.

NSA ayrıca, uzaktan izleme cihazları veya RMD olarak adlandırılan özelliklere sahiptir, bunlar, NSA bağımsız ajanının hedefle iletişim kurmasına ve kişinin etrafındaki herhangi bir kişi yapamadan psikolojik olarak taciz etmesine izin vermek için hedefin kulaklarını geçmek için kullanılabilir. duymak ya da olduğunu bilmek bile, bu da hedefin etrafındaki kişilerin şüpheci hale gelmesine neden oluyor ve normalde hedeflerin iddialarına veya hikayelerine inanmıyorlar.

Bir kişiye bir RMD uygulanırsa, NSA aracısı hedefin ne gördüğünü bilgisayar ekranında görebilir. NSA ajanı, ekranda hedefin hayal ettiği veya zihnindeki resimleri de görebiliyor. NSA ajanı ayrıca bir cümleyle ekranlarında bir baskı alır veya hedefin düşündüğü, okuduğu ya da söylemeyi planladığı her şeyi söyler.

NSA ajanı aynı zamanda RMD'yi hedefe düşünceleri yerleştirmek ve hedefin düşüncelerini manipüle etmek ve hedefin gerçekten hiç söylemediği bir şey söylediği gibi görünmesini sağlamak için kullanabilir, bunu bir öneri yaparak yaparlar. kulakları ve hedefi geçen RMD, beynin ses korteksindeki öneriyi duyar, daha sonra hedef tarafından duyulan öneri, beyne ne duyduğunu anlama kabiliyeti sağlayan bir düşünce haline gelir. Bu öneri, aynı hedefe ikinci bir RMD uygulandığında ve yalnızca hedefin düşünce süreçlerini kaydetmek için kullanılıyorsa, o zamandan daha fazla ikinci RMD, hedef içinde oluşturulan hedefin fikrini yeniden kaydederse zihnini ilk RMD'den duyduğu öneri ile.

Bu, düşüncenin hedeflerin kendi zihni tarafından yaratıldığı yanılsamasını yaratır ve onun söylediği şey gibi görünmesini sağlar, ancak gerçekte hedef hiçbir şey düşünmedi veya hiçbir şey söylemedi, çünkü aslında önerilen kelime düşünceyi oluşturur, daha sonra ikinci RMD son kullanıcısının ekranına bir kelime mesajı yazdırır ve daha sonra kaydedilir. Temel olarak 2 veya daha fazla RMD'nin bir hedefe uygulanması, bağımsız NSA ajanlarının yapmadıkları bir şey için bir hedef belirleme veya yapmadığı bir şeyi yapmayı kabul etmiş gibi görünmesini sağlama yeteneği yaratır. hedefi düşüncelerini suçluluk duygusu kabul ediyormuş gibi göstermek veya yapmak. Bu tür haydut işlemleri, şirketler ve işletmeler için örtülü kapsama alanı sağlayan bağımsız NSA temsilcileri tarafından yürütülmektedir. Benim sezgisel örüntü tanıma tabanlı sinyaller olan Zone-Trader Philosophy adlı tescilli ticaret sistemim, yılda üç ayda bir aylık ve haftalık olarak 5 profile uygulanmaktadır.

“NSA, dommint adı verilen ve herhangi bir ABD vatandaşını ülkenin herhangi bir yerinde izleme yeteneğini sağlayan ulusal bir gözetim sistemine sahiptir.” için 153 yanıt

İzmir merkezden ben doruk. Selamlar paylaşımın inanılmaz dikkat çekici, teşekkürler 12-01-2020 13:01:56

Niğde merkezden ben mehmet. Merhabalar paylaşımın gerçekten çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 12-01-2020 21:15:11

Adana merkezden ben doruk. merhaba arkadaşlar sayfa valla hoşuma gitti, tebrikler 12-01-2020 21:15:12

Eskişehir merkezden ben ali. merhaba arkadaşlar web siteniz harbiden hoşuma gitti, paylaşımların devamını bekliyorum 12-01-2020 21:31:48

Uşak merkezden ben ziya. Selamlar siten yeminle çok iyi, teraziye tıkladım 12-01-2020 22:58:51

Kırıkkale merkezden ben Emine. selamun aleyküm web siteniz ciddiyim dikkat çekici, saolun 16-01-2020 09:28:39

Çorum merkezden ben Gürbüz. Mrb siteniz inanılmaz hayran bıraktı, linkedinde paylaştım 17-01-2020 16:48:57

Denizli merkezden ben ziya. Selamın aleyküm sayfanız vallaha billaha dikkatimi çekti, linkedinde paylaştım 20-01-2020 06:47:38

Kilis merkezden ben elif yılmaz. Merhaba herkese sayfanız inanılmaz ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım 20-01-2020 06:47:46

Isparta merkezden ben Aylin. Mrb siten valla hayran bıraktı, linkedinde paylaştım 20-01-2020 06:47:53

Düzce merkezden ben ali. merhaba arkadaşlar bu web sitesi cidden çok güzel, teşekkürler 20-01-2020 06:48:04

Samsun merkezden ben Emine. Selamın aleyküm paylaşımınız harbiden hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım 20-01-2020 06:48:08

Sinop merkezden ben doruk. Selam herkese paylaşım vallaha çok iyi, saolun 20-01-2020 06:48:13

Gaziantep merkezden ben banu. selamun aleyküm sayfanız gerçekten iyi, linkedinde paylaştım 20-01-2020 06:48:37

Adana merkezden ben Emine. Merhaba herkese siteniz vallaha billaha hayran edici, teşekkürler 20-01-2020 06:48:41

Afyon merkezden ben Aylin. Merhaba herkese web sitesi yeminle hoşuma gitti, twitter da paylaştım 20-01-2020 11:44:56

Kocaeli merkezden ben ziya. Merhaba herkese sayfan valla çok güzel, tebrikler 20-01-2020 20:36:03

Karabük merkezden ben doruk. merhaba arkadaşlar siten inanki dikkat çekici, tebrikler 21-01-2020 05:43:42

Diyarbakır merkezden ben gaye. merhaba arkadaşlar sayfanız inan ki ilgi uyandırıcı, şukuladım 21-01-2020 05:43:44

Mersin merkezden ben elif yılmaz. Mrb sayfa inan ki çok güzel, face de paylaştım 21-01-2020 11:37:55

İzmir merkezden ben gaye. selam arkadaşlar web siteniz ciddiyim dikkatimi çekti, şukuladım 21-01-2020 11:38:00

Uşak merkezden ben banu. Selamın aleyküm paylaşımın ciddiyim dikkatimi çekti, twitter da paylaştım 23-01-2020 23:15:05

Düzce merkezden ben ahmet. Merhabalar bu web sitesi vallaha billaha çok iyi, sağolun 07-02-2020 11:59:43

Bursa merkezden ben elif yılmaz. Selamın aleyküm sayfa inanılmaz güzel, teşekkürler 09-02-2020 05:11:12

Van merkezden ben mehmet. Merhaba sayfanız gerçekten çok iyi, face de paylaştım 10-02-2020 04:16:22

Konya merkezden ben ahmet. Selam web siteniz gerçekten çok güzel, teraziye tıkladım 14-02-2020 20:22:32

Erzincan merkezden ben Gürbüz. Slm sayfa inanki dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum 16-02-2020 23:44:18

Isparta merkezden ben ziya. Selamlar sayfa inan ki çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım 10-03-2020 20:33:56

Adıyaman merkezden ben elif yılmaz. Mrb sayfan harbiden mükemmel, sosyal medyada paylaştım 15-03-2020 12:41:20

Tunceli merkezden ben ziya. Merhaba herkese sayfanız inanki çok hoşuma gitti, teraziye tıkladım 21-03-2020 19:34:05

Denizli merkezden ben ahmet. Slm web sitesi vallaha hayran bıraktı, teraziye tıkladım 21-03-2020 22:53:47

Batman merkezden ben banu. Mrb siteniz süper ötesi çok hoşuma gitti, face de paylaştım 02-04-2020 08:55:36

Denizli merkezden ben Gürbüz. Selamın aleyküm sayfan vallaha hayran bıraktı, sağolun 03-04-2020 03:44:47

Balıkesir merkezden ben Emine. Selam herkese web siteniz yeminle çok hoşuma gitti, face de paylaştım 08-04-2020 11:49:23

Sakarya merkezden ben mehmet. Selamın aleyküm siten vallaha ilgi uyandırıcı, şukuladım 10-04-2020 16:06:48

Sakarya merkezden ben Aylin. Slm sayfan harbiden hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım 10-04-2020 16:06:55

Kastamonu merkezden ben gaye. Merhabalar web siteniz gerçekten hayran bıraktı, face de paylaştım 10-04-2020 16:07:05

Mersin merkezden ben ahmet. Selamlar paylaşımınız vallaha billaha çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 10-04-2020 16:07:19

Kütahya merkezden ben ali. Selamın aleyküm siteniz cidden mükemmel, şukuladım 10-04-2020 16:07:31

Kocaeli merkezden ben doruk. Merhabalar siteniz gerçekten çok iyi, teşekkürler 10-04-2020 16:07:37

Ordu merkezden ben elif yılmaz. Slm siten süper ötesi çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 10-04-2020 16:07:41

Mersin merkezden ben ahmet. Selamın aleyküm siteniz cidden güzel, facebookta paylaştım 10-04-2020 16:07:45

Yalova merkezden ben Aylin. Merhaba herkese paylaşımın gerçekten çok hoşuma gitti, sağolun 10-04-2020 16:07:47

Iğdır merkezden ben mehmet. Slm paylaşımın inanılmaz dikkatimi çekti, face de paylaştım 10-04-2020 16:07:49

Burdur merkezden ben Gürbüz. Merhabalar paylaşımın vallaha billaha güzel, teşekkürler 10-04-2020 16:07:51

Çankırı merkezden ben ali. selamun aleyküm sayfan valla hayran edici, tebrikler 10-04-2020 16:07:53

Afyon merkezden ben ahmet. Merhabalar siten ciddiyim ilgi uyandırıcı, sağolun 12-04-2020 23:40:34

Karabük merkezden ben banu. Merhabalar bu web sitesi harbiden hoşuma gitti, facebookta paylaştım 12-04-2020 23:40:45

Giresun merkezden ben mehmet. Slm paylaşımın yeminle ilgi uyandırıcı, tebrikler 12-04-2020 23:40:50

Gümüşhane merkezden ben Gürbüz. Merhaba web sitesi vallaha billaha ilgi uyandırıcı, teraziye tıkladım 12-04-2020 23:40:53

Manisa merkezden ben Emine. Selamın aleyküm paylaşımın inanılmaz çok güzel, face de paylaştım 12-04-2020 23:41:01

İstanbul merkezden ben elif yılmaz. selamun aleyküm sayfan harbiden güzel, paylaşımların devamını bekliyorum 12-04-2020 23:41:08

Niğde merkezden ben Emine. Selam paylaşımınız yeminle dikkatimi çekti, facebookta paylaştım 13-04-2020 11:34:10

Aksaray merkezden ben banu. selamun aleyküm sayfa inan ki dikkatimi çekti, facebookta paylaştım 21-04-2020 21:33:55

Malatya merkezden ben ali. Mrb paylaşımın vallaha billaha mükemmel, twitter da paylaştım 22-04-2020 18:23:24

Isparta merkezden ben Gürbüz. Merhabalar siten yeminle çok iyi, şukuladım 24-04-2020 07:50:55

Muğla merkezden ben Gürbüz. Merhabalar web sitesi inanılmaz dikkat çekici, sağolun 28-04-2020 12:47:34

Tekirdağ merkezden ben Emine. Selamlar bu web sitesi inanılmaz çok güzel, tebrikler 04-05-2020 05:02:10

Batman merkezden ben banu. Merhaba paylaşım inanılmaz hoşuma gitti, face de paylaştım 11-05-2020 17:23:30

Samsun merkezden ben gaye. selamun aleyküm paylaşım harbiden hayran edici, teşekkürler 14-05-2020 06:51:03

İzmir merkezden ben banu. Selam herkese web siteniz inan ki hayran bıraktı, teraziye tıkladım 05-06-2020 20:04:20

Nevşehir merkezden ben Gürbüz. Merhaba web siteniz yeminle çok güzel, teşekkürler 07-06-2020 20:35:30

Kütahya merkezden ben ahmet. Selamın aleyküm sayfa yeminle dikkat çekici, face de paylaştım 29-06-2020 01:57:38

Kilis merkezden ben Aylin. selam arkadaşlar web sitesi inanılmaz güzel, face de paylaştım 29-06-2020 01:57:44

Eskişehir merkezden ben ziya. Slm paylaşımın ciddiyim çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 29-06-2020 01:57:47

Çorum merkezden ben ali. selamun aleyküm web sitesi gerçekten mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum 29-06-2020 01:57:50

Afyon merkezden ben ahmet. Selamın aleyküm web siten inan ki dikkat çekici, linkedinde paylaştım 29-06-2020 01:57:55

Trabzon merkezden ben ali. Selam herkese sayfanız inanki hoşuma gitti, teraziye tıkladım 29-06-2020 01:57:59

Adıyaman merkezden ben elif yılmaz. Selamın aleyküm web siten süper ötesi mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum 29-06-2020 01:58:09

Kütahya merkezden ben gaye. Slm paylaşımınız vallaha mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum 29-06-2020 21:58:47

Erzurum merkezden ben banu. Merhabalar web siteniz harbiden dikkatimi çekti, teraziye tıkladım 29-06-2020 21:58:49

Van merkezden ben doruk. Merhaba sayfa valla hayran edici, sosyal medyada paylaştım 02-07-2020 10:54:50

Burdur merkezden ben mehmet. Selamlar paylaşımınız vallaha güzel, twitter da paylaştım 04-07-2020 08:54:43

Sivas merkezden ben ahmet. Merhabalar siteniz inanki mükemmel, sosyal medyada paylaştım 04-07-2020 08:55:05

Artvin merkezden ben doruk. Mrb paylaşımın vallaha billaha çok güzel, sağolun 04-07-2020 08:55:42

Nevşehir merkezden ben ali. merhaba arkadaşlar sayfa yeminle çok iyi, teşekkürler 04-07-2020 20:02:40

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir