Kategoriler
Genel

Polisin çocukları veya CPS’yi protestanların çocuklarını götürdüğü birçok video gördüm, bu 1985 sızdırılmış küreselci gündemi CPS’nin arkasındaki haksız gündemden bahsetmek istiyorum

CPS kısmına cesur vurgu benim.

Medeniyetlerin gerilemesine yol açan tüm tarihsel dönemler, istisnasız, “erkeklerin düzensizliği ruhu” ile belirgindi. Bugün, “Ruhun” her biçimiyle bir “Dünya Eğlence Topluluğu” ndan kaynaklanacağından emin olmalıyız. Bu “Boş zaman” aşağıdakilerden oluşmalıdır [Sex,], [drugs], [Sport], [Exotic] ve [Entertainment] genel olarak, ancak toplumun tüm katmanları tarafından erişilebilir. İnsan bunun “Modern” olduğuna ve modernitenin bugünkü kapasitesinden ve onu çevreleyen her şeyin tadını çıkarma olasılığından oluştuğuna inanmalıdır.

Bu hedefe ulaşmak için Medya’yı (Radyo, TV, Gazeteler), “Mod” ve “Kültür” (Yeni Müziğin ortamı) içine sızabilmemiz zorunludur, Batı toplumlarının tüm bölümleri. Bu yüzden baş parmağımızın altında gençlerin (yarının yetişkinleri) “Duygusu” nu alarak, temelde değişmemizi sağlayacak şüphe, Politika, Yasal Sistem ve Eğitim uyandırmadan derinden sızmaya ve dönüşmeye yol açacağız. Kurs, gelecekteki yönü, “Planımız” tarafından öngörülen Toplum.

Tanıdığımız insanların tarihsel hafızası yoktur. Bu hataların babalarını önlerindeki babaları bu yüzyılın sonundan önce yaşayacakları aynı inişe sürüklediklerini fark etmeden, geçmişin hatalarını yorulmadan tekrarlarlar. Örneğin, öncülümüzün sıkı çalışması sayesinde, dedelerinin bu yüzyılın başında nasıl yaşadıklarını görün.

Sınırsız olarak, ahlakın salıverilmesini ve ahlakın kaldırılmasını (başka bir deyişle ruhun yanlışlığını) bilerek, “Ekonomik Kriz” ve “Savaş” ı yaşadılar. Bugün torunları ve çocukları benzer bir sonuca, daha da kötüye gidiyorlar, çünkü bu sefer nihayet “Yeni Dünya Düzeni” ni kuracağız ve hiçbiri bunu gerçekleştiremiyor, hepsi aşırı duygusallıklarını karşılamakta çok meşgul olacaklar. ihtiyaçları, çok temel.

Genel olarak çok önemli olan ve bu yüzyılın başında, [Communist] Lodgesimizin merhum kıdemli subayları tarafından, “İstisna” nın karlılığıdır. Prensip olarak, istisnanın genel kuralın ona aykırı olduğunu kanıtladığını biliyoruz. Ancak kelime dağarcığımızda, istisna herkese dayatılması gereken şeydir. Toplumun farklı alanlarında “İstisnaları”, genel olarak herkes için geçerli olan yeni “Kurallar” ı, Gençlik Gençlik liderliğindeki gelecekteki tüm sosyal protestoların birincil hedefi haline getirmeliyiz.

Böylece İstisna, tüm tarihsel toplumun nefes darlığı ve benzeri görülmemiş bir karmaşa içinde kendi kendine çökeceği fünye olacaktır.

“Batı Toplumu” nun temeli, özünde, doğrudan Yahudi-Hıristiyan mirasından gelir. Tüm mevcut sosyal yapının “Ailesi”, “Düğümü” ve “Köşe Taşı” nı oluşturan aynı miras. On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarındaki devrimci yazarları finanse eden seleflerimiz, Rusya’da zamanın yeni “Komünist sistemine” ulaşmak istiyorlarsa, bu “hayati çekirdeği” bölmenin, sonra kırmanın önemini anlamışlardı.

Ve bu, zamanın uygunsuzluklarını düşünen filozoflar ve yazarlar tarafından dikkatli bir şekilde üreterek yaptıkları şeydir: “Tanrı devletinin zaferi için bir tezahür [the]”; birey üzerinde,” Aile “üzerinde mutlak önceliğe sahiptir.

Bir Dünya Hükümeti’nin inşasını kesin olarak başarmak, [A] istisnasız tüm bireylerin “Yeni Düzen” in “Dünya Devleti” ne tabi olacağı durumlarda, önce “Aile” yi kaldırmalıyız (bu da atalarının dini öğretilerinin kaybına yol açacaktır) ve ikincisi, “Sosyal Sınıfları”, özellikle “Orta Sınıfları” kaldırarak tüm bireyleri düzleştirmek. Fakat ilerlemeliyiz ki, tüm bunlar halkın iradesi olarak görülüyor, “Demokrasi” görünümündedir.

Yalıtılmış vakaları kullanarak, ancak bizim tarafımıza sızan öğrenci protestolarını, davamıza sempati duyan ve politikacıları satın alan gazetecileri kullanarak aşırıya yükselterek, “Modernite” nin her görünüşüne sahip yeni organlar kurabiliriz. “Çocukların Korunması”, “Haklar ve Özgürlükler Şartı” ile korunmaktadır.

“Küresel Planımızın başarısı için: [The]”, 70’lerde Batı’nın tüm toplumlarında, personelin (deneyimi olmayan genç entelektüellerin, enternasyonalist ilkelerimizi vurgulayan üniversitelerden yeni çıkmış) mektubu takip edeceği bir” Çocukları Koruma Ofisi ” “Çocuk Hakları Şartı” nı, aynı zamanda Orta Çağ’dan barbarlar olarak adlandırılmadan kime karşı çıkmaya cesaret edebilir?

“Localarımızda” zahmetli bir şekilde geliştirilen “Şart” da, nihayet aileyi çıkarlarını korumak için birbirlerine şiddetle karşı çıkan insanlara ayırarak herhangi bir ebeveyn otoritesini yok edeceğiz. Çocukları çok geleneksel, çok dindar olarak otoriter olan ebeveynleri bildirmeye teşvik edecektir. Böylece ebeveynlerin “Kolektif Korku Psikozuna” katkıda bulunacaktır; bu kaçınılmaz olarak, genellikle toplumda, ebeveyn otoritesinin gevşemesine yol açacaktır. Böylece, başlangıçta, çocukların ebeveynlerini devlete kınadıkları 50’li yıllarda Rusya’nınkine benzer bir toplum üretmeyi başaracağız ve bunu fark etmeden başaracağız.

Devlete bu şekilde “Ebeveyn Rolü” transfer edilirken, o zamana kadar, ebeveynlerin yegane sorumluluğu olan tüm sorumlulukları tek tek ele almak daha kolay olacaktır. Böylece herkesin çocuğa karşı bir istismar, geleneksel Yahudi-Hıristiyan kökenli dini talimat olarak kabul edilmesini sağlayabiliriz.

Aynı zamanda ancak başka bir düzeyde, “Büyücülük ve Büyü” de dahil olmak üzere her türden tüm Dinlerin, Kültlerin ve dini Uygulamaların hepsinin aynı şekilde karşılanması gerektiğini en yüksek Millet Kanunlarına dahil edeceğiz.

Daha sonra Devletin çocukla ilgili rolünü Birleşmiş Milletler gibi en yüksek uluslararası organlara aktarmak kârlı olacaktır.

Bunu iyi anlayın: “Amacımız çocukları veya herhangi birini başkalarından korumak değil,” Yeni Dünya Düzeni “nin uygulanmasının önünde büyük bir engel olan Milletlerin çöküşüne ve müteakip düşüşüne neden olmaktır. Koruma, mutlak yasal otorite ile yatırılmalıdır. Uygun gördükleri gibi, ancak her zaman çocuğu koruma bahanesi altında olmalıdır, onları orijinal ev ortamlarından çıkarabilir ve aile geçmişlerine veya yabancı hükümet merkezlerine yerleştirebilirler. Uluslararası aile ilkelerimiz ve dinlerimiz için kurulmuş olan “Batı Aile Birimi” nin son kırılmasını tamamlayacaktır, çünkü orijinal ebeveynlerinin korunması ve izlenmesi olmadan bu çocuklar psikolojik ve ahlaki gelişimlerinde kalıcı olarak özürlü olacaklardır. ve sonuç olarak küresel arzularımıza kolayca uyarlanabilen doğal avı temsil eder.

Böyle bir girişimin başarıya ulaşması için, devletin hizmetinde bu ‘Ofislerde’ çalışan personelin, deneyimsiz, boş ve etkisiz olduğunu bildiğimiz teorilerle dolu gençler olması ve özellikle takıntılı olması çok önemlidir. Onlar için, tüm ebeveynler potansiyel suçluları, çocuğun refahı için potansiyel tehlikeleri temsil etmelidir, burada bir “Tanrı” olarak kabul edilir.

Bir “Çocuk Esirgeme Kurumu” ve “Çocuk Hakları Şartı” nın risk altında olan çocuklar olmadan bir nedeni yoktur. [i.e.]. Buna ek olarak, istisnalar ve [i.e.] sürekli olarak meydana gelen yeni vakalarla sürekli beslenmezlerse, yaratım er ya da geç ortadan kalkacaktır. Bu anlamda, “Modernite” ve “Evrim” kapsamında, aynı zamanda, seyreltilirken, Din, Tarih ve İyi Davranışların öğretimi altında yok olmak için Ulusların “Eğitim Sistemine” sızmak zorundayız. Eğitim, dil ve matematik çevresinde yeni deneyler çığ.

Bu şekilde, genç nesillere ahlakın herhangi bir temeli ve herhangi bir sınırını, geçmişin (ve dolayısıyla herhangi bir ulusal gururun), diğerlerine saygı duymanın, dil ve bilim bilgisi (ve dolayısıyla gerçeklik) bilgisiyle iktidardan mahrum bırakma , büyük ölçüde her türlü suçluluğa hazır bir gençlik kurmaya yardımcı olacağız. Ebeveyn korkusu ve onların çocukları için herhangi bir sorumluluktan vazgeçmeleriyle parçalanmış bu yeni dünyada, kendi yolumuzda ve birincil hedeflerimize, kibir, hor görme ve başkalarının aşağılanmasının olduğu bir gençliğe, “Benliğin Beyanı” ve “Özgürlük” ün yeni temeli olarak kabul edilecektir.

Fakat biliyoruz ki, benzer geçmiş deneyimlerden, böyle bir gençlik zaten kendi yıkımına mahkumdur, çünkü doğası gereği “bireyci”, yani tanımı gereği “Anarşist” dir. Bu anlamda, herhangi bir toplumun devamlılığı için sağlam bir temel oluşturamaz, yaşlılarının bakımı için daha az güvenli bir bahis olabilir.

Aynı şekilde, kitlelere bu yeniliklerin “Modernitenin” ve parselin bir parçası ve parseli vaadiyle bir “Haklar ve Bireysel Özgürlükler Şartı” ve “Vatandaşları Koruma Ofisi” oluşturmak da aynı derecede zorunludur. Yirminci yüzyılın “Yeni Derneği”.

Benzer şekilde, aynı zamanda, ancak başka bir düzeyde, “Bireysel Özgürlüğe Saygı” için yeni yasalar çıkarmak. “Aile” örneğinde olduğu gibi, ancak “Toplum” planı altında da bu yasalar, Toplulukların Haklarıyla çatışarak ilgili toplumlara, kendi kendilerini yok etme haklarına yol açacaktır. Burada tersine dönme tamamlandı: “Tehdit edebilecek insanlara karşı korunmak toplum değil (çoğunluğun hakkı), daha ziyade çoğunluğun potansiyel tehditlerine karşı korunacak olan (Bireyin Hakkı). ” Kendimize koyduğumuz hedef bu.

Ailenin ve eğitim sisteminin, dolayısıyla genel olarak toplumun dağılmasını tamamlamak için, Batı Toplumunun tüm seviyelerinde “Cinsel Özgürlüğü” teşvik etmek şarttır. Bireyi ve böylece kitleleri, birincil içgüdülerini mümkün olan her şekilde tatmin etme takıntısına indirmeliyiz. Bu adımın, herhangi bir toplumun kendi kendine çökeceği doruğu temsil ettiğini biliyoruz. Roma İmparatorluğu zaman öyle değil miydi [fell] tarih boyunca tüm medeniyetler gibi mi?

Lodges’imiz tarafından finanse edilen bilim adamları ve laboratuvarlar tarafından, tüm Batı Derneklerinde devrim yaratacak kimyasal bir süreç geliştirebildik ve sonsuza dek, ahlaki ilkeler ve Yahudi-Hıristiyan dini mecburiyetine geri dönebildik. Bu süreç, hap şeklinde, sonuçsuz olarak “Cinsel Özgürlük” ün kapısını açacak ve ulusların “Kadınları” nı geçmişin boyunduruğu (kölelik, kadınların tabi olduğu kadınlar) ile kırılmak istemeye itecektir. erkekler ve geleneksel Yahudi-Hıristiyan ailesi).

Eskiden “aile biriminin merkezi ve pivotu” olan modern kadın, şimdi bağımsız olarak, geleneksel rolünden kopmak, aileden ayrı kalmak ve hayatını kendi kişisel isteklerine göre yaşamak istiyor. Daha doğal bir şey bilmiyoruz, ama güçlü bir şekilde müdahale edeceğimiz yer [is] tüm yeni “Kadın Hareketleri” ne sızdı ve buna bağlı olarak mantıklarını en uç noktalarına itin. Ve bu sınırlar zaten geleneksel ailenin ve Yahudi-Hıristiyan Topluluğunun son çöküşü olarak yazılmıştır.

Bu “Cinsel Kurtuluş”, “Halkın Vicdanı” ndan “İyi ve Kötülük” e atıftan kurtulabileceğimiz en mükemmel araçtır. Ahlaki ve dini engellerin çöküşü, sahte “İnsanın Geçmişinden Kurtuluşu” sürecini tamamlamamıza izin verecektir, ancak gerçekte “Globalist Planlarımıza” fayda sağlayacak bir kölelik biçimidir.

“Cinsel Özgürlük” ün, “Boşanma” nın, talep üzerine “Kürtaj” ın, eşcinselliğin çeşitli yasal tanınma şekillerine teşvik edilmesi için açılan kapı, Toplumların “Yasal Haklarının” tarihsel temelini değiştirmemize yardımcı olacaktır. . Tüm bireyleri ahlakın genel olarak gevşemesine, insanları içgüdülerine ve kendi çıkarlarına göre, gençliğin geleceğini yok etmeye, erken cinsellik ve kürtaj deneyimlerine zarar vermeye iterek, gelecek nesillerin ahlakını alkolizme, her türlü uyuşturucuya (Uluslararası Lodges Kıdemli Memurlarımızın dünyayı ele geçirmeye özen gösterecekleri) iterek ve intiharı (terkedilmiş gençler tarafından düşünülen, terk edilmiş) ve kendilerine şövalye bir son olarak ayrıldı).

Milletin gençliğini, ebeveynlerine sorumsuz, dinsiz, ahlaksız, hırslı değil, kendilerini içgüdülerin zevk, kaçış ve dizginsiz memnuniyetine, yalan, ikiyüzlülük ve ihanet pahasına göstererek hayal kırıklığına uğratalım. Boşanma ve kürtajı sosyal olarak kabul edilebilir hale getirelim. Onu bütün biçimleriyle suçlayalım ve daha sonra, hayatta kalmaya yönelik tehdit nedeniyle kaçınılmaz olarak değişecek olan ev ortamının erişemeyeceği ayrı gruplara sığınacaklar. Sosyal doku bozulur ve sonsuza dek, o zaman Ulusların Siyaseti ve Ekonomisi üzerinde hareket edebilir, onları merhametimize sunabiliriz ve onlar Yeni Düzen Dünyası için planlarımızı zorla kabulleneceklerdir.

Çünkü itiraf edilmelidir ki, güçlü bir gençliğe güvenemeyen Milletler, bireylerin ortak bir ideal etrafında gruplandığı, tarihsel olarak destek sağlayabilecek, ahlaksız ahlak duvarlarıyla takviye edilen bir toplum küresel taahhüdümüz.

Böylece, geçmiş kreasyonlarımız tarafından açıklanan şeyi başlatabiliriz: “Dünyanın tüm reddleriyle harekete geçirilen bir dünya devrimini kehanet eden komünist sistem” ve “1000 yıldır Yeni Bir Dünya Düzeni ilan ettiğimiz Nazizm “. Nihai hedefimiz bu, yüzyıllar boyunca bu eserin performansı için düşmüş olan cesur işlerin ödülü. Bunu yüksek sesle ve net bir şekilde söyleyin: “Artık parmaklarımızın uçlarıyla temas edebileceğimiz bu idealin gerçekleşmesi için anonim olarak ölen geçmiş Lodges’in tüm Kardeşleri.”

Genellikle insanın temel ihtiyaçlarını (yiyecek, giyecek ve barınak) sağladıktan sonra daha az uyanık olma olasılığının daha yüksek olduğu kabul edilir. Kendi şeyimizi zihnine yönlendirirken, vicdanını hafifletmesine izin verelim [“tout], uygun ekonomik koşullar yaratarak. Bu nedenle, eğitimcilerimizin Eğitim, Yasal Haklar ve Sosyal Politikadaki yeni standartlarımızı kabul etmek için temsilcilerimizin toplumun farklı alanlarından geçeceği bu dönemde, kendimize güvenen bir ekonomik ortamda dağıtacağız.

Herkes için çalışın; herkes için Kredi açılması; Herkes için rekreasyon, yeni bir sosyal sınıf yanılsaması yaratmak için birlikte çalışacaktır: “Orta Sınıf”. Çünkü hedeflerimize ulaştığımızda, ortada, laik fakir ve zengin arasındaki bu “sınıf”, hayatta kalmanın tüm yollarını keserek ortadan kalkacaktır.

Bu anlamda, ulus devletleri bireylerin yeni “ebeveynleri” haline getireceğiz. “Uluslararası Temsilcilerimizin” dünya savaşının herhangi bir hayaletini ortadan kaldırarak güçlendirmek üzere hareket edecekleri bu güven ortamı sayesinde, “Merkezileşmeyi” Devletin ölümüne teşvik edeceğiz. Bu şekilde, bireyler efsanevi kişisel sorumluluk yükü Devlete aktarılırken bireyler tam bir araştırma özgürlüğü izlenimi kazanabilirler.

Böylece, entelektüel görevlilerin kitlesini sınırsız olarak çoğaltarak Devlet üzerindeki yükü önemli ölçüde artırmak mümkün olacaktır. [employed]. Sigortalı, yıllarca, malzeme güvenliği ile, bu nedenle “Devlet Otoritesi” nin, yani “Gücümüzün” mükemmel birer icracılarıdır.

Hangi siyasi partinin iktidarda olacağına bakılmaksızın, hükümette hükümet kuracak etkileyici bir kamu memuru kitlesi yaratmak. Bu makine anonim olarak bir gün, ulus devletlerin ekonomik çöküşünü hızlandırma zamanı geldiğinde bir kaldıraç görevi görebilir, çünkü bu tür bir bordroyu araçlarının ötesinde borç ödemek zorunda kalmadan süresiz olarak sürdüremezler.

Öte yandan, soğuk ve tepkisiz hükümet imajını verecek aynı makine; işlevlerinin çoğunda işe yaramayan bu karmaşık makine, insanlara karşı bir koruma ve koruma görevi görecektir. Kim bu labirentin labirentine girerek kişisel şikayetlerini savunmaya cesaret edecek?

Ayrıca bu genel şaşkınlık döneminde, anın ihtiyaçlarına göre, tüm iş liderleri, büyük devlet kurumlarının başkanları ve çalışmaları ve verimliliği çok fazla verebilecek Bilimsel Araştırma Merkezleri’ni satın almayı veya ortadan kaldırmayı taahhüt edeceğiz. Ulus Devletlere güç. Devletin kendi içinde bağımsız bir güç haline gelmemesi, atalarımızdaki “Planlarımızı” tehlikeye atabilir ve tehlikeye sokabilir.

Ayrıca ulusların tüm uluslarüstü yapıları üzerinde mutlak bir kontrole sahip olacağız. Bu uluslararası organlar münhasır yargı yetkimiz altında olmalıdır.

Aynı anlamda ve insanlarla olan etkimizin faydasını sağlamak için tüm medya bilgilerini kontrol edeceğiz. Bu nedenle bankalarımız sadece en sevdiğimiz bankaları finanse ederken, en inatçıların kapanışını denetleyeceklerdir. Bunun, daha fazla para kazanma ihtiyaçları ve eğlence tarafından emilen insanlar tarafından neredeyse fark edilmeden geçmesi bekleniyor.

Şimdi aşamalı bölgeselleşmeyi tamamlamaya özen göstermeliyiz [sic,] kırsal alanların 1929 “Ekonomik Kriz” başlangıcında başladı. “Sanayi Devrimi” gibi, şehirlerin aşırı kalabalık. Toprak sahipleri, ekonomik bağımsızlıkları ve devletlerin temel gıdalarını üretme yetenekleri ile bizim ve gelecek planlarımız için bir tehdit oluşturuyor. Şehirlerde yığılmış olarak hayatta kalmak için endüstrimize daha bağımlıdırlar.

“Gücümüzden” bağımsız grupların var olmasına izin veremeyiz. Bu nedenle toprak sahiplerini, bizim kontrolümüz altındaki itaatkar Endüstrilere köleler yaparak ortadan kaldırın. Diğerleri ile ilgili olarak, acentelerimizin gelecekteki önceliklerimize yönlendirilmelerine yardımcı olmak için sızacakları Tarımsal Kooperatifler halinde örgütlenmelerine izin vereceğiz.

Devleti kullanarak, zorunlu olarak çeşitlilik gösteren “Kültürler” ve “Kişiler”, “Din” ve “Etnik Kökenler” nedeniyle, “Kişisel” Özgürlük “,” Ulusal Birlik “kavramından önce, bu da Ulus Devletlerin nüfuslarını daha iyi bölmemizi sağlayacak ve böylece otoritelerini ve manevra kabiliyetlerini zayıflatacak. Aşırı sınırlar içinde, ancak uluslararası plan dahilinde, bu kavram, gelecekte, farklı ulusların etnik gruplarını, ulusların yıkımını tamamlayacak ve sonsuz savaşlara dönüştü.

Daha sonra Ulus Devletler, “Azınlıkların Haklarının” bağımsızlıklarına tanınmasına dayanan birçok savaşla zayıflatılacak, milliyetçiler farklı kültürel ve dini gruplara ayrılacaklar. [each] körü körüne sonu olmayan mücadelelerde ve gençliğimiz kökleri ile tamamen bağlantıyı yitirmiş olacak. Böylece BM’yi Yeni Dünya Düzenimizi empoze etmeye başlamak için kullanabiliriz.

Ayrıca, bu aşamada, ulus-devletlerin “İnsani İdealleri, Sosyal ve Tarihsel”, iç bölünmelerin baskısı altında uzun süredir sona ermiş olacaktır.

“Polisin çocukları veya CPS’yi protestanların çocuklarını götürdüğü birçok video gördüm, bu 1985 sızdırılmış küreselci gündemi CPS’nin arkasındaki haksız gündemden bahsetmek istiyorum” için 36 yanıt

Bursa merkezden ben ziya. Selamın aleyküm sayfa yeminle çok güzel, twitter da paylaştım 20-05-2020 09:39:05

Konya merkezden ben doruk. selam arkadaşlar paylaşım vallaha billaha mükemmel, tebrikler 21-05-2020 19:28:58

Trabzon merkezden ben Aylin. Merhaba web sitesi harbiden çok hoşuma gitti, sağolun 24-05-2020 05:06:30

Kilis merkezden ben elif yılmaz. Merhaba herkese sayfan cidden hayran bıraktı, teşekkürler 29-05-2020 22:20:57

Amasya merkezden ben Aylin. Selam siten vallaha billaha çok iyi, twitter da paylaştım 21-06-2020 14:14:41

Kayseri merkezden ben elif yılmaz. Selamın aleyküm sayfanız cidden mükemmel, sosyal medyada paylaştım 29-06-2020 01:29:35

Tekirdağ merkezden ben mehmet. Merhaba herkese bu web sitesi yeminle mükemmel, linkedinde paylaştım 01-07-2020 13:27:03

Bursa merkezden ben ziya. Mrb web siteniz gerçekten dikkat çekici, face de paylaştım 06-07-2020 23:11:04

Karaman merkezden ben ahmet. Selam siteniz vallaha hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım 06-07-2020 23:17:41

Aydın merkezden ben elif yılmaz. selamun aleyküm web sitesi harbiden mükemmel, şukuladım 06-07-2020 23:49:15

Hatay merkezden ben elif yılmaz. Merhaba bu web sitesi süper ötesi çok iyi, facebookta paylaştım 12-07-2020 18:13:08

Erzurum merkezden ben Emine. Mrb paylaşımınız gerçekten çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum 13-07-2020 22:38:38

Malatya merkezden ben doruk. selamun aleyküm web sitesi ciddiyim hayran edici, teraziye tıkladım 22-07-2020 15:48:17

Rize merkezden ben elif yılmaz. Selamın aleyküm siteniz cidden çok hoşuma gitti, saolun 30-07-2020 15:21:22

Tunceli merkezden ben banu. selamun aleyküm sayfanız ciddiyim ilgi uyandırıcı, sosyal medyada paylaştım 06-08-2020 21:17:03

Sinop merkezden ben elif yılmaz. Selam sayfan inanılmaz ilgi uyandırıcı, face de paylaştım 10-08-2020 06:27:09

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir