Simülasyon Teorisi, orijinal olarak Hollywood filmi “The Matrix” tarafından öne sürülen bir düşünce deneyidir. Ancak çoğu sanatta olduğu gibi abartılı ve ortaya çıkardığı “Teori” kelimenin tam anlamıyla alınmak zorunda değildi. Her ne kadar teknolojinin insan beynini kontrol altına alıp, sibernetik adı verilen bir araştırma alanı üzerinde hesaplayabildiği göz önüne alındığında, doğal olmayan veya denatüre edilmiş bir günlük gerçeklik yaratmak mümkün olabilir. Bunu yapmak, ‘ipleri elinde tutanlara’ birçok avantaj sağlayacak, ancak insanlığa karşı korkunç bir suç olacaktır.

İşte benim argümanım,

Bir “simülasyon” içinde değiliz, sizi temin ederim ki bu gerçek hayat. Ama şunu düşünün; “Beyin bir bilgisayardır.”

Beynin bir bilgisayar olduğu varsayımıyla, sibernetik, makine-insan arayüzleri gibi olasılıklar ortaya çıkıyor.

Beyin doğrudan bir bilgisayar tarafından arayüzlenebiliyorsa, bu, örneğin bilgisayara girdi sağlamak için artık bir terminalde yazmanız gerekmeyeceği anlamına gelir. Aslında, düşüncelerinizin kendisi girdiler olacaktır. Örneğin, bir terminalde yazmak yerine artık ne söylemek istediğinizi ‘düşünebilir’ ve deşifre ettirebilirsiniz. Ya da belki, düşüncelerinizi yönlendirilmiş hareketlerle eşleştirerek yapay bir kol kontrol edilebilir.

Beyinle doğrudan bağlantı kurabilmek, ilk başta, ne için kullanılabileceğinin olanaklarını düşünene kadar teknolojiye atıl ve faydalı bir katkı gibi görünebilir. Ne yazmak istediğinizi ‘düşünebileceğiniz’ senaryoyu düşünün. Bunun ima ettiği şey, beyninizdeki aktivitenin, kelimelerin doğrudan düşüncelerinizden okunabileceği ölçüde arayüzlenmiş ve deşifre edilmiş olmasıdır. Ancak bu, bu insan-makine ‘bağlantısının’ tek yönlü olduğu anlamına gelmez. Eğer makine beyin aktivitenizin şifresini çözebiliyorsa ve kelimeleri düşüncelerinizden doğrudan çıkarabiliyorsa, o zaman bir makinenin sizin iradeniz dışında doğrudan beyninize kelimeleri enjekte etmesi mümkün olabilir. Eğer makine sizin yollarınızı biliyorsa ve bu yollara enerji aktarabiliyorsa, o zaman onları sizin isteğiniz dışında bir ‘düşünceye’ neden olarak ateşlenmeye zorlayabilir.

Bunun bir ‘simülasyon’ ile ne ilgisi var?

Bir sibernetik teknolojisinin bir beyne ve beyne ‘okuyabilmesi’ ve ‘yazabilmesi’ mümkünse, bu, kötü bir aktörün kişinin iradesine karşı doğal olmayan girdiler sağlaması olasılığını açar. Bu, bilinmeyen bir hedefe, kişinin kendi düşüncelerine, her zaman kutsal ve el değmemiş bir yer olarak kabul edilen bir alanın sahte bilgiler içerebileceği anlamına gelir. Bu sahte bilgi, kişinin doğal düşüncelerinden ayırt edilemez ve birbirine karışmış olacaktır; bir düşünce sadece bir düşüncedir, sizden geldiği varsayılır.

Kötü bir aktörün, doğal düşüncelerinden ayırt edilemeyen doğal olmayan düşünceleri aktarabildiği bu senaryo göz önüne alındığında, ‘simülasyon’ olasılığı ortaya çıkmaktadır. Kişiliğimizin düşüncelerimizden kaynaklandığı varsayılırsa, o zaman kişinin düşüncelerini manipüle etmek, alternatif kişilikleri bilmeyen herhangi bir beyne ‘taklit etmenin’ bir yolunu sağlayabilir. Ya da daha basit olarak, bir kişiyi bir şeye inanmaya veya kendi başına düşünme şansı verilirse, başka türlü sahip olamayacağı bir şekilde davranmaya zorlamanın bir yolunu sağlayabilir.

Birçok beynin aynı anda arayüz oluşturabileceği ve birlikte “okunabileceği” ve “yazılabileceği” bir başka senaryo düşünün. Bu senaryo, insanların manipülasyonu için olgunlaşmıştır. Herhangi bir yer, düşüncelerin ve davranışların gerçek zamanlı olarak beyne yazılabileceği ve beyne enjekte edilebileceği bir ‘sanal aşama’ haline gelebilir. Kötü bir aktör varsa ve bu kapasiteye sahip bir sibernetik teknolojisine erişimi varsa, esasen bilinmeyen herhangi bir hedefle “Sims oynayabilir”. Onları doğal olmayan düşüncelerle yönlendirmek ve çevrelerindeki diğerlerinin düşüncelerini yazmak.

Sanırım çoğumuz, düşüncelerimizin, kimliklerimizi inşa ettiğimiz dokunulmaz ve mahrem, güvenli bir yer olduğu inancına sahibiz. Ancak beynin arayüz oluşturabileceği, okunabileceği ve yazılabileceği olasılığı göz önüne alındığında, bunun başkalarına karşı suç işlemeye istekli olanlar için bir cazibe olacağı bir dünya hayal etmek zor değil. ‘Sistemi oynamak’ ve diğerlerine üstünlük sağlamak için verimli bir araç sağlayacağı çok açıktır.

Bu nasıl çalışır?

Senaryolar, bu sibernetik teknolojisinin bir beyne gizlice arayüz oluşturabileceğini, yani kablosuz olduğunu ve varlığının tespit edilemeyeceğini ima ediyor. Kablosuz ise, büyük olasılıkla çağdaş kablosuz teknolojilerimizin üzerine inşa edildiği bir ortam kullanıyordur. Bu ortam elektromanyetik spektrum veya ‘foton alanı’dır. Fakat farklı frekanslardaki fotonlardan oluşan EM spektrumu, bir beyni arayüzlemek için nasıl kullanılabilir?

Kuantum Bilgi Teorisi üzerine yapılan mevcut araştırmalara bakıldığında, kuantum bilgisayarlar için hesaplama birimi olan Qubit’in en yaygın biçimi, bir fotonun polarizasyonu olarak kabul edilir. [1]. Bu, fotonların kuantum bilgisayarlar tarafından kullanılabilen kuantum bilgilerini iletebileceği ve depolayabileceği anlamına gelir.

Kuantum Bilgi Teorisinin bir başka yönü de Dolaşıklık Teorisi olarak bilinir. Dolaşıklık Teorisi, kuantum dolaşıklığın bir alandaki iki nokta arasında anlık bilgi iletimi biçimi olarak nasıl kullanılabileceğini açıklamayı amaçlar. Kuantum Bilgi Teorisinde buna Kuantum Işınlaması da denir.

Kuantum Işınlama, bir fotonun durumunu anında diğerine iletmek için dolaşık fotonları kullanır. Örneğin, bir kaynağı başlangıçta birlikte bırakan ancak ayrı yönlerde hareket eden iki dolaşık foton düşünün; Bir foton seyahat ederken kuantum durumunda, belki de polarizasyonunda bir bozulma ile karşılaşır, bu hemen başka bir yöne giden ve diğerini etkileyen rahatsızlıktan yoksun uzayın başka bir ayrı parçası olan fotonun durumuna yansır. Bu tarif edilemez fenomen, Albert Einstein tarafından “uzaktan ürkütücü bir hareket” olarak ünlüydü. [2].

Gelecekteki bir ‘Kuantum İnterneti’, birçok farklı karışıklık kaynağı aracılığıyla kuantum durumunu ‘kullanıcılar’ ile paylaşan merkezi bir kuantum işlemcisi olarak tanımlanıyor. [3]. Bu kaynakların her biri kendi dolaşık fotonlarını üretir ve bir ‘kullanıcıdan’ merkezi kuantum işlemciye ve bu işlemciden kuantum bilgisini başarılı bir şekilde iletir.

Ayrıca, güneş tarafından yayılan dolanık fotonların, aynı tipteki dolanık fotonların bir laboratuvar katı hal kaynağından yayılan dolanık fotonlarla birleştiğinde beklendiği gibi davrandığı gösterilmiştir. Araştırmacılar, deneyin daha da uzak yıldızları içerecek şekilde genişletilebileceğini ve ‘astronomik ölçekte kuantum optik deneylerine yeni bir yol açabileceğini’ iddia ediyor. [4]. ‘Yıldız Bağlantısı’nı düşünün.

Bu kuantum internetin beyni bir sibernetik teknolojisi olarak kullanması için, beynin durumunu doğrudan merkezi kuantum işlemcisine taraması gerekir. Kuantum Işınlaması, bir parçacığın durumunun diğerlerinin durumunu etkilemesine izin verir, yani dolanık fotonlar madde, atomlar tarafından emilir ve kuantum durumuna ilişkin kuantum bilgisini diğer tüm dolaşık fotonlara anında iletir. Kuantum durumu, atomun elektron yörünge durumunu ima eden elektromanyetik okumalar olabilir. Bu daha sonra merkezi kuantum bilgisayara iletilir ve zamanla beynin tüm maddesinin tam durumunu iletir.

Beynin tam durumunu atomik düzeyde haritalamak ve hesaplamak, moleküler düzeyde her nöronun bireysel sinapslarının tanımlanmasına izin verecektir. Elektron yörünge durumunu etkileyen kuantum bilgisini iletebilmek, elektromanyetik bilginin doğrudan fotonlar aracılığıyla verilmesine izin verecektir. Bu, sinapslarının aktivasyon potansiyellerinin durumunu okuyarak hangi nöronların ateşlendiğini ‘görebilmek’ veya sinaps kapılarının moleküllerini oluşturan atomlara doğrudan enerji vererek bir nöronun durumunu etkileyebilmek anlamına gelir.

Bu noktada pes edeceğim, ancak Kuantum Bilgi Teorisi ve Kuantum Hesaplama konusundaki mevcut araştırmaları gözden geçirmeye devam edeceğim, bu şekilde beyni bir bilgisayar olarak kullanabilecek bir sibernetik teknolojisi yaratma olasılığını geçersiz kılmayacağına inanıyorum.

[1] http://www-math.mit.edu/~shor/papers/GAFA.pdf [2] https://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=300854&org=NSF [3] https://olab.physics.sjtu.edu.cn/papers/2016/211%20Qichao%20Sun_nphoton.2016.pdf [4] https://arxiv.org/pdf/1905.02868.pdf

42 Comments

 1. Kırklareli dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Slm sayfa inanki çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum , mehmet – 197

 2. Erzincan merkezden ben . Selam herkese paylaşımınız gerçekten dikkat çekici, linkedinde paylaştım 09-08-2021 17:34:59

 3. Çankırı dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Mrb bu web sitesi yeminle hoşuma gitti, şukuladım , – 217

 4. Adıyaman merkezden ben ali. Merhaba sayfa süper ötesi güzel, paylaşımların devamını bekliyorum 09-08-2021 17:43:40

 5. Bu konu : ” Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi ” çok güzel. merhaba arkadaşlar web siten süper ötesi mükemmel, twitter da paylaştım , gaye – 406

 6. Samsun dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Merhaba siteniz vallaha billaha güzel, facebookta paylaştım , banu – 28

 7. Merhaba siten süper ötesi çok iyi, linkedinde paylaştım

 8. Ardahan merkezden ben hatice. Merhaba herkese bu web sitesi ciddiyim dikkat çekici, sağolun 09-08-2021 17:54:24

 9. Bu konu : ” Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi ” çok güzel. Mrb siten valla mükemmel, teraziye tıkladım , Aylin – 400

 10. Tokat dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . merhaba arkadaşlar sayfan vallaha dikkat çekici, paylaşımların devamını bekliyorum , memo – 323

 11. Giresun merkezden ben ali. Selamın aleyküm bu web sitesi valla ilgi uyandırıcı, facebookta paylaştım 09-08-2021 18:01:28

 12. elif yılmaz Reply

  Kilis merkezden ben elif yılmaz. merhaba arkadaşlar sayfa inanılmaz ilgi uyandırıcı, tebrikler 09-08-2021 18:01:36

 13. Bu konu : ” Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi ” çok güzel. Selam herkese siten inanılmaz çok hoşuma gitti, face de paylaştım , ziya – 453

 14. Bu konu : ” Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi ” çok güzel. Selamlar paylaşım vallaha billaha ilgi uyandırıcı, tebrikler , Hasan – 94

 15. Selam sayfanız ciddiyim çok hoşuma gitti, sosyal medyada paylaştım

 16. Şırnak dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Selam herkese web siten valla güzel, face de paylaştım , Emine – 41

 17. Kırıkkale dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . selamun aleyküm bu web sitesi vallaha billaha hoşuma gitti, linkedinde paylaştım , – 32

 18. Balıkesir merkezden ben mehmet. Selam herkese paylaşımınız harbiden dikkatimi çekti, facebookta paylaştım 09-08-2021 18:19:07

 19. Isparta merkezden ben Emine. Selamlar paylaşım inan ki dikkatimi çekti, teşekkürler 09-08-2021 18:23:58

 20. Amasya merkezden ben memo. Mrb paylaşımınız valla çok iyi, facebookta paylaştım 09-08-2021 18:29:13

 21. Gürbüz Reply

  Uşak merkezden ben Gürbüz. Selam web siten vallaha billaha hoşuma gitti, facebookta paylaştım 09-08-2021 18:29:30

 22. Aksaray merkezden ben banu. Selam herkese paylaşım gerçekten çok iyi, paylaşımların devamını bekliyorum 09-08-2021 18:46:26

 23. Bilecik dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Selam herkese web siten süper ötesi hayran bıraktı, face de paylaştım , ahmet – 259

 24. İzmir dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Selam herkese web siteniz cidden çok güzel, sosyal medyada paylaştım , doruk – 373

 25. Elazığ dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . selam arkadaşlar web siten cidden güzel, teraziye tıkladım , Emine – 382

 26. İzmir dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . selam arkadaşlar sayfan gerçekten mükemmel, paylaşımların devamını bekliyorum , ziya – 87

 27. Bayburt merkezden ben ali. Merhaba herkese sayfan yeminle ilgi uyandırıcı, tebrikler 15-08-2021 08:20:53

 28. Mardin merkezden ben Emine. selam arkadaşlar sayfa inan ki hayran bıraktı, tebrikler 15-08-2021 08:41:50

 29. Iğdır dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Merhaba web siten cidden iyi, sağolun , emin – 367

 30. Gürbüz Reply

  Selamın aleyküm siteniz süper ötesi hayran bıraktı, teraziye tıkladım

 31. Siirt merkezden ben ziya. merhaba arkadaşlar paylaşımın inanki hayran edici, linkedinde paylaştım 18-08-2021 17:09:05

 32. Van merkezden ben mehmet. selamun aleyküm siten inanılmaz çok güzel, teraziye tıkladım 22-08-2021 16:07:48

 33. Sakarya dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Merhaba herkese sayfanız vallaha billaha çok güzel, tebrikler , emin – 149

 34. Manisa dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Slm paylaşımın gerçekten hoşuma gitti, sağolun , banu – 409

 35. Isparta merkezden ben memo. Selam herkese siten süper ötesi çok hoşuma gitti, facebookta paylaştım 26-08-2021 20:54:13

 36. Adıyaman dan kimler var. Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi . Selamlar sayfa inanılmaz ilgi uyandırıcı, paylaşımların devamını bekliyorum , Gürbüz – 187

 37. Selam herkese bu web sitesi ciddiyim çok iyi, face de paylaştım

 38. elif yılmaz Reply

  Bu konu : ” Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi ” çok güzel. merhaba arkadaşlar sayfan yeminle hayran bıraktı, şukuladım , elif yılmaz – 477

 39. Muş merkezden ben Hasan. merhaba arkadaşlar paylaşımın valla çok güzel, tebrikler 31-08-2021 18:25:38

 40. Merhaba bu web sitesi inanılmaz dikkat çekici, sosyal medyada paylaştım

 41. Bu konu : ” Sibernetik Teknolojisinin Durumu Hakkında Bir Komplo Olarak Simülasyon Teorisi ” çok güzel. Mrb sayfanız cidden hayran bıraktı, paylaşımların devamını bekliyorum , Emine – 489

Write A Comment